Musical Delicacies

— Early Music Concert Series —

At the King’s court

A capricious tale full of love and French dances from the court of the Sun King, Louis XIV.

Friday 22 July 2016 20:00 — Old Townhall (courtyard Wheelchair accessible), Radnická 8, 602 00 Brno, Czech Republic.

Alla Danza Brno (CZ):

Plaisirs de Musique (CZ):

There will be a tasting of French cheese, pastries and wine from the Fromagerie at Minsk Street .

Programme

  Jacques Morel (before 1700 – 1749) Chaconne en trio   (Livre de pièces de violle, 1709)

Louis-Guillaume Pécour (1653 – 1729) Passacaille   (1713)
(Dancée par Mlle. Subligny)
Jean-Baptiste de Lully (1632 – 1687) Passacaille   (Armide, acte V., 1686)

Anonymus
 & František Dofek (2014)
Le Menuet a quatre   (Recüeil de Danses De Bal, 1706)
Marain Marais (1656 – 1728) Menuet   (Pièces de Violes, Second livre, Nº 92, 1701)

Jean Balon (1671 – 1744)
 & František Dofek (2013)
La Gavotte du Roy à quatre par Mr. Balon   (1716)
Jean-Baptiste Quinault l’aîné (1687 – 1745) Gavotte   (Les Mariniers;  III. Divertissement de la comédie des Captifs, 1714)
Louis Guillaume Pécour (1653 – 1729) La Bretagne   (IIIe Recueil de dances de bal, 1705)
André Campra (1660 – 1744) Passepied & gavotte   (Télémaque, 1704)
  Jean-Baptiste de Lully (1632 – 1687) Chaconne de Scaramouches   (Ballet des nations;  Le Bourgeois Gentilhomme, acte V., 1670)

Louis-Guillaume Pécour (1653 – 1729) Forlane — Entrée pour une femme   (1704)
(Dancée par Mlle. Victoire)
André Campra (1660 – 1744) La Forlana   (Le Carnaval de Venise, 1699)

Louis-Guillaume Pécour (1653 – 1729) Entrée de deux femme   (1713)
(Dance par Mlle. Proust et Mlle. Guiot au Festes Venetienne)
André Campra (1660 – 1744) Air des Polichinels (Air des Espagnolles)   (Festes Venetienne, 1710)
Raoul-Auger Feuillet (1659/60 – 1710) Sarabande pour femme   (Recueil de dances composées par M. Feuillet, 1709)
Jean-Baptiste de Lully (1632 – 1687) Premier air des Espagnols   (Le Bourgeois Gentilhomme, 1670)
Raoul-Auger Feuillet (1659/60 – 1710) Gigue à deux / Gigue de Roland   (Recueil de dances composées par M. Feuillet, 1700)
Jean-Baptiste de Lully (1632 – 1687) Gigue   (Roland, Prologue, Seconde Entrée, 1685)
Louis-Guillaume Pécour (1653 – 1729) La Savoye   (1700)
Charles-Hubert Gervais (1671 – 1744) Bourée   (Méduse, 1697)

Raoul-Auger Feuillet (1659/60 – 1710)
 & František Dofek (2014)
Passacaille   (Recüeil des entrées de ballet, 1704)
(Dancée par Mr. Balon et Mlle. Subligny)
Jean-Baptiste de Lully (1632 – 1687) Passacaille   (Persée, acte V., scene 8, 1682)
Ludovica Mosca (2015) Charivari   (choreography created for Alla Danza Brno)
Marain Marais (1656 – 1728) Entr’acte   (Ariane et Bakchus, acte II., scene VI., 1696))

Raoul-Auger Feuillet (1659/60 – 1710)
 & František Dofek (2013)
Folia d’Espagne pour femme   (VIIIe recueil de danses pour l’année 1710, Paris 1709)
Antonio Vivaldi (1678 – 1721) Folia   (Suonate da Camera op. 1 no. 12, 1705, RV 63)

O programu

Folie d’espagne — Couplet de Folie d’Espagne avec les bras et la batterie des Castagnettes pour faire connoistre comme on doit pratiquer le regles precedente — Chorégraphie ou l’Art d’Ecrire la Dance par Caracteres, Figures et Signes Desmonstratifs avec lesquels on apprend facilement de soy même toutes sortes de Dances. Par Mrs. Feuillet et Dezais, Maîtres de Dances. (Paris 1713, pag. 93).

