Harmonie des Anges

Loutna v hudbě rajhradského kláštera 18. století — Jan Čižmář, barokní loutna.

Neděli 7. září 2014 18:00 — Kapitulní kaple benediktinského opatství, Klášter 1, 664 61 Rajhrad. Bezbariérový přístup

Koncert u příležitosti výstavy MZK „An vědy a umění miloval. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše.“

Program

Anonym (cca. 1700)[Suite B dur]   (CZ–Bm A372)
Prelude adagio — Courante — Rondon — Men:[uette] — Trio — Sarab[ande] — Giuge — Passacaille
Anonym (cca. 1700)Harmonie des Anges á 3 lettres   (CZ–Bm A372)
Allemande — Cour[ante]Sarab[ande] — Menuette
Anonym (cca. 1700)La querelle Amour   (CZ–Bm A372)
Entre[e] — Courante — Aria
Johann Michael Kühnell (cca. 1670 – 1728)Concerto B dur   (CZ–Bm A372)
[Allegro] — Courent — Guige
Aureus Dix (1669 – 1719)[Suite g moll]   (CZ–Bm A372)
Allemanda — Couranto — Gavotte — Ballo — Menuet — Gig[ue]
Aureus Dix (1669 – 1719)[Suite A dur]   (CZ–Bm A372)
Harpegio — Aria — Rondeau — Menuet — Bourre — Menuet — Marche
Johann Georg Weichenberger (1676 – 1740)Suite g moll
Ouverture — Allemande — Courante — Menuet — Gigue
SMC Joseph I. (1678 – 1711)Aria

Jan Čižmář

Jan Čižmář je všestranný umělec zabývající se hrou na historické drnkací nástroje. Se soubory jako např. Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra of the Eighteenth Century, Rotterdam Philharmonic Orchestra či Capella Cracoviensis a pod dirigenty jako Frans Brüggen, Christopher Hogwood, Giovanni Antonini, Yannick Nézet–Séguin či Christina Pluhar pravidelně účinkuje v Evropě, Asii a USA. Vystupuje také jako sólista s barokním a renesančním repertoárem.

Po ukončení studia hry na kytaru a muzikologie v rodném Brně odešel do Londýna studovat na Royal College of Music, kde se začal věnovat hře na loutnu ve třídě Jakoba Lindberga. Ve studiu pokračoval na Královské konzervatoři v Haagu, kde jeho učiteli byli Nigel North, Joachim Held, Mike Fentross a Christina Pluhar.

Byl zakladatelem a šéfredaktorem českého kytarového časopisu Kytara a pravidelně přispívá i do dalších hudebních periodik. Intenzivně se také věnuje ediční a badatelské činnosti v oblasti staré hudby.

Jan Čižmář vyučoval hru na loutnu a příbuzné nástroje na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katowicích v Polsku, v současnosti působí na JAMU v Brně a na Akademii staré hudby při FF MU v Brně. Pravidelně vyučuje na kurzech a masterclass v Evropě i zámoří.

Zpět

Děkujeme

Velice si vážíme cenné spolupráce s Moravskou zemskou knihovnou v Brně.

Logo Moravské zemské knihovny