Letní kurs interpretace staré hudby

Mapa České republiky. Bučovice jsou 35 km východně od Brna, Kunín je 45 km jihozápadně od Ostravy.
  Kurs 1 Kurs 2
  Kurs 1+2
Kde Zámek Bučovice Zámek Kunín
Kdy
Harmo­nogram
Po 24. 8. 2015 15:00
do
Čt 27. 8. 2015 17:30
Čt 27. 8. 2015 18:00
do
Ne 30. 8. 2015 18:30
Indivi­duální výuka
v obo­rech
Harfa   Maria Christina Cleary
Viola da gamba   Petr Wagner
Cembalo   Barbara Maria Willi
Housle   Davide Monti
Loutna   Jan Čižmář
Traverso   Marta Kratochvílová
Zobcová flétna   Bolette Roed 
Sólový zpěv   Laila Cathleen Neuman
Cembalo   Aline Zylberajch
Housle   Martyna Pastuszka
Loutna   Jan Čižmář
Traverso   Marta Kratochvílová
Zobcová flétna   Bolette Roed,
Jan Kvapil
Skupinová výuka Improvizace
Basso continuo
Historická gestika
Improvizace 
Basso continuo
Ansámblová výuka Consort music (renesanční)
Vokální ansámbl
Komorní hudba
Consort music (renesanční)
Vokální ansámbl
Komorní hudba
Aktivní účast
Cena za kursovné, ubytování a stravování
3150 Kč
ca. 131 €
3150 Kč
ca. 131 €
5700 Kč
ca. 234 €
Kursovné zahrnuje:

Vyznačte v přihlášce, jakou formu výuky preferujete. Budeme se snažit vyjít vstříc všem přáním, nemůžeme je však zcela garantovat. Obory ansámblové výuky realizujeme, bude-li o ně dostatečný zájem, který umožní zformování funkčních ansámblů.

Cílová skupina

Kurs je určen pro aktivní účastníky z řad profesionálů, studentů specializovaných hudebních škol i zkušenějších amatérů s předchozími zkušenostmi se starou hudbou. Aktivní účast je možná také pro hráče na moderní nástroje s vážným zájmem o hudbu starších stylových období (viz popis jednotlivých oborů). Vhodná je také pro učitele základních a středních škol, kteří mohou absolvovat kurs upravený dle požadavků akreditace DVPP MŠMT pro získání diplomu.

Pasivní účast je vhodná pro kohokoliv, kdo se zajímá o barokní a renesanční hudbu a její provozovací praxi. Pasivní účastník může sledovat výuku v libovolných třídách a má vstup na koncerty a přednášky zdarma.


 

Zámek Bučovice

Zámek 1,
68501 Bučovice,
Česká republika

Výuka bude probíhat v prostorách zámku Bučovice . Jde o unikátní stavbu v italském pozdně renesančním (manýristickém) stylu (1575–1585) s pavlačovým arkádovým nádvořím, nově rekonstruovanou plně funkční kašnou z roku 1635 a s reliéfy a malbami m.j. s hudební tématikou.

Ubytování je zajištěno v Hotelu Arkáda (náměstí Svobody 32, 68501 Bučovice) vzdáleném pouhých 100 m od zámku. Jedná se o kvalitní ubytování ve 2lůžkových pokojích se sociálním zařízením. Bude-li to jen trochu možné, budeme se snažit vyjít vstříc požadavkům při obsazování pokojů.

Stravování je zajištěno přímo v hotelové restauraci, která si zakládá na kvalitních lokálních produktech.

Pokud si nepřejete využít nabídky ubytování a stravy, cena bude patřičně snížena. Její přesná výše se zobrazí po vyplnění registračního formuláře.


Zámek Kunín

Kunín 1,
74253 Kunín,
Česká republika

Výuka bude probíhat ve stylovém prostředí barokního zámku Kunín („malý moravský Mirabell“, 1726–1734).

Ubytování je zajištěno ve dvou internátech VFU Brno ŠZP Nový Jičín (Kunín č.p. 190 a Kunín č.p. 193). Budovy jsou vzdáleny 100 resp. 200 m od zámku, jedná se o skromnější bydlení ve 3–5lůžkových pokojích, rekonstruované sociální zařízení se nachází na chodbách. Bude-li to jen trochu možné, budeme se snažit pokoje neobsazovat plně.

Stravování máme objednáno v zámecké restauraci U dobré hraběnky .

Pokud si nepřejete využít nabídky ubytování a stravy, cena bude patřičně snížena. Její přesná výše se zobrazí po vyplnění registračního formuláře.


Popis vyučovaných oborů

◄◄◄ 

Indivi­duální výuka v oborech:

◄◄◄ 
Sólový zpěv
:   Laila Cathleen Neuman (NL) Kunín
Během výuky se bude lektorka věnovat skladbě i interpretovi jako jednomu celku. Ve třídě se bude možno kromě vokální techniky, hudební interpretace, pódiové prezentace, výslovnosti a přednesu textu věnovat také studiu historické gestiky. To vše má za cíl co nejautentičtější provedení dané skladby ne pouze ve smyslu historickém, ale i autenticity a spokojenosti samotného studenta, který je připraven prozkoumat své vlastní možnosti. Vítán je libovolný repertoár, preferován je však repertoár anglický a italský.

