Video na YouTube.

Le Jardin des Plaisirs

V zahradě potěšení se posluchačům otevírá komorní drama, příběh zapovězené lásky anglické lady a francouzského rytíře.

Sobota 19. listopadu 2016 17:00 — Vila Goldstein, plac Wolności 12a, 40–078 Katowice, Polsko  (Bezbariérový přístup) .

Plaisirs de Musique (CZ):

Program

Gottfried Finger (1660 Olomouc – 1730 Mannheim)Sonata secunda   (Six sonatas or solos, London, 1699, RI 105)
Ciaconna   (Dix Sonates, op. 3, Amsterdam, s. d., Sonata X, RI 110)
— Salónní scéna —
Joseph Chabanceau de la Barre (1633 – 1678)Si c’est un bien que l’espérance   (Airs à deux parties, avec les seconds couplets en diminution, Paris, 1669)
(Rondeau sur le mouvement de la Chacone)
Henry VIII (1491 – 1547)My Mistress and my friend   (z dopisů pro Anne Boleyn)
Gottfried Finger (1660 – 1730)Love alone can here alarm us   (ze hry The Anatomist or the Sham Doctor, 1696; RT 15.2)
Henry Purcell (1659 – 1695)
(Text: John Dryden, 1631 – 1700)
Ah! how sweet it is to love   (ze hry Tyrannick Love, or the Royal Martyr, Z. 613/2)
Pierre Corneille (1606 – 1684)Mon cher fils   (ze hry Le Cid, akt 1, scéna 5)
Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704)
(Text: Pierre Corneille, 1606 – 1684)
Percé jusques au fond du coeur   (Airs sur les stances du Cid, H. 457)
Père, maîtresse, honneur, amour   (ibid., H. 458)
Que je sens de rudes combats   (ibid., H. 459)
AnonymWrite no more to me, Heloise   („Letters of Abelard and Heloise“, London, Dean & Munday, 1815, Letter VI)
John Eccles (1668 – 1735)I burn, my brain consumes to ashes
John Dowland (1562 – 1626)Flow my teares   (The Second Booke of Songs or Ayres, London, 1600)
(Lacrime)
— Zahradní scéna —
Jean-Baptiste Drouart de Bousset (1662 – 1725)
(arr. Jacques Hotteterre, 1674 – 1763)
Pourquoy doux Rossignol
André Campra (1660 – 1744)Que vous m’offrez d’attraits, agréables retraites?   (z kantáty Les Plaisirs de la Campagne)
Henry Purcell (1659 – 1695)
(Text: Thomas Shadwell, c. 1642 – 1692)
Dear pretty youth   (ze hry The Tempest or The Enchanted Island, Z. 631)
William Shakespeare (1564 – 1616)My lips, two blushing pilgrims, ready stand   (ze hry Romeo and Juliet, akt 1, scéna 5)
Henry Purcell (1659 – 1695)Now the maids and the men   (ze hry Fairy Queen, Z. 629/22)
(Dialogue between Coridon and Mopsa)
Edmond Rostand (1868 – 1918)Qui donc m’appelle?   (ze hry Cyrano de Bergerac, akt 3, scéna 6)
Henry Purcell (1659 – 1695)
(Text: Abraham Cowley, 1618 – 1667)
She loves, and she confesses too   (ze hry The Mistress, Z. 413)
(a song upon a ground)
Henry Lawes (1595 – 1662)A Dialogue on a Kiss   (The treasury of musick, 1669)

►►►  Texty písní.

O programu

Dva odloučení milenci – Chevalier de Tourville z Francie a dáma jeho srdce, lady Lavinia Hawthorn z Anglie – jsou spoutáni všudypřítomnou válkou a povinnostmi ke svým rodičům. Již po několik let spolu komunikují jen skrze dopisy, jejich láska však stále hoří tak silně, že se stane trnem v oku otci mladého rytíře. Vůle jeho rodičů a nevyhnutelné vojenské povinnosti nutí rytíře de Tourville zapomenout na své touhy a svoji milou již nikdy nespatřit. Krásná a moudrá lady Lavinia se tomuto rozhodnutí postaví a sama se vydává na nebezpečnou cestu Francie. Po několika dnech strávených na zámku svého milého jej nachází spícího v zámecké zahradě. Její příchod je provázen zamilovaným zpěvem slavíka. Zvítězí láska nad povinností? Budou rodiny souhlasit s jejich svazkem? Dojde nakonec k polibku, po kterém oba tak dlouho o samotě toužili?

Hudebně jde o volný výběr tematicky vhodných skladeb a textů z per anglických a francouzských autorů období přelomu 17. a 18. století (děj je zasazen do roku 1697). Občasné vybočení (jako například Flow my teares z roku 1600) je inspirováno jen a pouze touhou přispět do programu těmi nejvhodnějšími emocemi.

