Láska a vášeň

Populární loutnové písně 16. a 17. století.

Neděle 2. srpna 2015 18:00 — Zámek Blansko (nádvoří nebo Hudební salón), Zámek 1, 678 01 Blansko, Česká republika.

Duo Aurette:

Program

John Dowland (1563 – 1626) Gaillard   (1610)
I saw my lady weep   (1600)
Praeludium   (cca. 1590)
Fantasia Ioannis Dooland Lachrimæ   (1603)
Come away, come sweet love   (1597)
Nicolas Vallet (1583 – 1642) Prelude   (1620)
Étienne Moulinié (1599 – 1676) Enfin la beauté que j’adore   (1624)
Le Sort Me Fait Souffrir   (1629)
Michel Lambert (1610 – 1696) Vos mepris   (1689)
Giovanni Girolamo Kapsperger (1580 – 1651) Toccata, Gagliarda   (1611)
Felici gl’animi   (1623)
Barbara Strozzi (1619 – 1677) Amor dormiglione   (1651)
Claudio Saracini (1586 – 1630) Toccata intitolata all’illustrissimo signor Alfonso Strozzi   (1614)
Giulio Caccini (1551 – 1618) Amarilli mia bella   (1601)
Belle Rose porporine   (1601)
Charles Mouton (1617 – cca. 1700) Le Charmant Retour   (cca. 1690)
Jean-Baptiste Drouart de Bousset (1662 – 1725) Pourquoy doux Rossignol   (1698)
Alessandro Piccinini (1566 – 1638) Aria di Saravanda in varie partite   (1623)
Claudio Monteverdi (1567 – 1643) Quel sguardo sdegnosetto   (1632)

O programu

Láska a vášeň nezná hranic a ty mezi zeměmi, z nichž pochází tvůrci skladeb tohoto programu, byly stejně střežené jako propustné. Na jednu stranu se tito skladatelé snažili vlastní tvůrčí osobností odlišovat od kolegů jiných „národů“ a škol, na straně druhé se jimi rádi nechávali ovlivňovat a inspirovat.

Když vyšel roku 1610 v Londýně slavný Cacciniho madrigal Amarilli mia bella, byla zpěvní melodie věrna své italské předloze, přitom však její doprovod, vypracovaný J. Dowlandem, se hemží typicky anglickými postupy a formulemi. Dobře ohraničená prostupnost. O něco později francouzský filosof René Descartes ve spisu Vášně duše (1659) popsal anatomii šesti základních vášní: úžasu, lásky, nenávisti, touhy, radosti a smutku. Nepřekvapí nás, že je anglický skladatel či básník uměleckými prostředky mapuje a představuje stejně nadšeně jako jeho italský kolega. Vzrušující však je, sledovat emotivně podobné situace nahlížená a prožívané z různých úhlů pohledu. Nakonec však i tato nepřeberná rozmanitost často kontrastních odstínů tvoří navzdory různým jazykům jednu řeč, jeden kód, oslovující i dnešního posluchače. Láska a vášeň tak opisuje kolem vrcholů italo-anglo-francouzského trojúhelníku jednotící kruh.

Foto: Lucie Rozsnyó

Lucie Rozsnyó

Lucie Rozsnyó vystudovala operní zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (A. Barová). Absolvovala studijní stáže na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni (C. Visca), na Anton Bruckner Privatuniverzität v Linci (K. Beranová) a pracovní stáž na ZHdK v Curychu. Jako stipendistka se zúčastnila mnoha mezinárodních kurzů (P. Rozario, J. Hassler, C. Pelon, M. Ch. Kiehr, D. York. E. Tubb aj).

Na mezinárodní pěvecké soutěži Leoše Janáčka získala 1. cenu a také ocenění za nejlepší interpretaci české soudobé skladby. Další ocenění získala na Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest za nejlepší interpretaci díla L. Janáčka. V roce 2012 obdržela 1. cenu ABA Music Award (Austria Barock Akademie Gmunden). Jako sólistka hostovala v Národním divadle v Brně, Praze a Bratislavě. Podílí se na nahrávání CD a natáčí pro rozhlas.

Věnuje se koncertní činnosti a vystupuje na četných hudebních festivalech (Pražské jaro, Janáčkův Máj, Forfest, Smetanovské dny, Festival barokních umění Český Krumlov, mezinárodní festival Haydnovy hudební slavnosti, Smetanova Litomyšl, Velikonoční festival duchovní hudby (Brno), Česká Lípa, Musica Sacra (Nitra), Winter in Schwetzingen (DE), Internationale Händel Festspiele Göttingen 2015 aj).

Zabývá se interpretací barokní hudby (Musica Florea, Ensemble Inégal, Hof-Musici) a je spoluzakladatelkou Ensemble Fiorello a dua Aurette. Se souborem ISHA trio se věnuje hudbě 20. a 21. století.

Foto: Miloslav Študent

Miloslav Študent

Miloslav Študent se již za svých studií hudební vědy a estetiky (Masarykova Univerzita v Brně) věnoval intenzivně otázkám provozovací praxe hudby 16.–18. století, ve stejné době založil a vedl ansámbl Flores Musicae (spolu s M. Koženou, V. Richterem a V. Mikuláškovou), s nímž nastudoval a uvedl řadu novodobých premiér mistrovských děl hudby renesance a baroka. Po období, kdy jako samouk byl odkázán jen na mistrovské kurzy (loutna: S. Juřica, L. Contini, A. Bailes, H. Smith; viola da gamba: R. Boothby) odešel studovat do Itálie, kde v roce 1998 ukončil tříleté studium provozovací praxe italské hudby 17. století ve třídě R. Giniho Laboratorio permanente di ricerca sulla musica italiana del XVII secolo (Oddělení staré hudby Městské hudební školy v Miláně). Na stejné škole získal v roce 2002 ve třídě Paula Beiera diplom hry na loutnu.

V letech 2002–2012 vedl třídu hry na loutnu na Akademii staré hudby při Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně. V rámci výuky na půdě tohoto pracoviště, jehož vedením byl pověřen v letech 2004–2008, zrealizoval různé speciální přednášky a semináře. V roce 2003 vedl specializované semináře též na Accademia Internazionale della Musica di Milano. V roce 2004 byl uměleckým ředitelem festivalu barokní opery ve Valticích, pro který tehdy i v následujícím roce připravil a nastudoval hudebně taneční představení Duel zpěvu a tance a Festino. V letech 2007–2012 působil jako lektor hry na loutnu Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích. V roce 2007 se významně podílel na hudební přípravě a realizaci inscenace Orfea C. Monteverdiho v Národním divadle, pro kterou také zpracoval kritickou edici partitury.

Jako loutnista má na svém kontě spolupráci s řadou sólistů (M. Kožená, R. Gini, I. Troupová, J. Lewitová, B. Zanichelli, M. Hugget, E. Machová, M. Pospíšil ad.) a s tělesy (Ensemble Concerto Milano, Ritornello Praha, Musica Florea, Academia Montis Regalis Mondovì (IT), Margaretha Consort (NL), Societas Incognitorum Brno, Capella Regia Praha, Musicalische Compagney Berlin, Ensemble Galatea Milano, Teatro Franco Parenti Milano, Musica Bellissima Praha, La Gambetta Brno), s nimiž koncertoval kromě Evropy také v Jižní Americe. Vystupuje také sólově a nahrává pro různé gramofonové společnosti, rozhlas, TV a film.


Děkujeme

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Jihomoravského kraje.

Logo Ministerstva kultury Logo Jihomoravského kraje