Zpěváci jsou také vítáni na kurs v Bučovicích, kde se mohou věnovat rozvíjení interpretačních dovedností v ansámblu pod vedením lektorů s bohatými mezinárodními zkušenostmi.

◄◄◄ 
Harfa
:   Marie Christina Cleary (IE/IT) Bučovice
Vítání jsou hráči na všechny druhy harf. Zaměření třídy je na historický repertoár od středověku do 19. století, včetně základů hry bassa continua a improvizace. Prosíme uveďte v přihlášce s jakým nástrojem přijedete, vaši úroveň a zaměření (např. lidová hudba nebo soudobá hudba). Vítáni jsou i studenti s moderním nástrojem. Na místě bude možnost vyzkoušet historické nástroje lektorky. Kontaktujte organizátory pro možnosti transportu a dostupnost historického nástroje.
◄◄◄ 
Cembalo
:   Barbara Maria Willi (DE/CZ) Bučovice, Aline Zylberajch (FR) Kunín
Do tříd jsou vítáni hráči s jakýmkoliv repertoárem, v Kuníně bude možno využít k výuce také kostelní varhany.
 • Barbara Maria Willi zve cembalisty a všechny ty, kteří se zajímají o cembalový repertoár. Vítáni jsou i klavíristé a varhaníci, kteří se chtějí seznámit s cembalem. Individuálně se lektorka může věnovat i vypracování generálbasového partu, stejně jako hře basso continuo v rámci skupinové výuky.
 • Aline Zylberajch nabízí navíc koncentraci na francouzský repertoár.
◄◄◄ 
Housle
:   Davide Monti (IT) Bučovice, Martyna Pastuszka (PL) Kunín
Lektoři se se studenty budou věnovat jakémukoli repertoáru, technickým aspektům houslové hry a tónové kultuře. Studenti by si měli přinést vlastní noty studované skladby, vítaná je hra z facsimile původních edic nebo rukopisů.
 • Martyna Pastuszka se zaměří na pravidla frázování a smyků ve francouzském, italském a německém repertoáru taneční hudby pro housle 17. a 18. století. Dalším tématem bude virtuózní styl v pozdních italských sonátách se zvláštním zřetelem na tempo rubato a ornamentaci.
 • Davide Monti se navíc zaměří na hudbu 17. a 18. století se zvláštním zřetelem na objevování elementů afektové teorie ve studovaných skladbách a na techniky k vyjádření hudebně-rétorických figur.
◄◄◄ 
Viola da gamba
:   Petr Wagner (CZ) Bučovice
Třída je otevřena všem zájemcům od středně pokročilých výše. Vlastní nástroj (šesti- nebo sedmistrunná basová viola da gamba) je při aktivní účasti podmínkou. Doporučený repertoár: sólový a v komorních kombinacích z období 16.–18. století (D. Ortiz, Ch. Simpson, T. Hume, Sainte Colombe, M. Marais, G. Finger, A. Forqueray, Ch. Dollé, J. S. Bach, G. F. Telemann, C. Ph. E. Bach, C. F. Abel atd.)
◄◄◄ 
Traverso
:   Marta Kratochvílová (CZ) Bučovice + Kunín
Třída je určena pro hráče na barokní nebo renesanční traverso. Vítáni jsou ale i moderní hráči nebo hráči na jiné typy fléten, kteří chtějí udělat první krůčky na traversu. V rámci možností se třída bude snažit profilovat tematicky podle místa výuky:
 • v Bučovicích bude větší priorita věnována renesančnímu repertoáru a consortu (nástroje budou poskytnuty),
 • v Kuníně bude preferován zejména barokní repertoár.
◄◄◄ 
Zobcová flétna
:   Bolette Roed (DK) Bučovice + Kunín  , Jan Kvapil (CZ) Kunín
Obor letos vyučují tři lektoři. Vítáni jsou studenti s jakýmkoliv repertoárem, jednotlivé třídy lektorů budou mít odlišné zaměření:
 • Bolette Roed je otevřená jakémukoliv stylu hudby od středověku po modernu, ráda se věnuje i lidové hudbě a improvizaci.
 • Jan Kvapil bude pracovat zejména s flétnovými ansámbly (od dua po oktet). Sehrané soubory vítány, ostatní budou do souborů rozděleni na základě přihlášek.
◄◄◄ 
Loutna
:   Jan Čižmář (CZ) Bučovice + Kunín
Na kurs jsou zváni všichni zájemci bez rozdílu. Kromě loutnistů také kytaristé bez předchozí zkušenosti s hrou na historické nástroje. Na místě budou nástroje k zapůjčení. Vítán je libovolný repertoár, pokud možno, budeme se jej ale snažit vybírat i s ohledem na místo konání:
 • v Bučovicích renesanční sólový repertoár a loutnový consort,
 • v Kuníně barokní sólová a komorní hudba (hra bassa continua na loutnu).

