Mědirytina.
Kalendář
Koncerty, výchovné akce, masterclass
Kdy & kde Co Kdo Kolik
Pá 15.10.2021 17:30
Kostel Narození Panny Marie, Poutní, 664 32 Vranov u Brna
 (Akce na Facebook) Grand dialogue
Výběr ze sonát a triových sonát nejvýznamnějších drážďanských skladatelů z doby, kdy tam pobýval také český skladatel Jan Dismas Zelenka. — J. F. Schreÿfogel, J. A. Hasse, F. M. Veracini, J. J. Quantz, J. D. Heinichen, J. J. Fux.
{oh!} Orkiestra Historyczna (PL):
Martyna Pastuszka — housle
Krzysztof Firlus — viola da gamba
Anna Firlus — cembalo
Vstupné
dobro
volné
So 30.10.2021 19:00
Archeologický ústav, Mikulčice 736, 696 19 Mikulčice-Trapíkov (Bezbariérový přístup)
 (Akce na Facebook) E. M. — slzy Eliny Makropulos (1585 – 1922)
Scénická kompozice pro soprán, loutnu a sólový tanec inspirovaná divadelní hrou Karla Čapka Věc Makropulos (1922) — I. Loudová, J. Dowland, C. Monteverdi, G. G. Gastoldi, H. Purcell, W. A. Mozart, R. Schumann, K. Weill, A. Pärt.
Recenze: Harmonie: „Hudební cestování časem v Slzách Eliny Makropulos“ (Marta Tužilová, 20.11.2018).
Gabriela Eibenová — soprán
Lenka Kniha Bartůňková — tanec
Jan Čižmář — loutna, kytara
Magdalena Švecová — režie
Michal Horáček — světelný design, zvuk
Vstupné
dobro
volné
So 06.11.2021 17:00 – 19:30
Mendelův refektář, Augustiniánské opatství (Mendelovo Muzeum), Mendlovo náměstí 1a, Brno (Bezbariérový přístup)
H. I. F. Biber: Růžencové sonáty
Unikátní příležitost slyšet kompletní „mystický cyklus“ H. I. F. Bibera, legendárního houslového virtuóza českého původu. Robert Bachara provede cyklus zcela zpaměti na 6 různých houslí, které jsou na každou ze sonát naladěny odlišně. — H. I. F. Biber.
Robert Bachara (PL) — housle
Jan Čižmář — loutna
250 Kč | 150 Kč | 90 Kč