Hudební bonbónky

Hudební bonbónky jsou dětskou paralelou k cyklu koncertů staré hudby Hudební lahůdky. Ve vlastní režii i ve spolupráci s různými partnery realizujeme rozličné programy pro různé věkové skupiny. Některé jsou určeny pro děti a jejich rodiče, jiné zase především pro třídní kolektivy. V zábavných (ale i naučných) pořadech se děti seznámí s hudebním odkazem 16.–18. století a přitom je čeká nejedno překvapení.


Stará hudba pro mladé posluchače

Flétnista Jan a loutnista Jan dětem zábavnou formou představují své nástroje a hudbu renesance a baroka. Děti se aktivně zapojují do soutěží, tance a muzicírování. Díky obrazovým projekcím se přenášejí napříč různými prostředími, kde hudba v dávných časech zněla.

O videu:

S Orfeem a pastýři za barokní hudbou

Reportáž z workshopu pro děti, který pořádalo Národní divadlo Brno ve spolupráci s o.s. Hudební lahůdky. Workshop předcházel večernímu koncertu souboru Cappella Mariana s 5. knihou madrigalů Claudia Monteverdiho.

O videu:

Tele–man — pro děti a rodiče

V padesátiminutovém pořadu se posluchači seznámí s barokními hudebními nástroji, jako jsou zobcové a příčné flétny, loutny nebo violoncello. Děti si také mohou s hudebníky zazpívat několik písní a zahrát na drobné bicí nástroje. Základ programu tvoří skladby G. P. Telemanna a A. Vivaldiho — a tito mistři se možná dostaví i osobně! Jenže proč se pořad jmenuje Tele–man? Přijďte a uvidíte…

Program máme připravený ve 2 verzích — pro děti ve věku 5–8, resp. 9–12 let.

Umělci:

Viz také recenze na pořad realizovaný dne 10. prosince 2013 (Autorka: Ester Dobiášová).


Zámecký maškarní bál

Hudebně-dramatická a výtvarná dílna — určen pro děti ve věku 5–12 let.

Program seznámí děti se zámeckou hudební kulturou, starými notami a historickými hudebními nástroji, na které si také budou moci zkusit zahrát. Další část programu přenese děti do 18. století na zámecký maškarní bál, pro který si vyrobí škrabošky a naučí se tančit menuet.

Program připravilo Hudební lahůdky, o.s. ve spolupráci s Oddělením Dějin hudby a Dětským muzeem Moravského zemského muzea. Doprovodná akce k výstavě Musica Magni v MZM, je součástí projektu Cesty do hudební minulosti.

Umělci:
 • Anežka Levová — zobcová flétna, traverso
 • Miroslava Holá — traverso
 • Marta Kratochvílová — traverso
 • Jan Čižmář — loutna
 • Sylva Brychtová (DM MZM) — výtvarná a taneční část
 • Simona Šindlářová (ODH MZM) — lektorský výklad

Vánoce s barokní operou

Workshop pro malé i velké návštěvníky, kteří chtějí nahlédnout za oponu barokní opery.

Umělci:
 • Patricie Částková — lektor workshopu, koncept
 • Alla Danza — tanec
 • Marek Olbrzymek — zpěv
 • Anna Vargová — viola da gamba
 • Marta Kratochvílová — traverso
 • Jan Čižmář — loutny
 • Ondrej Olos — cembalo
 • Človíček — výtvarná dílna

Hudba:

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)Un momento di contento   (Alcina, 1735, 3. dějství, Oronte)
Gottfried Finger (cca. 1655 – 1730)Sonata secunda
Marin Marais (1656 – 1728)[Suite a moll]   (Pièces de viole livre troisiême, 1711)
Fantaisie 1 — Allemande 2 — Sarabande 4
Jean-Baptiste Lully (1632 – 1687)Air   (Ballet des plaisirs, 1655)
Marin Marais (1656 – 1728)Menuet
Jean-Baptiste-Maurice Quinault (1689 – 1745)Gavotte du Roy
Charles-Hubert Gervais (1671 – 1744)Bourée La Savoy

Akci připravilo občanské sdružení Opera na cestách ve spolupráci s Muzeem města Brna, o. s. Človíček a Hudební lahůdky.


Děkujeme

Hudební lahůdky, z. s. uskutečňují svůj projekt „Hudební bonbónky“ za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna.

Děkujeme výrobci cembal Vítu Bébarovi za laskavé zapůjčení a ladění nástrojů.

Logo Ministerstva kultury Logo Statutárního města Brna Dorazová lišta cembal Víta Bébara

Velice si vážíme cenné spolupráce s následujícími partnery:

Logo Opery na cestách Logo Muzea města Brna Logo občanské sdružení Človíček Logo souboru Alla Danza