Se cerca, se dice

Iva Bittová přináší program inspirovaný naším hudebním dědictvím, kterým zároveň zakončí své bakalářské studium na ASH v Brně.

Středa 13. května 2015 19:30 — Konvent Milosrdných bratří, Vídeňská 7, 639 00 Brno.

Program

Anonym (15. st.)De assumpcione: En etas iam aurea   (Vyšebrodský rukopis, CZ–VB ms. 42 no. 2, fol. 147v–148r)
Baldassare Galuppi (1706 – 1785)Se cerca, se dice   (L’Olimpiade, 1747)
John Dowland (1563 – 1626)Fine knacks for Ladies   (Second Booke of Songs and Ayres, XII, 1600)
Thomas Linley ml. (1756 – 1778)Sonata A–dur
Barbara Strozzi (1619 – 1677)
(Text: Pietro Dolfino)
Lamento: Lagrime mie   (Diporti di Euterpe, op. 7, 1659, p. 76)
Anonym (17. st.)Sonata à due violini e basso   (CZ–Kra …)
Anonym (improvizace)Ciaccona G–dur
Claudio Monteverdi (1567 – 1643)O dolor, o martir   (Il ritorno d’Ulysee in patria, Atto 5, scena prima)
(Iro: Parte ridicola)
Thomas Augustine Arne (1710 – 1778)The Soldier, tir’d of war’s alarms   (Artaxerxes, 1729)

Iva Bittová

Iva Bittová se před třemi lety rozhodla ponořit do objevování stylu a repertoáru označovaný dnes souhrnným pojmem „stará hudba“. V Brně lze studovat teorii a provozovací praxi staré hudby hned na dvou školách — jednak v prezenční formě na nově vzniklé Katedře varhanní a historické interpretace Janáčkovy akademie múzických umění a pak také v distanční formě na Akademii staré hudby při Ústavu hudební vědy FF MU — a to již od roku 1991. Dnešní absolventský koncert uzavírá její bakalářské studium na ASH. Lektorem zpěvu jí byl docent Vladimír Richter a hru na barokní housle studovala pod vedením Eleonory Machové.

„Hudba mne provází od útlého dětství. Vždy jsem hledala svou vlastní cestu vyjádření jak v interpretaci, tak i v komponování. Přesto, že cesta za poznáním skutečných hodnot v tvůrčí práci je dlouhá a náročná, zcela jistě nám po čase přinese mnoho krásy a radosti. Po téměř třicetileté hudební kariéře jsem nalezla mnoho nové inspirace při studiu na Akademii staré hudby v Brně na Masarykově univerzitě. Díky teoretickým znalostem a praxi v hodinám barokního zpěvu a barokních houslí se mohu vrátit do dřívějších staletí, proplouvat časem a vrátit se zpět ke kořenům. V programu absolventského koncertu s názvem Se cerca, se dice zazní výběr skladeb, při kterých bychom rádi posluchače aspoň na chvíli odvedli dál od všedních starostí, do hudby starých časů. Titulem koncertu je název árie, jejíž spartaci (vytvoření hudební partitury ze starých rukopisných partů) jsem provedla v rámci mé bakalářské práce. Jde o její premiérové provedení v ČR.“

Iva BittováDěkujeme

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna.

Děkujeme Igoru Schmidovi za pomoc s osvětlením koncertního sálu.

Logo Ministerstva kultury Logo Statutárního města Brna