Plakát na koncerty

„Il divino Boemo“

„Božský Čech“ — Italská barokní hudba v Brně.

Neděle 01.09.2013 15:00 — Státní hrad Veveří, 664 71 Veverská Bítýška.

Program

Carlo Tessarini (1690 – 1766)Triová sonata č. 1 op. 12 pro flétnu, housle a basso continuo
Vivace — Largo — Allegro
Carlo Zuccari (1704 – 1792)Sonata č. 10 op. 1 pro housle a basso continuo
A capella rigoroso — Cantabile — Allegro Assai
Domenico Scarlatti (1685 – 1757)Sonata K 308 pro cembalo solo
Cantabile
František Benda (1709 – 1786)Sonata e moll pro flétnu a basso continuo
Largo — Arioso — Presto
Josef Mysliveček (1737 – 1781)Trio č. 3 G dur pro flétnu, housle a violoncello
Allegro — Andantino — Allegretto

O programu

„Il divino Boemo“ neboli božský Čech, tak byl nazýván český hudební skladatel Josef Mysliveček, žijící většinu svého života v Itálii. Právě spojnice mezi českou a italskou hudbou 18. století je hlavní náplní programu našeho koncertu.

Období vrcholného baroka a počátky klasicismu je v Čechách charakteristické odchody hudebníků do ciziny. František Benda byl po Myslivečkovi dalším skladatelem, který prožil většinu svého života v cizině, přesně v Německu na dvoře Friedricha II. v Berlíně. Byl však nesmírně italskou hudbou ovlivněn a v jejím stylu také komponoval.

Dalšími skladateli, zastoupenými v našem programu, jsou Italové se vztahem k zemím Koruny české, a to konkrétně k Brnu. Carlo Tessarini byl v roce 1738 vedoucím instrumentální hudby na dvoře kardinála Wolfganga Hannibala Schrattenbacha v Brně. Olomoucký kardinál Schrattenbach přišel na Moravu v roce 1722 a až do své smrti v roce 1738 pozvedl kulturní dění především v Kroměříži, Vyškově a v Brně. Protože působil několik let v Itálii a italské hudebníky měl v oblibě, pozval si mimo jiné na Moravu Carla Zuccariho, vynikajícího houslistu a skladatele, který pobýval v Olomouci mezi lety 1723–27 a hrál i v Schrattenbachově kapele.

Do našeho programu jsme dále zařadili Domenica Scarlattiho, ryze italského skladatele a vynikajícího cembalistu, ačkoliv o jeho cestě do Čech nemáme žádné záznamy.

L’Arco Sonoro

Foto: Radka Kubínová

L’Arco Sonoro neboli „zvučné smyčce“ je ansámbl, který vznikl teprve nedávno z iniciativy hráčů studujících na Královské konzervatoři v Haagu. Ansámbl je složený z hudebníků z různých zemí a zaměřuje se převážně na interpretaci hudby 17. a 18. století hrajících na kopie dobových nástrojů.

Radka Kubínová, původem z Hradce Králové se hudbě věnuje od svých 6-ti let. Nejprve začala se zpěvem a zobcovou flétnou, kterou v 9-ti letech vystřídala za flétnu příčnou. Po absolvování Konzervatoře v Pardubicích v roce 2005 pokračovala ve studiu na Ostravské univerzitě, kde v roce 2010 obdržela titul MgA. Ještě během studií v Ostravě odešla sbírat zahraniční zkušenosti do Francie, kde započala studium barokní flétny pod vedením Delphine Leroy, François Nicolet a Gionata Sgambaro. Od roku 2010 studuje obor interpretace staré hudby na Královské Konzervatoři v Haagu pod vedením Bartholda Kuijkena. Zůčastnila se mimo jiné mnoha interpretačních kurzů s Patrick Gallois, Clara Novak, Vincent Lucas, Frank Theuns a dalšími. Radka hraje a organizuje spoustu koncertů jak v Čechách, tak i v zahraničí. Za všechny jmenujme alespoň „Les nocturnes du Mont-Saint-Michel“ (FR), Lutherse Bach ensemble, L’arco sonoro (NL) a další. V roce 2006–07 byla členem Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně a několikrát vystupovala s Janáčkovou Filharmonií Ostrava a Filharmonií Hradec Králové. Radka se nadále věnuje zpěvu a snaží se o jeho propojení s flétnovým hraním.

Foto: Francesco Bergamini

Francesco Bergamini pochází z italského Turína kde započal studium houslí v 9-ti letech a hru na klavír pod vedením svého otce, který je varhaník. Během svých studií na konzervatoři v Turíně pod vedením Sergio Lamberto se začal zajímat o hru na barokní housle a interpretaci hudby 17. a 18. století. Zúčastnil se mnoha interpretačních kurzů s E. Casazza, K. Boeke, C. Rousset a dalšími. Francesco momentálně studuje hru na barokní housle na Královské Konzervatoři v Haagu ve třídě Enrico Gatti a pravidelně vystupuje s různými ansámbly v Itálii, Francii, Španělsku a Holandsku.

Foto: Edoardo Valorz

Edoardo Valorz je cembalista a varhaník pocházející z Itálie. Varhany studoval pod vedením Wijand van de Pol. Poté následovala studia muzikologie a cembala s Patrizia Marisaldi ve Vincenza, kde získal bakalářský titul. Účastnil se mnoha interpretačních kurzů s Luca Gugliemi, Michael Radulescu a Gerhard Gnann. Edoardo vystupuje na mnoha koncertech v Evropě i mimo ní jako sólista na varhany a cembalo či s barokními orchestry a ansámbly. Za všechny jmenujme Festival staré hudby v Utrechtu či Festival staré hudby v Soulu. Hrál pod taktovkou Ton Koopman, Christopher Hogwood, Barthold Kuijken, Peter van Heygen či Alfredo Bernardini. V roce 2007 získal 3. cenu v cembalové soutěži G. Gambi v italském Pesaro. Po deset let působil jako varhaník v kostele S. Domenico z Fiesole ve Florencii. V květnu 2013 získal magisterský titul ve hře na cembalo na Královské konzervatoři v Haagu, kde studoval s Ton Koopman a basso continuo s Patrick Ayrton.

Zpět