Důvěrná společnice rozjímání smutných i veselých myslí

Loutna v hudbě rajhradského kláštera 18. století.

Neděli 25. května 2014 17:00 — Kapitulní kaple benediktinského opatství, Klášter 1, 664 61 Rajhrad. Bezbariérový přístup

Koncert u příležitosti výstavy MZK „An vědy a umění miloval. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše.“

Program

Ferdinand Ignaz Hinterleitner (1659 — 1710)Concerto VI, C dur   (Lauthen Concert mit Violin, Bass und Lauten, Wien 1699)
Prelude — Ouverture — Allemande — Courante — Bourée — Minuete — Gavott — Menuet — Sarabande — Echo — Passacaille
Wenzel Ludwig von Radolt (1667 — 1716)Concerto II, g moll   (Die Aller Treüeste Freindin, Wien 1701)
Simphonia à discretione
Wenzel Ludwig von Radolt (1667 — 1716)Concerto III, g moll   (Die Aller Treüeste Freindin, Wien 1701)
Ouvertur — Allemande — Courente — Sarabande — Menuette — Gavotte — Menuette — Guigue — Bourée — Menuette
Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)Quatuor (TWV43:d1)   (Musique de table, Hamburg 1733)
Andante — Vivace — Largo — Allegro

Umělci

1. pedagog ASH
2. student ASH
3. student JAMU

O programu

Na koncertě zazní skladby z hudebnin — loutnových tabulatur — pocházejících z rajhradského kláštera. V období kolem roku 1700 byla zjevně v klášteře hra na loutnu velmi oblíbená, o čemž svědčí početný inventář hudebnin pro loutnu sólo nebo v komorním obsazení. Do dnešních dnů se z něj dochovalo několik významných svazků. Obzvláště rozšířené byly tiskem vydané skladby pro komorní soubor s loutnou — Ferdinand Ignaz Hinterleithner (Wien 1699) a Wenzel Ludwig Freiherr von Radolt (Wien 1701).

Zpět

Děkujeme

Velice si vážíme cenné spolupráce s Moravskou zemskou knihovnou v Brně.

Logo Moravské zemské knihovny