Skupinová výuka v oborech:

◄◄◄ 
Improvizace
:   Davide Monti (IT) Bučovice + Kunín 
Třída je určena všem, kteří si přejí rozšířit svůj pohled na improvizaci jako základní aspekt hudebního vyjadřování. Pracovat se bude ve dvou skupinách, každé ráno bude navíc společná improvizační rozcvička pro všechny.

Třída bude zaměřena na historicky poučenou improvizaci. Improvizace je stěžejním, byť často zanedbaným elementem při provozování staré hudby. Podle Davida improvizace není jen otázkou stylovosti a respektu k formální stránce díla, ale také odrazem dění v umělcově nitru. Náplní kursu proto bude rozvíjení tří stejně důležitých aspektů, kterými jsou vkus a styl založený na historických informacích, studium struktury a formy, a v neposlední řadě i komunikace a psychologické aspekty improvizace. Během výuky se budou s hudební improvizací konfrontovat teoretické a praktické pohledy na to jak a kdy improvizovat, na různé následky v rámci mezilidské komunikace v hudbě i vliv na první pohled zcela nesouvisejících prvků jako je divadlo a tanec. Detailnější popis Davidovy metody a plánovaného harmonogramu výuky naleznete zde (pouze v angličtině).

◄◄◄ 
Historická gestika
:   Laila Cathleen Neuman (NL) Bučovice
Poodhalit roušku tajemství a seznámit se s tématem používání gestiky při provozování staré hudby můžete na přednášce založené na Treatise on Rhetorical Delivery Gilberta Austina (1753–1837). Každý den pak bude probíhat praktický workshop (otevřený všem účastníkům kursu), ve kterém bude možno prakticky si vyzkoušet základní prvky a pocítit, kolik různých odstínů gestika nabízí a jak hluboce může být propojena ne jen s tělem, ale i s hlasem, dechem a (hudebním) myšlením. Individuálně a do detailu je pak možno se gestikou zabývat zejména v rámci výuky v pěvecké třídě.
◄◄◄ 
Basso continuo
:   Barbara Maria Willi (DE/CZ), Maria Christina Cleary (IE/IT) Bučovice, Aline Zylberajch (FR) Kunín, Jan Čižmář (CZ) Bučovice + Kunín
Přístup k realizaci bassa continua je individuální a vychází jednak z osobnosti interpreta, ale i z možností jeho nástroje. Flexibilní tým pedagogů nabízí pestrý pohled na problematiku a nové informace pro každého, i již zkušeného hráče. Výuka bude probíhat ve skupinách hráčů s podobným zaměřením. Důležité bude vzájemné sdílení zkušenosti a zážitků z praxe stejně jako uvedení teoretických traktátů v život.
 

Ansámblová výuka:

Následující obory budou realizovány formou skupinové výuky, umožní-li to struktura přijatých přihlášek.

◄◄◄ 
Consort music (renesanční)
:   Maria Christina Cleary (IE/IT) Bučovice, Bolette Roed (DK), Jan Kvapil (CZ) Kunín, Jan Čižmář (CZ), Marta Kratochvílová (CZ) Bučovice + Kunín
Na rozdíl od seconda prattica, kde je hudba tvořena horním hlasem (melodie) a basem (a dalšími „nepodstatnými“ výplněmi ve středních hlasech), je renesanční hudba polyfonická: všechny hlasy jsou stejně důležité; splétají síť navzájem nezávislých, ale úzce propojených melodií, vyměňují si nápady a motivy. Ve třídě se bude pracovat na interpretaci polyfonie přehledným způsobem, srozumitelně pro moderní publikum. Repertoár pokrývá velké množství stylů, od rytmicky důmyslné franko-flámské hudby pozdního 15. století po hudbu pozdního 16. století zaměřenou více na text (madrigaly, …). Účastnit se mohou zpěváci a instrumentalisté se všemi dobovými nástroji (včetně cinku a trombónu). Na místě budou k dispozici následující nástroje:
 • a′ = 440 Hz: renesanční gamby (Kunín), renesanční zobcové flétny.
 • a′ = 415 Hz: renesanční traversa.
 • a′ = 415/440 Hz: renesanční loutny (soprán, alt, tenor, bas).
◄◄◄ 
Vokálně-instrumentální ansámbl
:   Maria Christina Cleary (IE/IT) Bučovice, Laila Cathleen Neuman (NL) Kunín, Jan Čižmář (CZ) Bučovice + Kunín
Třída pro existující ansámbly nebo seskupení vytvořená na místě v obsazení a capella nebo vokálně-instrumentálním. Dle vybraného repertoáru bude vybrána vhodná kombinace pro spolupráci s renesančním consortem, a třídami bassa continua a loutny. V Bučovicích se budeme snažit směřovat repertoár k 17. století, v Kuníně bez omezení. Účast doporučujeme všem zpěvákům, kteří se tak mohou věnovat ansámblovému zpěvu v Bučovicích a sólovému zpěvu v Kuníně.
◄◄◄ 
Komorní hudba
:   Všichni lektoři.
Hraní v ansámblu je hlavní činností, kterou každý hudebník v praxi musí umět. Nejde jen řemeslo hry správných not ve správný čas, ale především o umění spolupráce, hledání společného hudebního jazyka a výrazu. Pod vedením zkušených lektorů se dozvíte více než jen že “to neladí a není dohromady”. Výuka bude zaměřena výlučně na instrumentální barokní hudbu. Dále je možno se věnovat hře v renesančnímu consortu a práci ve vokálnímu ansámblu.

