Plakát na koncerty

Kouzelné flétny

Renesanční hudba tří království: francouzského, anglického a českého.

Neděle 07.07.2013 15:00 — Státní hrad Veveří, 664 71 Veverská Bítýška.

Program

AnonymMadame d’amours
Henry VIII. (1491 – 1547)Helas madame (Běda, paní!)
Anonym
    └─ Jacob van Eyck (cca. 1590 – 1657)
Daphne
    └─ Doen Daphne d’over schoone Maeght — Modo 2, Modo 4
AnonymWhen Daphne from fair Phoebus did fly (Když Dafné odcházela od Apolla)
Henry VIII. (1491 – 1547)Pastime with good company (Zábava s dobrou společností)
 
Guillaume Morlaye (cca. 1510 – cca. 1558)Hornepipe d’Angleterre (Anglická hornpipe)
Thomas Crecquillon (cca. 1505 – 1557)Ung gay bergier (Byl jednou jeden veselý pastýř...)
Claudin de Sermisy (1490 – 1559)O doulce amour (Ó sladká lásko)
Claudin de Sermisy (1490 – 1559)Au pres de vous (Blízko Vás) — à 2
Claudin de Sermisy (1490 – 1559)Au pres de vous (Blízko Vás) — à 4
Claudin de Sermisy (1490 – 1559)Je n’ay point plus (Již nemám více citu)
Pierre Attaignant (cca. 1494 – 1552)Pavane: La morte de la ragione (Smrt pravdy)
Pierre Attaignant (cca. 1494 – 1552)Bransle
Pierre Attaignant (cca. 1494 – 1552)Bransle gay: Que je chatoulle ta fossette (Když lechtám tvou ...)
Josquin des Préz (1440 – 1521)Mille regretz (Tisíckrát lituji, že Vás opouštím)
 
John Dowland (1562 – 1626)
    └─ Jacob van Eyck (cca. 1590 – 1657)
Lachrimæ Antiquæ: Flow my tears (Stékejte mé slzy)
    └─ Pavane Lacryme
Alessandro Orologio (cca. 1550 – 1633)Villanelle: Speranza del mio cor (Naděje mého srdce, sladká touho)
Guillaume Morlaye (cca. 1510 – cca. 1558)Villanesque
Tielman Susato (1510 – po 1570)Rondes
Adrian Willaert (cca. 1490 – 1562)Vecchie letrose (Staré čarodějnice)

O programu

Tourdion na svém koncertě uvede program renesanční hudby tří království: francouzského, anglického a českého.

Anglická renesanční hudba má ve svém legendami opředeném panovníkovi Jindřichu VIII. zároveň i významného autora. Na jeho dvoře máme v roce 1547 dokumentovánu současnou existenci 72 příčných fléten (což však není nic ve srovnání se souborem 220 nástrojů dokumentovaným v roce 1589 ve Stuttgartu). Hlavní těžiště anglického bloku koncertu proto bude spočívat právě ve sborníku Jindřicha VIII., zahrne ale i skladby renesančích mistrů, které byly provozovány v Anglii za vlády Alžběty I. Zazní hudba v Anglii velice populárního italského skladatele Alessandra Striggia a několik anonymních skladeb, které se dochovaly v lidové hudební tradici až do dnešních dnů.

Příčná flétna je dnes vnímána jako typicky francouzský nástroj, který svůj vrchol zažívá především v období baroka za časů Ludvíka XIV. Z počátků této tradice — tedy z 16. století — se z území francouzského království dochovaly m. j. sbírky vydavatelů, aranžérů, editorů a možná i skladatelů Pierra Attaignanta a Jacquese Moderna. Zazní výběr ze skladeb z jimi vydaných sborníků pro renesanční consort (např. Claude de Sermisy).

České království nebylo stranou hlavního evropského kulturního proudu, hudební život zde byl stejně tak velice bohatý, a to se vskutku mezinárodními kontakty. Vedle Rožmberské kapely, z jejíhož repertoáru zazní skladby vlámského skladatele a vydavatele Tielmana Susata, byla hudba na mezinárodní úrovni pěstována především u královského dvora v Praze. Dlouhá léta byl u Rudolfa II. kapelníkem Phillip de Monte. Jeho zástupce — vicekapelník Alessandro Orologio — byl po svém odchodu do důchodu činný také na dvoře dánského krále Christiana IV., kde se osobně stýkal s Johnem Dowlandem, významným anglickým loutnistou. Dowlandovy skladby se mimochodem dochovaly v opisech v loutnových sbornících i na českém území, kam je zase zanesli čeští studenti studující na zahraničních universitách.

Tourdion

Tourdion je soubor, který se věnuje hře hudby psané pro tzv. renesanční consort. Jde o consort (ansámbl) především renesančních příčných fléten (traverso), který vznikl v roce 2012. Vedoucí souboru je Marta Kratochvílová, která má za sebou předchozí bohaté zkušenosti z půdobení v consortech renesančních příčných fléten ve Strasbourgu, Stuttgartu, Ferraře a Baselu.

Tourdion vystupuje ve složení:

Jako host vystoupí Jan Čižmář s renesanční loutnou, renesanční kytarou a theorbou, zazní i kontrastní zobcová flétna v podání Martiny Komínkové, pedagožky brněnské Konzervatoře.

O nástrojích

Renesanční traverso je narozdíl od novějších modelů vyrobeno jen z jednoho kusu dřeva a nemá žádné klapky. Nástroje, které používá Tourdion, jsou kopiemi podle originálů dnes dochovaných v Mnichově, model „Rausch von Schratt(enbach)“. Vyrobil je na objednávku jako ucelený pětihlasý (STTTB) consort pan Philippe Allain-Dupré, pařížský mistr nástrojař a flétnista, specialista jak na renesanční a barokní nástroje, tak i na jejich literaturu a prameny. K výrobě bylo použito dřevo kdoule. Narozdíl od originálů, které byly laděny přibližně na 408 Hz, jsou nástroje Tourdionu laděny na 415 Hz.

Zpět