Plakát na koncerty

Per flauto dolce solo

Michaela Koudelková — zobcová flétna.

Neděle 18.08.2013 15:00 — Státní hrad Veveří, 664 71 Veverská Bítýška.

Program

Jacques Martin Hotteterre (1674 – 1763)
dit „Le Romain“
Deuxième livre de pièces: Troisiéme Suitte (Sonate) F-dur op. 5
Prelude (Lentement) — Allemande (Gay) — Courante — Grave — Gigue
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)Sonata Es-dur BWV 1033
Andante — Presto — Allegro
Paolo Benedetto Bellinzani (cca. 1690 – 1757)La Follia
Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)Sonata d-moll HWV 367a
Largo — Vivace — Furioso — Adagio — Alla breve
Robert CarrDivisions upon an Italian Ground (1686)
Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Nicholas Chédeville (1705 – 1782)
Sonata G-dur RV 59
Largo (Preludio) — Allegro — Pastorale ad libitum — Allegro ma non presto

O programu

Koncertem se přeneseme do období 17. a 18. století, kdy zobcová flétna zaznamenala po středověku a renesanci svůj největší rozkvět. V době baroka se stala zobcová flétna významným a oblíbeným koncertním nástrojem. S jejím obsazením vznikalo mnoho hudebních děl a byla napsána i řada koncertů pro sólovou zobcovou flétnu.

Díla, která jsme vybrali pro tento koncert, byla zkomponována přímo pro zobcovou flétnu, nebo pro jiné nástroje. Některé skladby jsou často upravovány do tzv. transkripcí, v případě zobcové flétny to znamená hrát nejčastěji o malou tercii výše v porovnání k původnímu zápisu. Rozdílnost tónin a odlišná instrumentace tak dávaji skladbám jiný rozměr. Pro rozmanitost programu koncertu jsme zařadili díla německých, francouzských, italských a anglických autorů, kteří patří k nejvýznamnějším představitelům evropského baroka.

Foto: Michaela Koudelková

Michaela Koudelková — zobcová flétna

Hře na zobcovou flétnu se věnuje od pěti let. V roce 2007 absolvovala hru na tento nástroj v ZUŠ Boskovice. Je absolventkou Gymnázia v Boskovicích a Konzervatoře Brno. Nyní studuje hru na zobcovou flétnu na Akademii Muzycznej w Krakowie ve třídě Petera Holtslaga.

Je pravidelným účastníkem letních mistrovských hudebních kurzů, kde se zdokonaluje ve hře na zobcovou flétnu a také cembalo pod vedením předních českých a zahraničních lektorů (Eva Harmuthová, Jan Kvapil, Ashley Solomon, Roberto Bando, Monika Knoblochová a Erik Dippenaar). Absolvovala individuální hodiny u holandského lektora Thijse van Baarsela na Akademii staré hudby v Brně. V rámci krátkého studijního pobytu v Nizozemí se vzdělávala na Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ve třídě Heika ter Sheggetta.

Michaela Koudelková pravidelně účinkuje na koncertech, představila se na několika hudebních festivalech (Hudební festival Znojmo, Hudební slavnosti, Janáčkův máj, Musica Holešov, Opera Nova w Bydgoszczy). V minulosti vystoupila se Symfonickým orchestrem Boskovice, souborem Ensemble Opera Diversa, Moravským komorním orchestrem, The Czech Ensemble Baroque, ensemblem La Tempesta a Orkiestrou Barokowou Akademii Muzycznej w Krakowie. Je spoluzakladatelkou komorního souboru Ensemble Musica Armonia.

Zúčastnila se úspěšně několika soutěží (1. místo v celostátním kole soutěže — Praha 2002, 2. místo a zvláštní cena nadace Českého hudebního fondu — soutěž Prague Junior Note 2006). V roce 2009, 2010 a 2012 se stala laureátkou interpretační soutěže v rámci Letní školy barokní hudby v Kelči a v Holešově. V roce 2011 se zúčastnila mezinárodní soutěže Pro Bohemia Ostrava, kde získala 1. místo, titul Laureáta a Absolutního vítěze. V roce 2012 získala 1. místo a celkové vítězství v oboru hra na zobcovou flétnu v celostátní soutěži konzervatoří.

Michaela Koudelková se věnuje především interpretaci staré hudby a hraje na kopie dobových nástrojů.

Foto: Petra Machková Čadová

Petra Machková Čadová — violoncello

Petra Machková Čadová je rodačkou z Bystrého u Poličky. Hru na violoncello začala studovat u brněnského učitele pana Ivo Rajniše, později pokračovala na Konzervatoři a JAMU v Brně u profesorů Václava Horáka a Miroslava Zichy.

V rámci programu Sokrates bylo Petře Machkové Čadové umožněno studovat na Hogeschool voor de Kunsten Utrecht v Nizozemí u profesorů Jeroena den Herdera a Eliase Ariscúrena. Zde navštívila mnoho mistrovských kurzů a workshopů ve třídách Kyoko Hashimoto, Charlese-André Linaleho, Leo Meilnika, Vladimira Perlina a Philipa Curtise.

