Symphoniae Sacrae in stilo moderno e grave

Pronikání hudebních stylů v duchovní hudbě 17. století napříč Evropou.

Sobota 23. dubna 2016 17:00 — Kostel sv. Josefa, Josefská 1, 603 00 Brno, Česká republika.

Mvsiche Varie (DE):

Koncert se koná v rámci projektu „Utváření hudebních stylů v 17. století – kulturní vývoj přes hranice“.

Projekt „Utváření hudebních stylů v 17. století – kulturní vývoj přes hranice“
So 23.04.2016
17:00
KoncertMvsiche Varie
Symphoniae Sacrae in stilo moderno e grave
Kostel sv. Josefa,
Josefská 1, Brno
250 Kč
150 Kč
90 Kč
Ne 24.04.2016
17:00
KoncertMvsiche Varie
Symphoniae Sacrae in stilo moderno e grave
Kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Velké náměstí 40, Hradec Králové
200 Kč
120 Kč
Po 25.04.2016
10:00 – 12:00
Přednáška (v angličtině) — Martin Lubenow
From intabulation to figured bass
HF JAMU v Brně,
Komenského náměstí 6, Brno
Vstup
zdarma

Program

Rupert Ignaz Mayr (1646 – 1712) Salve Regina — Secondo Tono
Francesco Turini (cca. 1595 – 1656) Sonata à due Violini e Basso, grave-Secondo Tono
Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643) Toccata Undecima
Tarquinio Merula (1595 – 1665) Favus distillans
Dario Castello (cca. 1590 – 1658) Sonata duodecima per due Violini e Basso
In Stilo moderno
Heinrich Schütz (1585 – 1672) Exultavit   (Symphoniae Sacrae opus 6, 1629)
 
Tarquinio Merula (1595 – 1665) Gaudeamus omnes
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 – 1704) Partita V per due Violini   (Harmonia artificioso-ariosa, 1696; C. 66)
Intrada — Aria — Balletto — Gigue — Passacaglia
Hieronymus Kapsperger (cca. 1580 – 1651) Anima mea
Anonym (17. st.) [Suite 3 per] Viola da Gamba   (CZ–Bm D.189 fol. 41r)
Praeambulum — Allamande — Gavotte — Courante — Sarabande — Gigue — Finale
Claudio Monteverdi (1567 – 1643) Sanctorum meritis   (Selva Morale e Spirituale, 1640)
Himnus Comune plurimorum Martirum à voce sola & doi Violini
Biagio Marini (1594 – 1663) Sonata per Organo e Violino
Anonym
(Christoph Tittel?, Stadt Cantor in Zeitz 1687–1724)
Was du thust so bedenke das Ende   (D–ZZsa, ztracený ms.)
Martin Wincklers Stadt Pfeiffer Gesellens Proben-Stücke, Zeitz 1701

►►►  Texty písní.

O programu

Martin Wincklers 
Stadt Pfeiffer Gesellens 
Anno 1701 Domin. 1 post Trinitatis 
In der St. Michaelis Kirche 
abgelegtes 
Proben Stücke 
unter der Direction 
des damahligen Stadt Cantoris 
Christoph Tittels.

In stilo moderno je podtitul sbírky Daria Castella Sonate Concertate. V této sbírce a dalších skladbách tohoto období se hudební jazyk opery a madrigalu spojil s dřívějším polyfonním stylem duchovní hudby. „Starý“ styl duchovní hudby byl založen na kontrapunktických postupech, zatímco „moderní“ styl používal přímější prostředky k zobrazení affetti (emoce) v hudbě, aniž by se ale zřekl staré polyfonie.

Typické pro mnohá díla raného 17. století je střídání recitativů a virtuózních pasáží v obsazení pro malé komorní soubory s hlasy a nástroji. Skladatel vyjadřoval specifické hudební emoce přidáním slovního popisu tempa a afektu, jako například grave, presto a adasio. Tento nový styl byl obzvláště úspěšný ve skladbách s pouze několika málo hlasy za podpory kontinuální basové linie zvané basso continuo. Instrumentální hudba se v tomto období stala samostatným žánrem.

To se odráží ve vývoji houslí, které byly používány ke hře taneční hudby v tavernách, než je skladatelé jako Biagio Marini, Dario Castello či Heinrich Ignaz Franz Biber přetransformovali do technicky rozvinutého nástroje, který mohl směle soutěžit s do té doby dominujícím cinkem. Instrumentální styl byl skladateli také využíván ke zdůraznění vokálních linií a dal také nové podněty vývoji pěvecké techniky.

