Teraz Polska!

Unikátní hudba méně známých polských skladatelů i Georga Philippa Telemanna, který Polsku věnoval mnohé ze svých skladeb.

Sobota 25. července 2015 19:00 — Pilastrový sál, Zámek Kunštát, Zámecká 1, 679 72 Kunštát, Česká republika.

Extempore (PL):

Program

Adam Jarzębski (1590? – 1649?)Concerto Primo
Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)Trio g moll   (TWV 42:g15)
Vivace — Cantabile — Vivace
Stanisław Sylwester Szarzyński (17./18. st.)Sonata pro dvoje housle a basso continuo
Tabulatura warszawska (17. st.)Toccata in a
Marcin Mielczewski (1600 – 1651)Canzona Prima
Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)Sonata h moll pro housle, violu da gamba a b. c.   (TWV 42:h6)
Largo — Vivace — Andante — Allegro

O programu

Koncertní program ukazuje příklady děl nejvýznamnějších polských skladatelů baroka: Szarzyński, Mielczewski a Jarzębski. Hudba tohoto období vytvořená na polském území zůstala pod silným vlivem západní hudby, a to především italské, díky přítomnosti mnoha hudebníků a skladatelů z této části Evropy v nejdůležitějších polských centrech (Varšava, Krakov).

První informace o Jarzębském mluví o jeho práci v okruhu Jana Sigismunda, kurfiřta Braniborského v Berlíně (září 1612). Odtud odcestoval na rok do Itálie zdokonalit své dovednosti v kompozici, aby nakonec odešel na dvůr krále Zikmunda III. Vasy ve Varšavě, kde byl do konce života hudebníkem dvorního orchestru a dvorním skladatelem. Nejcennějším dílem Jarzębského je sbírka Canzoni e Concerti, obsahující 27 skladeb v různých instrumentacích.

O životě Stanisława Sylwestra Szarzyńského máme velmi málo informací – neznáme dokonce ani přesné datum narození a úmrtí. Pravděpodobně byl spojen s kolegiátním kostelem v Lowiczi, kde byly uloženy rukopisy jeho děl. Do dnešních časů však přežilo pouze 10 skladeb (z let 1692–1713), včetně jediné instrumentální Sonáty pro 2 housle a basso continuo (1706), která je považována za nejvýraznější příklad polské barokní instrumentální hudby.

Martin Mielczewski byl nejslavnějším polským skladatelem v Evropě v sedmnáctém století. Jeho hudba byla hrána v Německu, Dánsku, Slezsku, na Moravě, Slovensku, Ukrajině, v Rusku a pravděpodobně i v Paříži. Od roku 1632 působil jako skladatel a hudebník na královském dvoře ve Varšavě, v roce 1645 se u bratra krále Władysława IV., Karla Ferdinanda Vasy, stal kapelníkem nejlepší kapely v tehdejším Polsku. Mezi mnoha známými skladbami Mielczewskéo je dnes jen několik instrumentálních skladeb, včetně v dnešním programu uvedené Canzona Prima.

Díla polských skladatelů jsou v kontrastu se skladbami G. Ph. Telemanna, který byl spojen se dvorem hraběte Promnitze v Żorách (něm. Sorau) a Pszczyně (něm. Pless), kde žil a pracoval, často inspirován polskou hudbou:

„Když se dvůr na půl roku přestěhoval do Pszczyny, Promnitzova panství v Horním Slezsku, seznámil jsem se tam, tak jako v Krakově, s polskou a hanáckou hudbou v její opravdové barbarské kráse. [...] Je sotva uvěřitelné, jak úžasné nápady mají tito dudáci nebo houslisté, když fantazírují, kdykoliv tanečníci odpočívají. Pečlivý člověk by od nich během osmi dní mohl nabrat zásobu nápadů pro celý život. Zkrátka, v této hudbě je spousta dobrého; když se s ní umí opatrně zacházet. V tomto stylu jsem později napsal různé velké koncerty a tria, které jsem oděl do italského roucha s rozličnými Adagiy a Allegry.“

G. Ph. Telemann — Autobiografie

Extempore Ensemble

Foto: Extempore Ensemble

Extempore Ensemble byl založen v roce 2007, kdy jeho členové byli ještě studenti na Hudební akademii v Katovicích. Největší vliv na umělecké cestě souboru měli vynikající učitelé a specialisté na starou hudbu jako je Marek Toporowski, Mark Caudle a Martyna Pastuszka. Soubor má aktivní koncertní kariéru, vystupuje na četných festivalech, a to jak ve Slezsku, tak i po celém Polsku a v zahraničí. Repertoár, který nadále rozšiřují, obsahuje nejen skladby dobře známých mistrů, jako je J. S. Bach a G. P. Telemann, ale také díla skladatelů méně známých.