Předběžný harmonogram

Zámek Bučovice   (Kurs 1)
Pondělí 24. srpna Úterý 25. srpna Středa 26. srpna Čtvrtek 27. srpna
12:0015:00 Registrace, ubytování
15:0018:00 Výuka
18:0019:00 Večeře
19:30   Koncert lektorů
20:30   ? Volný program
8:009:00 Snídaně
9:3010:30 Přednáška
Improvizace
10:3013:00 Výuka
13:0014:00 Oběd
14:3018:00 Výuka
18:0019:00 Večeře
19:30   ? Volný program
8:009:00 Snídaně
9:3013:00 Výuka
13:0014:00 Oběd
14:3018:00 Výuka
18:0019:00 Večeře
19:30   ? Volný program
8:009:00 Snídaně
9:3013:00 Výuka
13:0014:00 Oběd
14:0015:30 Příprava na koncert
16:00   Koncert účastníků
17:30   Odjezd do Kunína
(Kurs 2)
Zámek Kunín   (Kurs 2)
Čtvrtek 27. srpna Pátek 28. srpna Sobota 29. srpna Neděle 30. srpna
15:0018:00 Registrace, ubytování
18:0019:00 Večeře
19:0021:30 Výuka
22:00   Koncert lektorů
23:00   ? Volný program
8:009:00 Snídaně
9:3010:30 Přednáška
Historická gestika
10:3013:00 Výuka
13:0014:00 Oběd
14:3018:00 Výuka
18:0019:00 Večeře
19:30   ? Volný program
8:009:00 Snídaně
9:3013:00 Výuka
13:0014:00 Oběd
14:3018:00 Výuka
18:0019:00 Večeře
20:0024:00 Účinkování na
Hrado­zámecké noci
8:009:00 Snídaně
9:3014:00 Výuka
14:0015:00 Oběd
15:0016:30 Příprava na koncert
17:00   Koncert účastníků


Lektoři

Laila Cathleen Neuman (NL) — Sólový zpěv & Historická gestika

Laila Cathleen Neuman studovala nejprve v Nizozemí u Christy Pfeiler a Susanny Waleson, posléze u Margaret Hayward na konzervatoři G. Verdiho v Miláně, kde získala diplom cum laude. Poté na Mozarteum v Salzburgu, kde studovala pod vedením Bredy Zakotnik a Barbary Bonney, získala magisterský diplom cum laude v oborech Lied a Oratorio. Účastnila se masterclass, které vedli m.j. Dalton Baldwin, Max van Egmond, Johannette Zomer, Trevor Pinnock, Evelyn Tubb a Angelika Kirschlager.

Má obzvláštní zájem o starou hudbu, barokní tanec a umění historické gestiky, jejími pedagogy v tomto oboru byly Margit Legler a Reinhold Kubik. Debutovala jako Second woman v Purcellově Dido and Aeneas a v titulní roli v Gluckově Il Parnaso Confuso na operních scénách v Salzburgu, Vídni, Aarhusu a Kodani. Její mezinárodní aktivity v poslední době zahrnují spolupráci s Ensemble Esprit, Ensemble La Silva, Het Philadelphus Ensemble (členové Concertgebouw Orchestra), Convivio d’Arte a s loutnistou Janem Čižmářem v Nizozemí, Rakousku, Německu a Itálii.

V roce 2014 Laila vyučovala historickou gestiku na letní škole Sastamala Gregoriana (FI).

Vyučovací jazyky: EN, DE, NL, FR.

www.lcneuman.com

Maria Christina Cleary (IE/IT) — Harfa

Pochází z Irska, své vzdělání získala na školách v Dublinu, Londýně (Trinity College), Haagu a Bruselu. Jejími Hru učiteli ve hře na harfu byli Susanna Mildonian a Andrew Lawrence-King. Jako sólistka získala ocenění na soutěžích v Utrechtu (Utrecht Early Music Competition, 1997) a mezinárodních harfových soutěžích Nippon International Harp Competition (1996), Dutch National Harp Competition (1997).