Skladatelé jako Rupert Mayr (Kapellmeister ve Freisingu) nebo Ital Tarquinio Merula kladli vysoké požadavky na virtuositu zpěváků a jejich rozsah. Neustálé hledání změn emocí vytvořilo velice barevnou hudbu.

Tento vývoj by nebyl možný bez techniky číslovaného basu, kdy varhany nebo loutna poskytují harmonický základ pro skladby menšího rozsahu. Nástroje bassa continua nehrají pouze harmonie, ale podporují také rozdíl mezi pasážemi solo a tutti. Navíc byly varhany využívány jako obligátní nástroj, například v Toccatě Girolama Frescobaldiho nebo Sonatě pro housle a varhany Biagio Mariniho.

Tato směs vokálního a instrumentálního stylu fascinovala Heinricha Schütze během jeho dvou návštěv v Benátkách, odkud si přinesl nové hudební nápady do Drážďan. Ve svých Symphoniae Sacrae kombinuje italskou lehkost a srdečnost s německou polyfonní důkladností, zároveň vždy bere text jako hlavní inspiraci.

Hudební jazyk tohoto období zahrnuje virtuózní psaní s překvapujícími harmoniemi a náhlými změnami emocí, jako například v dílech Daria Castella a Francesca Turiniho; ten byl narozen v Praze jako syn městského trubače („Stadtpfeifer“). Závěrečná skladba našeho programu je zkušební skladba pro německou městského trubače, napsaná roku 1701 v německém městě Zeitz (Žič), jde o zhudebnění biblického textu Budeš-li ve všech svých úvahách, pamatovat na vlastní konec. Adept musel prokázat své schopnosti a realizovat ritornelli na všechny tři nástroje: housle, cink a trombón.


Mvsiche Varie

Soubor „Mvsiche Varie“

Mvsiche Varie hraje v základní sestavě (cinky, pozouny a basso continuo) téměř 20 let a zaměřuje se výhradně na hudbu 17. a konce 16. století. Soubor provedl řadu koncertů a projektů z děl Monteverdiho, Schütze, Praetoria a dalších. O smyčce doplněné obsazení umožňuje provádění celého raně barokního repertoáru v původním obsazení. Všichni členové obdrželi své vzdělání na prestižních odborných institucích staré hudby (Schola Cantorum Basiliensis, Akademie für Alte Musik Bremen, Musikhochschule Trossingen, Koninklijk Conservatorium Den Haag) a mají rozsáhlé koncertní zkušenosti s mnoha špičkovými ansámbly po celé Evropě. Mvsiche Varie věnuje zvláštní pozornost zpřístupnění neznámé literatury raného baroka, kterou zveřejňuje přes přidružené hudební vydavatelství.

Soubor vyprodukoval tři vlastní CD a přidružené nakladatelství vydalo přes 250 titulů s hudbou 17. století.

Jennie Cassidy.

Jennie Cassidy

Během své bohaté kariéry zpívala Jennie Cassidy na pěti kontinentech a na předních světových scénách jako jsou La Scala v Miláně či londýnská Royal Albert Hall. Její rozsah obsahující dvě a půl oktávy jí umožnil zpívat soprán s Taverner Consort a alt s Gabrielli Consort. Absolvovala turné po předních evropských a amerických festivalech s ansámbly jako například The Harp Consort. Vystupovala a nahrávala také s New London Consort, Gothic Voices, Joglaresa, Musicians of the Globe, Musica Antiqua of London, Musiche Varie a Psalmody. Vede uznávaný soubor Frottola, v obsazení loutna, viola da gamba a zpěv.

Jennie je známá pro svůj jasný tón a šíři barev pěveckého rejstříku. Účastnila se nahrávek více než 30 CD a nahrávala také pro rozhlas v mnoha zemích. Jennie má vědecké vzdělání – má titul z fyziky a chemie. 8 let pedagogicky působila v oboru přírodních věd, než se začala věnovat pěvecké kariéře. Vedle koncertní činnosti je také vyhledávanou učitelkou zpěvu.

Cosima Marius & Filip Marius.

Cosima Marius

Cosima Marius studovala na vysoké hudební škole se zaměřením na historickou interpretační praxi v Trossingenu v oboru barokní housle u Antona Stecka a Rüdigera Lottera. Již jako studentka vystoupila v německém rádiu SWR (Südwestdeutsche Rundfunk) v rámci televizního pořadu „Musikdebüt“. Své studium ukončila v červenci 2008 s vyznamenáním.

Její působení zahrnuje spolupráci s tělesy jako Mvsiche Varie v čele s Martinem Lubenowem, Armonico Tributo a Neuen Hofkapelle München, včetně rozhlasových nahrávek a CD. Vystoupila také na řadě koncertů se Südwest­deutscher Kammerchor Tübingen pod vedením Rolfa Maier-Kariuse a barokním souborem Il Gusto Barocco. Od roku 2011 působí jako stálý člen Cappella Aquileia pod vedením Marcuse Bosche.