Francie vždy patřila mezi vůdčí síly umění a nejinak tomu bylo i v 17. a 18. století. Především díky versailleskému dvoru Ludvíka XIV., „Krále Slunce“, který byl velkorysý ke svým umělcům a sám žádal jen to nejlepší. Na jeho dvoře se umění dostávalo nezvykle vřelého přijetí. Sám král Ludvík byl vášnivým a vynikajícím tanečníkem, pro nějž psali balety a opery jen ti nejlepší skladatelé. Toto období je spojeno s největšími jmény francouzské barokní hudby a tance, Alla Danza Brno. jako byli skladatelé Jean-Baptiste Lully, André Campra, Marin Marais, Jacques Morel, Charles-Hubert Gervais a taneční mistři Louis-Guillaume Pécour, Raoul-Auger Feuillet a Jean Balon.

Unikátní komponovaný pořad Na dvoře krále představí příběh, ve kterém nechybí ženské rozmary, mužská přelétavost ani rozpustilost dvorních dam. Tanečníci souboru Alla Danza Brno ve výpravných dobových tanečních kostýmech precizně nastudovali noblesní a elegantní původní choreografie dle dochovaných barokních tanečních notací stylu la belle danse. S barokní okázalostí se snoubí působivá hudba, extravagantní virtuozita i něžná nádhera zvuků dobových nástrojů v poučené interpretaci hudebníků souboru Plaisirs de Musique.

Večer přibližující atmosféru u dvora ve Versailles za doby panování dvou uměnímilovných vladařů – Ludvíka XIV., řečeného Král Slunce, a jeho následovníka Ludvíka XV. – bude pastvou pro oči i uši. Další smysly opojí ochutnávka originálních francouzských lahůdek: paštiky, sýry, bagety a víno ze Sýrárny na Minské (ochutnávkový talíř v ceně 50 Kč).

Jean-Baptiste de Lully (1632–1687), původně Giovanni Battista Lulli, se narodil ve Florencii. Patří k významným francouzským skladatelům období baroka a je faktickým tvůrcem francouzské národní opery, francouzského typu operní ouvertury a rozvinul také recitativ ve francouzském jazyku. Byl nejvlivnějším a nejúspěšnějším skladatelem období vlády krále Ludvíka XIV. ve Francii. Nejprve se stal členem dvorní kapely (Vingt-quatre violons) Ludvíka XIV. Brzy nato už zastával místo kapelníka jeho nového orchestru Petits violons, pro kterou složil mnoho baletů a tanců, kdy se některých jeho her také účastnil jako tanečník i sám král. Stal se přítelem a spolupracovníkem Molièra a společně vytvořili pro krále celou řadu velmi úspěšných divadelních představení. V roce 1680 mu byl přiznán šlechtický titul.

André Campra (1660–1744) byl francouzský skladatel a dirigent, hudební a duchovní vzdělání získal studiem v katedrále Saint-Sauveur v Aix-en-Provence, kde se v roce 1678 stal knězem. Mezi léty 1694 a 1700 byl maître de musique (hudební ředitel) v katedrále Notre Dame v Paříži poté, co působil na obdobných postech v Toulonu, Arles a Toulouse. Campra se významně podílel na obrodě francouzské opery, v roce 1730 se stal ředitelem pařížské Opery. Svým dílem L’Europe galante se zařadil mezi největší šiřitele hudebního žánru zvaného comédie-ballet.

Marin Marais (1656–1728) se narodil v chudé pařížské rodině. Byl žákem proslulého hudebníka, Sainte-Colomba a Jeana-Baptiste Lullyho. Od roku 1676 působil ve Versailles na dvoře Ludvíka XIV. Jeho rozsáhlé dílo psané v jemném a graciézním stylu obsahuje okolo 600 skladeb pro violu da gamba, čtyři opery a triové sonáty.

Alla Danza Brno

Spolek Alla Danza Brno se zaměřuje na dobově věrné rekonstrukce barokních tanců i autorské choreografie ve stylu la belle danse. Ten je spjat zejména s postavou francouzského krále Ludvíka XIV., řečeného Král Slunce a jeho následovníka Ludvíka XV. Od samého počátku existence souboru je uměleckým vedoucím Mgr. František Dofek – přední specialista na barokní a renesanční dvorský tanec v ČR, lektor na Hudební fakultě JAMU a Brněnské konzervatoři. Noblesní dvorský tanec a atmosféru aristokratické společnosti umocňují odpovídající kostýmy zhotovované podle dobových vyobrazení a dochovaných originálů. Autorem všech návrhů i realizaci kostýmů a nezbytných doplňků je uznávaný Ateliér Móda minulosti Štěpánky Skalické.