Jako orchestrální hráčka působila jako první harfenistka v Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam a posléze byla harfenistkou RTE Concert Orchestra Ireland a spolupracovala s dalšími orchestry v Nizozemí a Německu. Maria byla po pět let harfistkou ansámblu MusikFabrik Köln, souboru věnujícímu se soudobé hudbě a spolupracovala také s Remix Ensemble Porto a Ensemble Prometheus Belgium. S těmito ansámbly premiérovala přes 30 skladeb. Jako sólistka premiérovala skladby od T. Hosakawa (Darmstadt Festival 2002), D. Dennehy, J. Friedlin, R. Ayres, R. Sims, F. Devresse.

Maria je specialistka na historické harfy a vlastní originální klasicistní harfu z roku 1780, dále nástroje arpa doppia, arpa de dos ordenes a několik středověkých harf. Vyvinula chromatickou středověkou harfu, na kterou hraje repertoár od 13. do 15. století, například na nahrávkách souboru Tetraktys. V roce 2006 s velkým úspěchem vystoupila v Mozartově koncertu pro flétnu a harfu s Portland Baroque Orchestra a Arion Ensemble Montreal. Vystupovala s většinou barokních souborů napříč Evropou. Maria vystupuje pravidelně v duu s houslistou Davide Monti pod jménem Arparla, specializují se na repertoár od 17. do 19. století.

Maria byla hostujícícím pedagogem na Koninklijk Conservatorium Den Haag, Guildhall School of Music London a má vlastní harfovou třídu na konzervatoři v Padově.

Vyučovací jazyky: EN, DE, NL, ES, IT, FR, PT.

www.arparla.it

Zach Adams Photography

Davide Monti (IT) — Improvizace & Housle

Po absolutoriu konzervatoře v Parmě se Davide specializoval na starou hudbu u četných pedagogů (E. Gatti, E. Parizzi, S. Richie, M. Huggett). Dále se rozvíjel díky spolupráci s významnými hudebníky naší doby: Ton Koopman, Alberto Rasi, Vittorio Ghielmi, Michael Radulescu, Marcello Scandelli, Roberta Invernizzi, Gemma Bertagnolli, Stefano Veggetti, Stefano Montanari, Sergio Vartolo.

Jako vedoucí mnoha souborů je znám pro svoji energii a charisma, vytváří jedinečný zvuk v orchestru. Byl vedoucím četných orchestrů včetně EUBO, Il Tempio Armonico, Athestis e Accademia de li Musici, Il Complesso Barocco, Cordia, Teatro Armonico. Je znám také pro svou práci s malými komorními ansámbly a komorními orchestry jako Accademia Strumentale Italiana, Ensemble il Falcone, le Parlement de Musique a Arparla s harfistkou Maria Christina Cleary.

Jde o setkání, která jsou cennými momenty výzkumu a experimentů; formulují ideu, že partitura je plátno, každé provedení a interpretace je jiná. Proto se Davide zaměřuje na umění improvizace; stejně jako při provozování staré hudby, zkušenost s improvizací je přítomná i v jiných oblastech „kulturního“ umění (jazz, divadlo, lidová hudba, tanec).

Davide vyučoval na masterclass v Japonsku, přednášel na Makerere University a v Kampale a na letních kursech v Itálii. Účinkuje na nahrávkách firem Agorà, Bongiovanni, Brilliant, Deutsche Harmonia Mundi, Dynamics, Naive, Opus 111, ORF, Radio Svizzera Italiana, Sonica, Stradivarius a Tactus. Vystupuje po celém světě (America, Africa, Europe, Japan) a dostalo se mu uznání také v Argentině a Brazílii.

Vyučovací jazyky: EN, FR, IT, ES.

www.arparla.it

Martyna Pastuszka (PL) — Housle

Martyna Pastuszka se na historickou interpretaci zaměřuje od roku 2001. Po absolutoriu Hudební akademie v Katovicích v roce 2004 se umělecky dále rozvíjela dlouhodobou spoluprací s polským souborem Arte dei Suonatori a skrze hudební setkávání s dalšími význačnými umělci, jako jsou Barthold Kuijken, Martin Gester, Stefano Montanari, Kati Debretzeni, Hidemi Suzuki, Rachel Podger, Eduardo Lopez Banzo, Andrew Parrott, Giuliano Carmignola a Konrad Junghänel.

V současnosti se věnuje sólové dráze i komorní hudbě. Je členkou Arte dei Suonatori, ale také pařížského orchestru Le Cercle de l’Harmonie a Le Concert Lorrain ve francouzských Metách a hostující koncertní mistryní orchestru Le Parlement de Musique ve Štrasburku, který vede Martin Gester, a krakovského souboru Capella Cracoviensis (od roku 2010).

V roce 2012 Martyna Pastuszka společně s manažerem Arturem Malkem založila soubor Orkiestra Historyczna, jehož členy jsou mladí hudebníci plní elánu a odhodlání rozvíjet hudební dění ve Slezském regionu zcela novým směrem a stát se kulturními reprezentanty oblasti a celého Polska. V rámci Hudebních lahůdek se v roce 2014 podílela na provedení Sarriho opery Didone Abbandonata jako koncertní mistryně svého orchestru.