Filip Marius

Filip Marius studoval hru na moderní housle na hudební konzervatoři Gheorghea Dimy v Kluži (Cluj-Napoca, Rumunsko). Ve studiu pokračoval na vysoké hudební škole se zaměřením na historickou interpretační praxi v Trossingenu v oboru barokní housle u Antona Stecka a Rüdigera Lottera.

Hrál mimo jiné v Armonico Tributo, Musiche Varie, Il Gusto Barocco, Neue Hofkapelle München, ve státní opěře ve Stuttgartu, La Folia Barockorchester ad. Je také žádaným koncertním mistrem, sólistou i pedagogem. Řada CD, rozhlasových a televizních nahrávek doplňuje jeho uměleckou činnost.

„Jazyk barokní hudby mě fascinoval od mládí. Paleta nuancí, artikulace a emocí mi dává zažít pocit splynutí koncertního a divadelního jeviště.“

Robert Sagasser.

Robert Sagasser

Robert Sagasser studoval v Hannover violu da gamba, sborové a souborové dirigování a zobcovou flétnu. Následně se věnoval viole da gamba na postgraduálním studiu ve Freiburgu a svá studia zde dokončil s uměleckým diplomem. Od roku 1994 žije v oblasti Heidelbergu, kde vede několik sborů a orchestrů. Kromě své dirigentské práce učí hudbu v Mannheimu a Hockenheimu.

Jako vyhledávaný gambista a hráč na violon spoluúčinkoval na domácích i zahraničích na koncertech, rozhlasových nahrávkách a CD, mimo jiné s renomovanými dirigenty a soubory, jako jsou René Jacobs, Attilio Cremonesi, Peter Neumann, Christopher Moulds, Akademie für Alte Musik Berlin, Berliner Barock-Compagney, Ensemble Musiche Varie, Main-Barockorchester Frankfurt a La Gamba Freiburg.

Suzanne van Os

Suzanne van Os.

Suzanne van Os studovala nejdříve kytaru na konzervatoři v Zwolle (Nizozemí). Poté následovalo postgraduální studium historických loutnových nástrojů u Stephena Stubbse na akademii pro starou hudbu v Brémách a mistrovské kurzy s Paulem O’Dettem, Patem O’Brienem a Robertem Barto. Jako loutnistka a theorbistka se podílela na mnoha koncertech stejně jako rozhlasových nahrávkách a CD (mimo jiné se soubory Musiche Varie, Les Amis, Telemannův komorní orchestr Michaelstein, opera v Curychu a v Ulmu; německé rozhlasové stanice mdr, WDR, SDR, Radio Bremen). Na hudební škole v Germersheimu vede kytarovou třídu. Zatím vyšla její dvě sólová CD s díly italského loutnisty Hieronyma Kapspergera.

Martin Lubenow.

Martin Lubenow

Martin Lubenow studoval hudbu v oboru hra na trubku, cink a hudební teorie na vysoké hudební škole Köln, také cembalo na Folkwang-Hochschule v Essenu/Duisburgu a cink na Schola Cantorum Basiliensis v Basileji. Vedle své činnosti hráče na cink a hráče continua vyučoval od roku 1995 do roku 2013 předmět „historická hudební teorie“ na vysoké hudební škole v Trossingenu, kde se v roce 2008 stal profesorem. Je také hudebním vydavatelem a vyučuje na četných kurzech staré hudby. Zvláštní pozornost věnuje hudbě 17. století.

Jako varhaník a hráč na cink se podílel na četných rozhlasových a CD nahrávkách, na domácích i zahraničních koncertech. Také koncerty s vlastním souborem Mvsiche Varie ho provedly celou Evropou.

Intenzivní studium původních zdrojů a s tím související hledání neznámých autorů a děl ho vedlo k založení hudebního vydavatelství Mvsiche Varie, které se zabývají především hudbou 17. století. Repertoár vydavatelství zahrnuje více než 250 různých titulů. Jedním z cílů publikační činnosti je rekonstrukce a doplnění ne zcela dochovaných děl 16. až 18. století.


Děkujeme

Koncert se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana. Koncert se koná ve spolupráci s Turistickem informačním centrem Brno a za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a statutárního města Brna.

Mediálním partnerem koncertu je Radio Classic Praha.

Logo Ministerstva kultury Logo Turistického informačního centra města Brna Logo Česko-německého fondu budoucnosti Logo Statutárního města Brna Logo Classic Praha