Le Rugiade

Nový program Ivy Bittové inspirovaný rosou, kapkami krve, krůpějemi potu i kanoucími slzami.

Středa 18. listopadu 2015 19:00 — Mázhaus (Rytířský sál), Zámek Pardubice, Zámek 2, 530 02 Pardubice, Česká republika.

Program

Repertoár koncertu bude čerpat z tohoto seznamu skladeb. Přesné pořadí a výběr skladeb bude upřesněn až v průběhu koncertu.

Biagio Marini (1594 – 1663) Le Rugiade
Tarquinio Merula (1595 – 1665) Canzonetta spirituale
Vladimír Godár (*1956) Ecce puer   (z oratoria Mater)
Iva Bittová (*1958) & Richard Müller (*1961) Malíři v Paříži
Iva Bittová (*1958) Samota
Giovanni Felice Sances (1600 – 1679) Stabat Mater
John Dowland (1563 – 1626) Time stands still   (The Third Booke of Songs or Aires, II, 1603)
Anonym (ES) No hay más flandes
Henry Purcell (1659? – 1695) When I am laid (Dido’s lament)   (Dido and Aeneas, Z. 626)
Barbara Strozzi (1619 – 1677)
(Text: Pietro Dolfino)
Lamento: Lagrime mie   (Diporti di Euterpe, op. 7, 1659, p. 76)
Tarquinio Merula (1595 – 1665) Folle è ben che si crede
Thomas Augustine Arne (1710 – 1778) The Soldier, tir’d of war’s alarms   (Artaxerxes, 1729)
Agostino Steffani (1654 – 1724) Piu non v’ascondo
Anonym (IE) She’s like a swallow
John Lennon (1940 – 1980) Good night   (The Beatles, 1968)

O programu

Píseň s názvem Le Rugiade dala jméno i celému programu. Kapky rosy jsou symbolem naděje, občerstvení, mládí, není od nich však daleko ke kapkám krve, krůpějím potu či kanoucím slzám. Nic z toho není neznámé ženě zkoušené životem, ať už jde o mladou dívku, šťastnou matku mladého nemluvněte nebo matku sledující utrpení vlastního syna.

Iva Bittová

Iva Bittová se narodila v roce 1958 do muzikantské rodiny na severní Moravě v Bruntále. Po přípravě v lidové škole umění v oboru housle a balet byla přijata na Konzervatoř v Brně, kde ukončila studium maturitou v oboru hudebně-dramatickém. Již od prvního ročníku se jí naskytla příležitost působit jako herečka a zpěvačka v avantgardním divadle Husa na provázku v Brně, které se svým repertoárem jezdilo po celém světě. V době studií získala několik filmových rolí a některé velmi sporadicky přijímá dodnes. Natočila několik rozhlasových i televizních snímků.

Po 17 letech života v Lelekovicích u Brna, kde osm let vedla dívčí pěvecký sbor, se rozhodla dočasně přestěhovat do Spojených států do údolí Hudson Valley ve státě New York, kde uprostřed přírody vznikají nové hudební podněty.

Iva Bittová prošla mnoha hudebními žánry od alternativy přes jazz, rock, klasickou hudbu včetně hostování v opeře (role Dony Elviry W. A. Mozart). Stále se hledá pojmenování jejího hudebního jazyka, který je pro mnohé naprosto originální.

Housle se staly jejím životním hnacím motorem a důležitým průvodcem její cestou životem. Při práci v divadle navázala spolupráci s profesorem Rudolfem Šťastným, který byl tehdy primarius Moravského kvarteta. Do soukromých hodin dochází průběžně dodnes. Po téměř třicetileté hudební kariéře nalezla mnoho nové inspirace při studiu na Akademii staré hudby v Brně, kde v roce 2015 získala bakalářský titul. Díky teoretickým znalostem a praxi v hodinách barokního zpěvu a barokních houslí se vrací zpět ke kořenům hudebního stylu a repertoáru, který je dnes označován souhrnným pojmem „stará hudba“. Ve spolupráci s Janem Čižmářem vznikl komorní program Se cerca, se dice (housle, zpěv, theorba, loutna, cembalo) a v doprovodu loutny zazní i program Le Rugiade.

Foto: Jan Čižmář

Jan Čižmář

Jan Čižmář je všestranný umělec zabývající se hrou na historické drnkací nástroje. Se soubory jako např. Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra of the Eighteenth Century, Rotterdam Philharmonic Orchestra či Capella Cracoviensis a pod dirigenty jako Frans Brüggen, Christopher Hogwood, Giovanni Antonini, Yannick Nézet–Séguin či Christina Pluhar pravidelně účinkuje v Evropě, Asii a USA. Vystupuje také jako sólista s barokním a renesančním repertoárem.

Po ukončení studia hry na kytaru a muzikologie v rodném Brně odešel do Londýna studovat na Royal College of Music, kde se začal věnovat hře na loutnu ve třídě Jakoba Lindberga. Ve studiu pokračoval na Královské konzervatoři v Haagu, kde jeho učiteli byli Nigel North, Joachim Held, Mike Fentross a Christina Pluhar.

Byl zakladatelem a šéfredaktorem českého kytarového časopisu Kytara a pravidelně přispívá i do dalších hudebních periodik. Intenzivně se také věnuje ediční a badatelské činnosti v oblasti staré hudby.

Jan Čižmář vyučoval hru na loutnu a příbuzné nástroje na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katowicích v Polsku, v současnosti působí na JAMU v Brně a na Akademii staré hudby při FF MU v Brně. Pravidelně vyučuje na kurzech a masterclass v Evropě i zámoří.


Děkujeme

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Logo Ministerstva kultury