Na svém kontě má řadu CD a DVD nahrávek, vystoupení v Polské televizi a na programech Arte a Mezzo. Řada z těchto nahrávek získala ocenění mezinárodní hudební kritiky. Od roku 2007 Martyna vyučuje hru na barokní housle na Hudební akademii v Katovicích.

Vyučovací jazyky: EN, PL, FR.

www.martyna-pastuszka.com

Petr Wagner (CZ) — Viola da gamba

Petr Wagner studoval hru na violoncello na Pražské konzervatoři, muzikologii na Univerzitě Karlově v Praze a na Royal Holloway University of London. Hru na violu da gamba studoval nejprve u Richarda Boothbyho v Londýně, posléze u Jaapa ter Lindena na Akademie für Alte Musik v Drážďanech. Svá studia violy da gamba završil pod vedením Wielanda Kuijkena na Královské konzervatoři v Haagu.

Jako sólista, komorní a continuový hráč vystoupuje na mnoha evropských a světových pódiích a festivalech (Queen Elizabeth Hall/Southbank Early Music Series London, Festival Île-de-France, Festival Art et Spiritualité (Troyes/Francie), Mexico City Shakespearean Festival, Pražské jaro, Festival Mitte Europa, Forum Musicum Wrocław, Concentus Moraviae aj.), a spolupracuje s vynikajícími osobnostmi, jakými jsou např. Jacques Ogg, Andrew Parrott, Konrad Junghänel, Sirkka-Liisa Kaakinen, Shalev Ad-El, Wilbert Hazelzet, Philip Pickett a se soubory New London Consort, Capella Cracoviensis, Musicians of The Globe, Concerto Palatino, Orfeo Orchestra, Collegium 1704, Solamente naturali, Musica Florea aj.

V roce 1998 založil Petr Wagner Ensemble Tourbillon, jehož aktivity se zaměřují na komorní i orchestrální tvorbu evropského baroka a ranného klasicismu 17. a 18. století.

Petr Wagner má na svém kontě sólová CD, které si bez výjimky získaly nadšené kritiky po celém světě. Jeho nahrávky kompletních Piéces de Viole Charlese Dollé a komorních skladeb českého barokního skladatele Gottfrieda Fingera řadí kritika mezi celosvětově nejvýznamnější nahrávky literatury pro violu da gamba. V roce 2011 vydal prestižní label ACCENT ve světové premiéře jeho nahrávku Piéces de Viole Rolanda Maraise, která se okamžitě setkala s nadšením odborné kritiky i posluchačů (Choc du mois / CLASSICA, Diapason, atd.). Na začátku roku 2013 vyšlo u téhož vydavatelství CD „Gottfried Finger: The Complete Music for Viola da Gamba Solo“.

Petr Wagner vyučoval violu da gamba na Hudební akademii ve Wroclawi, v současné době působí m.j. na Akademii staré hudby v Brně.

Vyučovací jazyky: CS, EN, DE.

www.petrwagner.com

Aline Zylberajch (FR) — Cembalo

Absolventka konzervatoří v Paříži a Bostonu Aline Zylberajch zahájila svou kariéru jako cembalistka. Později ji zájem o hudbu z konce 18. století přivedl k dobové interpretaci repertoáru na raných klavírech a různých dalších zajímavých nástrojích tohoto období. Její sólový repertoár zahrnuje hudbu Byrda, Frescobaldiho, Frobergera, francouzské cembalové školy, J. S. Bacha a jeho synů, Haydna a Mozarta, stejně jako jeho méně známých současníků. Věnuje se rovněž vokální hudbě. Účastnila se mnoha operních produkcí a ráda doprovází zpěváky, ať už v barokním repertáru nebo v písňových recitálech. Pravidelně spolupracuje s houslistkou Alice Pierot a jejím triem AnPaPié a je členem souboru „Le Parlement de Musique“.

Její nahrávky, mezi které se řadí nově objevené skladby Frobergera, kompozice Couperina, Rameaua, C. P. E. Bacha, Scarlattiho, Haydna ad., získaly řadu významných ocenění hudební kritikou (Diapason d’or, 10 de Répertoire, Choc du Monde de la Musique, Recommandé par Classica, Gramophone, Early Music Review...).

Vyučuje cembalo na Conservatoire National de Région ve Štrasburku, a je zvána k vedení mistrovských kursů ve Francii, Rakousku, Španělsku, Polsku, Německu, Mexiku, USA, Japonsku a Austrálii. Od roku 2011 je také pedagožkou Conservatoire National Supérieur de Musique v Paříži. Je zakládající členkou francouzské cembalové společnosti.

