Tourdion traverso consort

Marta Kratochvílová, Martina Komínková, Mirka Holá, Anežka Levová — renesanční příčné flétny.

Tourdion je soubor, který se věnuje hře hudby pro tzv. renesanční consort. Jde především o consort (ansámbl) renesančních příčných fléten (traverso), který vznikl v roce 2012. Vedoucí souboru je Marta Kratochvílová, která má za sebou předchozí zkušenosti z půdobení v consortech renesančních příčných fléten ve Strasbourgu, Stuttgartu, Ferraře a Baselu.

Tourdion na svém koncertě uvede program složený ze skladeb pro sólovou flétnu až po čtyřhlasý consort. Program obsáhne ve čtyřech blocích skladby renesančích mistrů Anglie, Francie, Německa a Itálie. Jako host vystoupí Jan Čižmář, zazní i kontrastní zobcová flétna v podání Martiny Komínkové, pedagožky brněnské Konzervatoře.

Hudba tří království

Tourdion na svém koncertě uvede program složený ze skladeb pro rozmanité obsazení od sólové flétny (příčné i zobcové) až po čtyřhlasý consort s doprovodem loutny. Jako host vystoupí loutnista Jan Čižmář, zazní i kontrastní zobcová flétna v podání Martiny Komínkové, pedagožky brněnské Konzervatoře.

Program obsáhne ve třech blocích skladby renesančích mistrů, které byly provozovány v Anglii za vlády Tudorovců (Henry VIII., Elisabeth I.), ve Francii 16. století a na území českého království. V bloku hudby z anglického království zazní skladby ze sbírky samotného krále Henryho VIII., dále hudba v Anglii velice populárního italského skladatele A. Striggia a několik anonymních skladeb, které se dochovaly v lidové hudební tradici až do dnešních dnů. Z hudby francouzského království pro renesanční consort budou zastoupeny skladby ze sbírek Pierra Attaignanta a Jacquese Moderna. Hudba z období před třicetiletou válkou je na území českého království dochována v menší míře, vzácnou výjimkou je ale repertoár Rožmberské kapely, ze kterého zazní m.j. Tielman Susato.

Tourdion

Tourdion je soubor, který se věnuje hře hudby psané pro tzv. renesanční consort. Jde o consort (ansámbl) především renesančních příčných fléten (traverso), který vznikl v roce 2012. Vedoucí souboru je Marta Kratochvílová, která má za sebou předchozí bohaté zkušenosti z půdobení v consortech renesančních příčných fléten ve Strasbourgu, Stuttgartu, Ferraře a Baselu.

Renesanční traversový consort může být až 5hlasý, tvoří jej 1 sopránová flétna in G, 3 tenorové flétny in D a 1 basová flétna in A, z nichž každá zastupuje nezaměnitelnou úlohu.

Renesanční traverso je narozdíl od novějších modelů vyrobeno jen z jednoho kusu dřeva a nemá žádné klapky. Nástroje, které používá Tourdion jsou kopiemi podle dochovaných originálů, model „Rausch von Schratt(enbach) z Mnichova“. Vyrobil je jako ucelený soubor na objednávku pan Philipp Alain-Dupré, pařížský nástrojař a flétnista, specialista jak na renesanční a barokní nástroje, tak i na jejich literaturu a prameny. K výrobě bylo použito dřevo kdoule. Narozdíl od originálů, které byly laděny přibližně na 408 Hz, jsou nástroje Tourdionu laděny na 415 Hz.

Zpět