Po úspěšném ukončení státních studií pokračovala v dalším studiu u významných violoncellistů Gottfrieda Greinera (solo-cellista Bayerische Rundfunk Orchestra), Marka Štryncla (Musica Florea) a Jana Škrdlíka.

Petra Machková Čadová se zúčastnila několika zajímavých soutěží. Byla jedinou českou účastnicí na souteži Gaspara Cassadá v Tokiu, kde získala smlouvu na sólové účinkování. Stala se laureátkou Interpretační soutěže Letní školy barokní hudby v Kelči a na soutěžích Talent roku získala ceny za vysoce hodnotný výkon.

V současné době se věnuje koncertní a pedagogické činnosti (ZUŠ Uničov). Účinkuje jako sólový i komorní interpret na moderní a barokní violoncello. Spolupracuje se soubory The Czech Ensemble Baroque, Musica Florea, Spem Facere, Orchestr Slávy Vorlové.

Jan Čižmář — theorba

Jan Čižmář je všestranný umělec zabývající se hrou na historické drnkací nástroje. Se soubory jako např. Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment (OAE), 18th century orchestra, Ensemble Baroque de Limoges, Collegium 1704, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Capella Cracoviensis, Arte dei Suonatori, Wrocławska Orkiestra Barokowa (WOB), Ensemble Elyma, Nederlands Blazers Ensemble, La Sfera Armoniosa, Vox Luminis či Florilegium a pod dirigenty jako Frans Brüggen, Christopher Hogwood, Giovanni Antonini, Yannick Nézet-Séguin, Václav Luks, Christophe Coin, Gabriel Garrido, Ed Spanjaard, Paul Goodwin, Christina Pluhar, Rachel Podger, Ashley Solomon, Ralf Sochaczewsky či Jan Tomasz Adamus vystupuje pravidelně na koncertech a v perních produkcích v Evropě, Asii a USA. Účinkoval m. j. v produkci Dido and Aeneas v londýnské Covent Garden, v bezpočtu dalších operních produkcí, či v přímém TV přenosu novoročního galakoncertu z amsterdamského Concertgebouw. Vystupuje také jako sólista s barokním a renesančním repertoárem či v různých komornějších seskupeních a na svém kontě má řadu studiových i live nahrávek na CD a DVD, pro TV či pro rozhlas.

Po ukončení studia hry na kytaru (Vladislav Bláha) a muzikologie v rodném Brně odešel do Londýna studovat klasickou kytaru (Carlos Bonell) na Royal College of Music. Tam se také intenzivněji začal věnovat hře na loutnu ve třídě Jakoba Lindberga. Ve studiu historických loutnových nástrojů pokračoval v Holandsku na Královské konzervatoři v Haagu, kde jeho učiteli byli Nigel North, Joachim Held, Mike Fentross a Christina Pluhar. Mimo to absolvoval mistrovské kurzy u Hopkinsona Smithe, Yasonuriho Immamury a Evangeliny Mascardi. Svá studia ukončil získáním titulu MA (Master of Music) s vyznamenáním poroty za originální a osobitý výzkum a jeho uvedení do života.

V minulosti vystupoval především jako klasický kytarista, nicméně má za sebou i bohatou praxi v jiných žánrech včetně jazzu, populární hudby a muzikálu. Jako rockový kytarista se zúčastnil evropského koncertního turné muzikálu Jesus Christ Superstar (Times Square production, New York) a mezi jeho další zkušenosti z divadelních pódií patří také španělské turné hry Elisabeth I: El ultimo baile s pověstnou Lindsay Kemp Company (Concha Busto production), spolupáce s Leine & Roebana, Městským Divadlem Brno, Národním Divadlem Brno (Dafne, 2011) či Národním Divadlem v Praze (Gloriana, 2012).

Byl zakladatelem a šéfredaktorem českého kytarového časopisu Kytara a pravidelně přispívá i do dalších hudebních periodik. Intenzivně se také věnuje ediční a badatelské činnosti v oblasti staré hudby. Jako hudební redaktor působil v několika vydavatelstvích (např. Bärenreiter). Je dramaturgem cyklu koncertů staré hudby Hudební lahůdky.

Jan Čižmář vyučuje hru na loutnu a příbuzné nástroje na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katowicích v Polsku a na Akademii staré hudby při FF MU v Brně. Pravidelně též vyučuje na kurzech ve Slovinsku, v Holandsku, v Polsku a v ČR. Příležitostná přednášková a pedagogická činnost ho zavedla také do Velké Británie, USA, Slovinska, Singapuru a Holandska. V současné době je doktorandem v oboru staré hudby na JAMU v Brně a na Ústavu hudební vědy FF MU v Brně.

Zpět