Vyučovací jazyky: EN, FR, DE, ES.

www.aline-zylberajch.net

Barbara Maria Willi (DE/CZ) — Cembalo

Barbara Maria Willi studovala hru na cembalo ve Freiburgu a Štrasburku. Pod vedením Nikolause Harnoncourta dále provozovací praxi staré hudby, cembalo a kladívkový klavír na Mozarteu v Salcburku. V roce 1995 získala cenu „Prix d’encouragement – special mention“ v mezinárodní cembalové soutěži v Bruggách. V současné době je profesorkou na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Jako cembalistka a interpretka na historický hammerklavier spolupracuje s předními uměleckými osobnostmi, jako jsou Sergio Azzolini, Martina Janková, Jana Boušková, Doron Sherwin nebo Jos van Immerseel, a vystupuje na významných pódiích, např. v pražském Rudolfinu, Operním domě ve švýcarském Curychu, v Concertgebouw Utrecht nebo ve vídeňském Konzerthausu. Spolu se slavným britským houslistou Johnem Hollowayem a loutnistou Nigelem Northem natočila objevené sonáty J. H. Schmelzera z kroměřížské hudební sbírky. Tato nahrávka získala cenu německé hudební kritiky a mimořádný ohlas americké hudební kritiky.

V roce 2000 spolupracovala s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou a Thierry Grégoirem na projektu Händelovských kantát v rámci festivalu Concentus Moraviae. Televizní přenos z tohoto projektu byl oceněn prestižní cenou na televizním festivalu Zlatá Praha 2000. Další významnou cenu francouzské kritiky získala nahrávka se Scholou Gregorianou Pragensis a belgickým špičkovým vokálním souborem Capilla Flamenca.

V roce 2005 byla členkou komise Mezinárodní cembalové soutěže v rámci Pražského jara, na kterém zároveň vystoupila. V Brně založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby pod názvem „Barbara Maria Willi uvádí“ a je hostujícím dramaturgem renomovaného mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae.

Vyučovací jazyky: DE, EN, FR, CS, PL.

Bolette Roed (DK) — Zobcová flétna

Bolette Roed absolvovala Royal Danish Academy of Music v Kodani (Dan Laurin) a Conservatoire National Superieur de Musique et Danse de Lyon (Pierre Hamon). Promovala také z medicíny na Kodaňské univerzitě.

Bolette je universální hudebnicí, nevěnuje se pouze klasickému repertoáru pro zobcovou flétnu, ale také improvizaci, lidové hudbě a world music. Její repertoár sahá od středověku přes renesanci a baroko až po modernu a provedla světové premiéry řady děl. Bolette se stále snaží rozšiřovat možnosti zobcové flétny, což ji vede ke spolupráci v hudebních seskupeních nejrůznějších nástrojů a stylů, včetně inovativních projektů jako např. s DJ, jazzovými hudebníky či na divadelním pódiu.

Bolette byla na koncertním turné jako sólistka s Arte dei Suonatori, Danish National Symphony Orchestra a Royal Danish Orchestra. Její sólová kariéra jí zavedla na pódia po celé Evropě a USA. Kromě toho často vystupuje s vlastními originálními ansámbly, Gáman, Lune Rousse a Alpha, který byl nominován na Nordic Council Music Prize v roce 2009. Je ke slyšení na řadě nahrávek, „Royal Recorder Concertos“ s Arte dei Suonatori (Dacapo), Alpha (Dacapo) a Alpha World (Gateway) s jejím triem Alpha, A Joker’s Tale s Paradox (BIS-CD) a Bachovy cembalové koncerty (Concerto Copenhagen, CPO) jsou jen ukázkami z její discografie.

Bolette je zakládající členkou a spoluorganizátorkou největšího dánského barokního festivalu Midsommerbarok v Kodani a je vedoucí oddělení staré hudby na Royal Danish Academy of Music, kde také od roku 2009 vyučuje zobcovou flétnu.

Vyučovací jazyky: EN, FR, DA, DE.

www.boletteroed.com

Jan Kvapil (CZ) — Zobcová flétna

Jan Kvapil studoval hru na zobcovou flétnu na Royal Academy of Music v Londýně u P. Holtslaga a na konzervatoři v rakouském Linci u C. van Heerden, svá studia završil získáním pedagogického diplomu Licenciate of the Royal Schools of Music (Londýn, 2001). V roce 2011 dokončil doktorské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci a získal akademický titul Ph.D. Vystupoval s renomovanými českými i mezinárodními ansámbly, nahrával pro rozhlas, televizi i hudební vydavatelství, v současnosti koncertuje nejčastěji v duu s loutnistou J. Čižmářem.

V centru jeho zájmu stojí pedagogická činnost, založil První víkendovou školu hry na zobcovou flétnu v Praze a Olomouckou víkendovou školu hry na zobcovou flétnu, kde se zaměřuje především na výuku učitelů ZUŠ. Současně probíhají pod jeho vedením na mnoha místech republiky semináře, jejichž náplní je vzdělávání pedagogů. Je uměleckým ředitelem Letní školy staré hudby v Prachaticích, na níž vyučují špičkoví naši i světoví hráči a učitelé. Publikuje též v hudebním tisku a překládá odbornou literaturu. Vyučuje hlavní obor Hra na zobcovou flétnu na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě, v letech 2006–2012 působil též na Katedře hudební výchovy Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 2014 vyučuje na Akademii staré hudby v Brně.

