Telemann!

Lully byl proslaven; Corelli se dával velebit; jediný Telemann je nad veškerou slávu povznesen.

Čtvrtek 19. května 2016 19:30 — Mendelův refektář, Augustiniánské opatství (Mendelovo Muzeum), Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, Česká republika Bezbariérový přístup.
(Vchod je přes ulici naproti smyčky tramvají, úzká branka v bíle natřené klášterní zdi, viz mapa.)

Tamtéž se v dopoledních hodinách 19. a 20. 5. koná dětská verze programu pod názvem Tele–man.

Plaisirs de Musique (CZ):

Program

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767):

Introduzzione à tre, C dur   (Der Getreue Music-Meister, 1728–1729)
Grave/Vivace — Andante — Xantippe (Presto) — Lucretia (Largo) — Corinna — Clelia — Dido (Triste, Disperato, Triste, Disperato)
Fantasia Nº 7, D dur   (cca. 1728)
Alla francese — Presto
Sonata Nº 3, e moll   (Sonate metodiche, 1728)
Grave — Vivace — Cunando — Vivace
Partita G dur   (Die kleine Kammermusik, 1716)
Preludio & Siciliana — Aria 1: Allegro — Aria 3: Vivace — Aria 4: Affettuoso — Aria 5: Presto
Sonata a tre, g moll   (Darmstadt, Mus. ms. 1042/63)
Grave, ma non adagio — Vivace — Largo — Allegro
Sonata A dur   (Berlin, SA 3903)
Pomposo — Vivace — Largo — Presto
Suita ze sbírky Der Getreue Music-Meister
Largo a Allegro (ze Sonáty a moll, TWV 41:a6) — Carillon — Menuet — Largo (ze Sonáty B dur pro zobcovou flétnu a b. c.) — Pastourelle — Polonoise
Suita a moll   (PL–Wu 2009)
Aria — Menuet & Trio — Rigidon — Paysans
Trio a moll   (Essercizii musici, 1739)
Largo — Vivace — Affettuoso — Allegro

O programu

(Johann Mattheson, Grundlage einer Ehren-Pforte,
Hamburg 1740, pag. 369)

Lully byl proslaven; Corelli se dával velebit; jediný Telemann je nad veškerou slávu povznesen.

Citát z hudebního slovníku význačného skladatele Johanna Matthesona nebo označení nesrovnatelný mistr, jímž jej poctil Ch. F. D. Schubart, ukazují, jaké vážnosti se těšil Georg Phillip Telemann (1681–1767) mezi svými kolegy i hudebními teoretiky 18. století. A právem! Žádný z barokních autorů nezanechal budoucím generacím tak obsáhlý a rozmanitý odkaz skladeb té nejvyšší kvality. Telemann komponoval snad ve všech v tehdy existujících formách a žánrech – dochovaly se jeho opery, kantáty, oratoria, pašije, koncerty, ouvertury, sonáty, suity – a takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Telemann aktivně ovládal cembalo, housle, flétny, hoboj, šalmaj, gambu ad., takže uměl dokonale využít přednosti jednotlivých nástrojů.

Program Telemann! představuje výběr z autorovy rozsáhlé instrumentální tvorby. Zazní v něm Partita z autorova středního období představovaného kolekcí Die kleine Kammermusik (1715) stejně tak jako sólové i triové sonáty z jeho vrcholných sbírek Der getreue Musikmeister (1728) a Essercizii musici (1739), v nichž se objevují i oblíbené části reflektující lidovou hudbu krčem Dolního Slezska, kde Telemann strávil krátké leč velmi inspirativní období svého života. Pestrý program doplňuje Fantasie pro sólovou flétnu, Duo pro dvě flétny bez basu, Suita pro sólovou loutnu a řada drobnějších skladeb variabilního obsazení.


Plaisirs de Musique

Plaisirs de Musique je soubor, který se specializuje na autentickou interpretaci hudby starších stylových období na dobové nástroje. Pod uměleckým vedením Jana Čižmáře se věnuje interpretaci hudby od 15. do 19. století. Jeho členové jsou přední evropští profesionální hudebníci specializující se na starou hudbu. Projekty, na kterých ansámbl účinkuje, jsou jednak čistě hudební, zahrnují však také spolupráci na operních realizacích, recitály se zpěváky, herci i tanečníky.

Jan Kvapil

Jan Kvapil studoval hru na zobcovou flétnu na Royal Academy of Music v Londýně u P. Holtslaga a na konzervatoři v rakouském Linci u C. van Heerden, svá studia završil získáním pedagogického diplomu Licenciate of the Royal Schools of Music (Londýn, 2001). V roce 2011 dokončil doktorské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci a získal akademický titul Ph.D. Vystupoval s renomovanými českými i mezinárodními ansámbly (Collegium Quodlibet Jiřího Stivína, Academia Daniel, Capella Rudolphina, Michael Consort…) na koncertních pódiích doma i za hranicemi (Rakousko, Itálie, SRN, Anglie, USA, ad.), pravidelně nahrával pro rozhlas, televizi i hudební vydavatelství. Jako sólista spolupracoval i s orchestry (Talichův komorní orchestr, Moravská filharmonie Olomouc ad.), podílel se též na premiérách skladeb českých soudobých autorů (R. Z. Novák, soubor Agon). V současnosti koncertuje nejčastěji v duu s loutnistou J. Čižmářem.