Spolek Alla Danza Brno je samostatnou pobočkou souboru Alla Danza se sídlem v Praze. Ten se od roku 2006 věnuje studiu a prezentaci Evropského tanečního umění 15.–19. století v tzv. poučené interpretaci. Zaměřuje se na historicky věrné rekonstrukce starých tanců, a to jak z prostředí panovnických a šlechtických dvorů, tak z prostředí nižších společenských vrstev. Členové souboru spolupracují s předními tanečními lektory z ČR i zahraničí a účastní se mezinárodních tanečních škol a kurzů. Mají letitou zkušenost s vystupováním na významných uměleckých festivalech, dobových městských slavnostech, na hradech a zámcích i v historických velkofilmech. Soubor je také pořadatelem vlastních Historických plesů ALLA DANZA, jejichž posláním je šířit nenásilnou a zábavnou formou povědomí o historických tancích i mezi laickou veřejnost.

Více o souboru na www.alladanza.cz.

František Dofek

Absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (čeština – dějepis) a Janáčkovy akademie múzických umění Brno (obor taneční pedagogika). V letech 1971–1994 člen baletu Národního divadla Brno, 1995–2010 pedagog Taneční konzervatoře Brno (klasický tanec, historický tanec). V současnosti odborný asistent Hudební fakulty JAMU (pohybová výchova, barokní a renesanční tanec, španělský tanec, choreografie, dějiny tance a baletu).

Barokní tanec studoval u významných domácích i zahraničních odborníků, jako např. u prof. Heleny Kazárové (CZ), Françoise Denieau (F), Marca Leclerqa (F), Dorothée Wortelboer (NL), Philippy Waite (UK), Béatrice Massin (F), Cecilie Gracio Moury (F), Anne-Marie Gardette (F), Bérengère Bodenan (F), Irène Ginger (F), Huberta Hazebroucqa (F) aj. Je absolventem zahraničních stáží barokního tance Consort de Danse Baroque v Cardiffu (2006) a Académie de Sablé ve Francii (2008), a také účastníkem 3. Tanečního Sympózia pro profesionální i amatérské tanečníky a historické tance na hradě Rothenfels v Německu (2012).

Od r. 2012 je uměleckým vedoucím souboru Alla Danza Brno, který se specializuje na francouzské dvorské barokní tance stylu La belle danse. Působí také jako lektor barokní taneční třídy na Mezinárodní letní škole staré hudby (a tance) Valtice (2011–2014) a kmenový lektor intenzivního letního semináře Starý tanec teď a tady (2008–2011, 2013). Choreograficky se podílel na barokní části baletního představení Národního divadla Brno Tanec od Ludvíka XIV. po break dance (2008). Je také autorem choreografie na hudbu Antonia Vivaldiho Čtvero ročních období pro barokní divadlo na zámku Český Krumlov (2013). Pro Komorní operu JAMU a Konzervatoř Brno vytvořil řadu choreografií, např. D. Cimarosa: Il maestro di capella, W. A. Mozart: Bastien a Bastienka, J. Křička a J. Čapek: Tlustý pradědeček, J. Gay: Žebrácká opera, V. Fioravanti: Venkovské zpěvačky, J. Bárta: Čitra, H. Purcell: Bouře.

Plaisirs de Musique

Plaisirs de Musique is an ensemble that specializes in authentic performance of music from older periods on period instruments. Under the artistic direction of Jan Čižmář it interprets music from the 15th to the 19th century. Its members are leading European professional musicians specializing in early music. Projects which the ensemble performs are partly purely musical, but they also include cooperation on realisations of opera, recitals with singers, actors and dancers.


Thank you

The concert enjoys the auspices of the Minister of Culture of the Czech Republic, Mgr. Daniel Herman. It takes place in cooperation with TIC Brno and with financial support from the Statutory City of Brno.

Media partners for the concert are Radio Proglas and Radio Petrov.

Logo of Ministry of Culture Logo Turistického informačního centra města Brna Logo Statutárního města Brna Sýrárna Minská Radio Proglas Rádio Petrov