Vyučovací jazyky: CS, EN, DE, FR.

www.jankvapil.com

Marta Kratochvílová (CZ) — Traverso

Marta Kratochvílová studovala hru na flétnu na Konzervatoři v Pardubicích a poté na JAMU v Brně. V roce 2000 zahájila studium ve Francii na Conservatoire National de Région de Strasbourg, kde se specializovala na barokní a renesanční příčnou flétnu ve třídě J. F. Alizona a N. Hadden a na komorní hudbu ve třídách M. Gestera a P. Blanca. Zúčastnila se mistrovských kursů a stáží vedených významnými osobnostmi jako Paul McCreesh, Barthold Kuijken, Jan-Latham Koenig, Sir Neville Marriner. Ve Francii intenzivně působila jako hráčka na barokní a renesanční příčnou flétnou v souborech Le Parlement de Musique, Bohemia duo, se souborem NotaBene. V rámci renesančních workshopů (Ferrara, Mnichov, Stuttgart, Basilej) pravidelně účinkovala s Consortem renesančních fléten ze Strasbourgu.

Od roku 2010 žije v ČR a nadále pravidelně koncertuje po celé Evropě. Úzce spolupracuje především na komorních a sólových projektech s umělci jako Christophe Coin, Jan Čižmář, Karel Fleischlinger, Joel Frederiksen, Martin Jakubíček, Petr Kolař, Ján Krigovský, Marcin Świątkiewicz, Marc Vonau či Petr Wagner. Je také vedoucí consortu renesančních příčných fléten Tourdion.

Jako pedagožka s dlouholetými zkušenostmi bývá zvána k prezentacím a masterclass po celé Evropě a zároveň vyučuje soukromě hru a dobovou interpretaci na barokní a renesanční traverso.

Vyučovací jazyky: CS, FR, DE, EN.

Jan Čižmář (CZ) — Loutna

Jan Čižmář je všestranný umělec zabývající se hrou na historické drnkací nástroje. Se soubory jako např. Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra of the Eighteenth Century, Rotterdam Philharmonic Orchestra či Capella Cracoviensis a pod dirigenty jako Frans Brüggen, Christopher Hogwood, Giovanni Antonini, Yannick Nézet–Séguin či Christina Pluhar pravidelně účinkuje v Evropě, Asii a USA. Vystupuje také jako sólista s barokním a renesančním repertoárem.

Po ukončení studia hry na kytaru a muzikologie v rodném Brně odešel do Londýna studovat na Royal College of Music, kde se začal věnovat hře na loutnu ve třídě Jakoba Lindberga. Ve studiu pokračoval na Královské konzervatoři v Haagu, kde jeho učiteli byli Nigel North, Joachim Held, Mike Fentross a Christina Pluhar.

Byl zakladatelem a šéfredaktorem českého kytarového časopisu Kytara a pravidelně přispívá i do dalších hudebních periodik. Intenzivně se také věnuje ediční a badatelské činnosti v oblasti staré hudby.

Jan Čižmář vyučoval hru na loutnu a příbuzné nástroje na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katowicích v Polsku, v současnosti působí na JAMU v Brně a na Akademii staré hudby při FF MU v Brně. Pravidelně vyučuje na kursech a masterclass v Evropě i zámoří.

Vyučovací jazyky: CS, EN, PL, DE, FR.

www.jancizmar.com


Přihláška


Impresum

Pořadatelem akce je:

Hudební lahůdky, z. s.
Cacovická 729/50
614 00 Brno-Husovice

IČ: 22719458
Předseda: Jan Čižmář
E-mail: kontakt@hudebnilahudky.cz
Tel.: +420 606 222 416
 
Web: www.hudebnilahudky.cz
 www.facebook.com/hudebnilahudky

Letní kurs interpretace staré hudby je akreditovaným programem v systému DVPP MŠMT od č. j. 6523/2015–1–266.


Děkujeme

Kurs interpretace staré hudby se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a města Bučovice.

Za ochotu a milou spolupráci děkujeme městu Bučovice (pan starosta Radovan Válek), zámku Bučovice (paní kastelánka Jana Burianková, Národní památkový ústav), zámku Kunín (pan kastelán Jaroslav Zezulčík, muzeum Novojičínska), hotelu Arkáda, restauraci U dobré hraběnky a správě Školního zemědělského podniku Nový Jičín při VFU Brno.

Logo Ministerstva kultury Logo Města Bučovice Logo Národního památkového ústav Logo hotelu Arkáda Logo restaurace U dobré hraběnky Logo VFU Brno ŠZP Nový Jičín