V centru jeho zájmu stojí pedagogická činnost, založil První víkendovou školu hry na zobcovou flétnu v Praze a Olomouckou víkendovou školu hry na zobcovou flétnu, kde se zaměřuje především na výuku učitelů ZUŠ. Současně probíhají pod jeho vedením na mnoha místech republiky semináře, jejichž náplní je vzdělávání pedagogů. Je uměleckým ředitelem aktivit spolku Letní škola staré hudby (LŠSH), kde vyučují špičkoví naši i světoví hráči a učitelé. Je spoluatorem populární učebnice hry na zobcovou flétnu Flautoškola a publikuje též v hudebním tisku a překládá odbornou literaturu. Vyučuje hlavní obor Hra na zobcovou flétnu na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě, v letech 2006–2012 působil též na Katedře hudební výchovy Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 2014 vyučuje na Akademii staré hudby v Brně.

Marta Kratochvílová

Marta Kratochvílová studovala hru na flétnu na Konzervatoři v Pardubicích a poté na JAMU v Brně. V roce 2000 zahájila studium ve Francii na Conservatoire National de Région de Strasbourg, kde se specializovala na barokní a renesanční příčnou flétnu ve třídě J. F. Alizona a N. Hadden a na komorní hudbu ve třídách M. Gestera a P. Blanca. Zúčastnila se mistrovských kursů a stáží vedených významnými osobnostmi jako Paul McCreesh, Barthold Kuijken, Jan-Latham Koenig, Sir Neville Marriner. Ve Francii až do roku 2010 intenzivně působila jako hráčka na barokní a renesanční příčnou flétnu v souborech Le Parlement de Musique, Bohemia duo, či se souborem NotaBene. V rámci renesančních workshopů (Ferrara, Mnichov, Stuttgart, Basilej) pravidelně účinkovala s Consortem renesančních fléten ze Strasbourgu.

V současnosti žije v ČR a pravidelně koncertuje po celé Evropě. Realizuje především komorní a sólové projekty s umělci jako Christophe Coin, Jan Čižmář, Karel Fleischlinger, Joel Frederiksen, Martin Jakubíček, Petr Kolař, Ján Krigovský, Marcin Świątkiewicz, Marc Vonau, Petr Wagner, či se soubory {oh!} Orkiestra Historyczna nebo Plaisirs de Musique, jehož je zakládající členkou. Je také vedoucí consortu renesančních příčných fléten Tourdion.

Jako pedagožka s dlouholetými zkušenostmi bývá zvána k prezentacím a masterclass po celé Evropě a zároveň vyučuje soukromě hru a dobovou interpretaci na barokní a renesanční traverso.

Krzysztof Firlus

Krzysztof Firlus (viola da gamba) vystudoval Akademii múzických umění v Katowicích ve třídě kontrabasu (Jan Kotula) a violy da gamba (Mark Caudle); je také absolventem postgraduálního studia na Mozarteum v Salzburgu (viola da gamba, Vittorio Ghielmi). Dále se zdokonaloval pod vedením umělců jako Rachel Podger, Rainer Zipperling, Catalin Rotaru, Thomas Martin, Klaus Trumpf, Rustem Gabdullin, Miloslav Gajdoš, Miloslav Jelínek, Lew Rakov nebo Teppo Hauta-aho. Byl držitelem stipendia Mladé Polsko, stejně jako vítězem soutěže v Burg-Namedy, Brně, Wroclawi, Poznani, Lodži a Dąbrowie Górniczej. Je zaměstnancem Hudebních akademií v Krakově a Katovicích.

Krzysztof Firlus úspěšně kombinuje kariéru hráče na violu da gamba a kontrabas, koncertuje na obou nástrojích jako sólista i jako člen komorních a orchestrálních seskupení. Je stálým členem Národního symfonického orchestru polského rozhlasu (NOSPR) v Katovicích, souboru {oh!} Orkiestra Historyczna, tria Extempore a gambového consortu Gambasada. Vystupuje také s předními polskými soubory, jako je například Silesia Quartet, Concerto Polacco a Capella Cracoviensis. Spolupracoval také s umělci jako Helmuth Rilling, Vincent Dumestre, Paul McCreesh, Aline Zylberajch a Marek Toporowski.

Jan Čižmář

Jan Čižmář je všestranný umělec zabývající se hrou na historické drnkací nástroje. Se soubory jako např. Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra of the Eighteenth Century, Rotterdam Philharmonic Orchestra či Capella Cracoviensis a pod dirigenty jako Frans Brüggen, Christopher Hogwood, Giovanni Antonini, Yannick Nézet–Séguin či Christina Pluhar pravidelně účinkuje v Evropě, Asii a USA. Vystupuje také jako sólista s barokním a renesančním repertoárem. Pod jeho uměleckým vedením působí soubor Plaisirs de Musique.

Po ukončení studia hry na kytaru a muzikologie v rodném Brně studoval v Londýně na Royal College of Music, kde se začal věnovat hře na loutnu ve třídě Jakoba Lindberga. Ve studiu pokračoval na Královské konzervatoři v Haagu, kde jeho učiteli byli Nigel North, Joachim Held, Mike Fentross a Christina Pluhar.

Byl zakladatelem a šéfredaktorem českého kytarového časopisu Kytara a pravidelně přispívá i do dalších hudebních periodik. Intenzivně se také věnuje ediční a badatelské činnosti v oblasti staré hudby. V roce 2010 založil Hudební lahůdky, kde působí jako umělecký ředitel.

Jan Čižmář vyučoval hru na loutnu a příbuzné nástroje na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katowicích v Polsku, v současnosti působí na JAMU v Brně a na Akademii staré hudby při FF MU v Brně. Pravidelně vyučuje na kurzech a masterclass v Evropě i zámoří.


Děkujeme

Koncert se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana a za finanční podpory statutárního města Brna.

Mediálním partnerem koncertu je Radio Classic Praha.

Logo Ministerstva kultury Logo Statutárního města Brna Logo Classic Praha