Orlando de Lassus: Missa Amor ecco colei

Koncert duchovní hudby z doby kolem roku 1600, krátce po tridentském koncilu.

Pátek 29. ledna 2016 19:00 — Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, náměstí Republiky, 602 00 Brno, Česká republika.

Program

Jakob Hassler (1569 – 1622) Ricercar del primo tuono   (Augsburg 1610)
Orlando de Lassus (1532 – 1594) Kyrie   z Missa Amor ecco colei   (Missae posthumae, München 1610)
Orlando de Lassus Gloria   z Missa Amor ecco colei
Giovanni Gabrieli (cca. 1555 – 1612) Canzon seconda   (Canzoni per sonare, Venezia 1608)
Orlando de Lassus Credo   z Missa Amor ecco colei
Giovanni Gabrieli Canzon terza   (Canzoni per sonare, Venezia 1608)
Orlando de Lassus Sanctus   z Missa Amor ecco colei
Costanzo Antegnati (1569 – 1622) Ricercar del primo tuono   (L’Arte organica, Brescia 1608)
William Byrd (cca. 1540 – 1623) Justorum animæ   (Gradualia liber primus, London 1605)
Girolamo Cavazzoni (cca. 1520 – po 1577) Canzone sopra Falt d’argens   (Bologna 1570)
Orlando de Lassus Agnus Dei   z Missa Amor ecco colei
Andrea Gabrieli (cca. 1532 – 1585) Canzona Ariosa   (Il terzo libro de Ricercari, Venezia 1596)
Giovanni Gabrieli (cca. 1555 – 1612) Canzon prima La Spiritata   (Canzoni per sonare, Venezia 1608)
Giovanni Pierluigi da Palestrina
        (cca. 1525 – 1594)
Tu es Petrus   (Motettorum liber secundus, Venezia 1572)
Costanzo Antegnati (1569 – 1622) Ricercar del terzo tuono   (L’Arte organica, Brescia 1608)

►►►  Liturgické texty.

Účinkující

 • Helena Mojdlová ¹ — soprán
 • Markéta Bébarová ³ — soprán
 • Radka Kreslíková ¹ — soprán
 • Marie Rosová ³ — soprán
 • Jana Šuplerová ³ — alt
 • Lucie Karafiátová ³ — alt
 • Ondřej Ptáček ³ — tenor
 • Jan Mareček ¹ — tenor
 • Jakub Herzán ³ — tenor
 • Patrik Matyášek ¹ — baryton, umělecký vedoucí
 • Václav Kovář ³ — bas
 • Radek Vašina ² — cink
 • Lumír Škvařil ² — cink
 • Pavel Novotný ² — trombón
 • Kateřina Stávková ² — viola da gamba
 • Martin Jakubíček — varhanní positiv

¹  Husovický okrašlovací spolek pěvecký — vokální ansámbl
²  Castello in Aria — instrumentální soubor
³  jako host

Husovický okrašlovací spolek pěvecký

Husovický okrašlovací spolek pěvecký je komorní vokální těleso zaměřené zejména na hudbu 16. a 17. století. Svůj název odvozuje od jména městské části Brna, kdysi samostatného města Husovice, které bylo roku 1920 administrativně včleněno do takzvaného Velkého Brna. Počátky spolku, založeného snad roku 1863, jsou zahaleny mlhou historie 19. století. Jisto je pouze, že Husovický okrašlovací spolek pěvecký obnovil řady svého členstva do současné podoby pod vedením Patrika Matyáška v roce 2014. Více o souboru a jeho aktivitách najdete zde.

Castello in Aria

Castello in Aria je sdružení hudebníků, kteří se zabývají barokní hudbou provozovanou na kopie dobových hudebních nástrojů. Instrumentalisté hrají na cink, barokní housle, sackbut, violu da gamba, cembalo a další nástroje. Jméno našeho souboru je vzdáním pocty baroknímu skladateli Dario Castellovi (cca. 1590 – cca. 1658), jehož skladby rádi hrajeme. Sousloví Castello in Aria znamená v italštině přelud, jakým je i naše hudba. Po tu dobu, co zní, je velmi skutečná, a když skončí, rozplyne se a zůstane jen vzpomínka.

Martin Jakubíček

Martin Jakubíček studoval cembalo a skladbu na konzervatoři a na JAMU v Brně. Kromě sólové koncertní činnosti (cembalo, varhany, kladívkový klavír) působí Martin Jakubíček jako umělecký vedoucí renomovaných komorních seskupení, jako zakládající člen ansámblů zabývajících se stylovou interpretací renesanční a barokní hudby. Spolupracuje s našimi i zahraničními komorními orchestry. Je vyhledávaným doprovazečem pěveckých sborů (Ars Brunensis, Brněnský akademický sbor, …) a sólistů (Kožená, Stivín, Hudeček, …). Pravidelně vystupuje v Českém rozhlase a v televizi a rovněž v řadě evropských zemí. Interpretačně se podílí na nahrávkách mnoha desítek CD, působí jako varhaník v brněnských kostelích. Neméně důležitá je také jeho činnost skladatelská a aranžérská. Zasahuje oblast hudby lidové (Broln, Hradišťan, …), folkové (Tabard, Cimbal classic, …) i hudby vážné (Canticum novum, Fagotti Brunenses, …).


Děkujeme

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna.

Logo Ministerstva kultury Logo Statutárního města Brna