Extempore vystoupil mimo jiné na Mezinárodním hudebním festivalu improvizace All’Impovviso v Gliwicích, Mezinárodním Bachovském Festivalu v Swidnici a dalši. V listopadu 2012, Extempore zvítězil v hudební soutěži Musica Antiqua Viva v Źorách.

Małgorzata Malke

Małgorzata Malke (housle) studovala hru na housle nejprve u Arkadiusze Kubicy na hudební škole II. stupně Karola Szymanowského v Katovicích, posléze na Akademii múzických umění v Katovicích ve třídě Adama Musialského. Poslední rok studia strávila na stipendijním pobytu v Grazu pod vedením Dominiky Falger. Poté studovala barokní housle ve třídě Martyny Pastuszky. Zúčastnila se mnoha workshopů a kurzů pod vedením pedagogů jako Rachel Podger, Ingomar Rainer, Semjon Yaroshevich, Anthony Spiri, Tomasz Tomaszewski a Peter Pławner. Dvakrát se účastnila Festivalu komorní hudby v Książu (2006, 2007). Je vítězem komorních soutěží v Lodži a Chorzówě.

Spolupracovala s komorním orchestrem AUKSO, Vienna Clasiccal Players, Ambassade Orchestra, New Music Orchestra a Slezským komorním orchestrem. Od doby, co se zabývá historickou interpretací spolupracovala s orchestry staré hudby Concerto Polacco, Collegium Marianum a Le Cercle de l’Harmonie. Od roku 2009 je také členem Wroclaw Baroque Orchestra a od roku 2010 poznaňského orchestru Arte dei Suonatori. Je spoluzakladatelkou katovického {oh!} Orkiestra Historyczna. Starou hudbu hraje na housle francouzského houslaře Claude Pierraya z roku 1719.

Anna Firlus

Anna Firlus (cembalo) se začala učit hrát na varhany na střední hudební škole II. stupně Stanislawa Moniuszky ve městě Zabrze pod vedením Waldemara Krawiece, který zůstal jejím učitelem až do jejího dokončení studia s vyznamenáním v roce 2003. Je absolventkou Akademie múzických umění Karola Szymanowského v Katovicích, kde studovala varhany s profesorem Julianem Gembalskim (diplom s vyznamenáním v roce 2008) a cembalo s profesorem Markem Toporowskim (diplom s vyznamenáním v roce 2010). Zúčastnila se mnoha mistrovských tříd v oborech varhany, cembalo a komorní interpretace pod vedením vynikajících profesorů jako Jean-Luc Perrot, Christopf Bossert, Christopf Grohman, Bernhad Hass, Maija Lehtonen, Ludger Lohmann, Anthony Spire, Aline Zylberajch, Wladyslaw Klosiewicz a Leszek Kędracki. Čtyřikrát se účastnila mezinárodního varhanního festivalu mládeže v Sejny a Anikščiai (Litva).

Spolupracuje se soubory Concerto Polacco, komorní orchestr AUKSO, Polska Orkiestra XVIII Wieku, New Music Orchestra, Národní symfonický orchestr polského rozhlasu (NOSPR) v Katovicích, Filharmonia Śląska, Filharmonia Częstochowska, Akademicka Orkiestra Barokowa a Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Katowicach. Anna Firlus je aktivní sólistkou a komorní hudebnicí a to jak v Polsku, tak i v zahraničí. V současné době pracuje jako korepetitorka na oddělení historické interpretace na Akademii múzických umění Karola Szymanowského v Katovicích a učí na Diecézní varhanní škole II. stupně v Gliwicích.

Krzysztof Firlus

Krzysztof Firlus (viola da gamba) vystudoval Akademii múzických umění v Katowicích ve třídě kontrabasu (Jan Kotula) a violy da gamba (Mark Caudle); v současné době studuje na Mozarteum v Salzburgu (Vittorio Ghielmi). Byl držitelem stipendia Mladé Polsko, stejně jako vítězem soutěže v Burg-Namedy, Brně, Wroclawi, Poznani, Lodži a Dąbrowie Górniczej. Je zaměstnancem Hudebních akademií v Krakově a Katovicích.

Krzysztof Firlus úspěšně kombinuje kariéru hráče na violu da gamba a kontrabas, koncertuje na obou nástrojích jako sólista i jako člen komorních a orchestrálních seskupení. Je členem Národního symfonického orchestru polského rozhlasu (NOSPR) v Katovicích, {oh!} Orkiestra Historyczna, tria staré hudby Extempore a gambového consortu Gambasada. Vystupuje také s předními polskými soubory, jako je například Silesia Quartet a Capella Cracoviensis. Spolupracoval také s umělci jako Helmuth Rilling, Vincent Dumestre, Paul McCreesh, Aline Zylberajch and Marek Toporowski.


Děkujeme

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Jihomoravského kraje.

Partnerem koncertu je Polský institut v Praze.

Logo Ministerstva kultury Logo Jihomoravského kraje Logo Polského institutu v Praze