Plaisirs de Musique

Plaisirs de Musique je soubor, který se specializuje na autentickou interpretaci hudby starších stylových období na dobové nástroje. Pod uměleckým vedením Jana Čižmáře se věnuje interpretaci hudby od 15. do 19. století. Jeho členové jsou přední evropští profesionální hudebníci specializující se na starou hudbu. Projekty, na kterých ansámbl účinkuje jsou jednak čistě hudební, zahrnují však také spolupráci na operních realizacích, recitály se zpěváky, herci i tanečníky.

Laila Cathleen Neuman

Laila Cathleen Neuman studovala nejprve v Nizozemí u Christy Pfeiler a Susanny Waleson, posléze u Margaret Hayward na konzervatoři G. Verdiho v Miláně, kde získala diplom cum laude. Poté na Mozarteum v Salzburgu, kde studovala pod vedením Bredy Zakotnik a Barbary Bonney, získala magisterský diplom cum laude v oborech Lied a Oratorio. Účastnila se masterclass, které vedli m.j. Dalton Baldwin, Max van Egmond, Johannette Zomer, Trevor Pinnock, Evelyn Tubb a Angelika Kirschlager.

Má obzvláštní zájem o starou hudbu, barokní tanec a umění historické gestiky, jejími pedagogy v tomto oboru byly Margit Legler a Reinhold Kubik. Debutovala jako Second woman v Purcellově Dido and Aeneas a v titulní roli v Gluckově Il Parnaso Confuso na operních scénách v Salzburgu, Vídni, Aarhusu a Kodani. Její mezinárodní aktivity v poslední době zahrnují spolupráci s Ensemble Esprit, Ensemble La Silva, Het Philadelphus Ensemble (členové Concertgebouw Orchestra), Convivio d’Arte a s loutnistou Janem Čižmářem v Nizozemí, Rakousku, Německu a Itálii.

Foto: Jean-Sébastien Beauvais

Jean-Sébastien Beauvais

Jean-Sébastien Beauvais začal se zpěvem v dětském sboru katedrály v Monaku. Je absolventem Centre de Musique Baroque de Versailles a držitelem magisterského titulu v oboru zpěv na Conservatorium van Amsterdam ve třídě Valerie Guillorit a Claron Mac Fadden. Prošel také stáží Dutch National Opera Academy, jejímž vedoucím je Alexander Oliver.

Působí jako zpěvák, varhaník a dirigent. Jeho vokální repertoár sahá od barokního oratoria po současnou hudbu. Vystupuje v prestižních sálech jako je Concertgebouw (Amsterdam), Theatre des Champs Elysée (Paris), Toulouse les Orgues (France), Utrecht Oude Muziek Festival (The Netherlands). Pravidelně je zván jako sólista s mezinárodními soubory, např. Helsinki Baroque Orchestra (Aapo Häkkinen), The Netherlands Bach Society (Jos van Veldhoven), Opera Fuoco (David Stern), Currende (Paul van Nevel), Le Concert Spirituel (Hervé Niquet), le Poême Harmonique (Vincent Dumestre). S litevskou varhanicí Una Cintina tvoří Esmera Duo specializované v nové hudbě.

Je zakladatelem souboru Uranie Chamber Ensemble, který se věnuje francouzské a německé barokní hudbě a hudebním ředitelem londýnské společnosti Opera in Space.

Foto: Marta Kratochvílová

Marta Kratochvílová

Marta Kratochvílová studovala hru na flétnu na Konzervatoři v Pardubicích a poté na JAMU v Brně. V roce 2000 zahájila studium ve Francii na Conservatoire National de Région de Strasbourg, kde se specializovala na barokní a renesanční příčnou flétnu ve třídě J. F. Alizona a N. Hadden a na komorní hudbu ve třídách M. Gestera a P. Blanca. Zúčastnila se mistrovských kursů a stáží vedených významnými osobnostmi jako Paul McCreesh, Barthold Kuijken, Jan-Latham Koenig, Sir Neville Marriner. Ve Francii intenzivně působila jako hráčka na barokní a renesanční příčnou flétnou v souborech Le Parlement de Musique, Bohemia duo, se souborem NotaBene. V rámci renesančních workshopů (Ferrara, Mnichov, Stuttgart, Basilej) pravidelně účinkovala s Consortem renesančních fléten ze Strasbourgu.

Od roku 2010 žije v ČR a nadále pravidelně koncertuje po celé Evropě. Úzce spolupracuje především na komorních a sólových projektech s umělci jako Christophe Coin, Jan Čižmář, Karel Fleischlinger, Joel Frederiksen, Martin Jakubíček, Petr Kolař, Ján Krigovský, Marcin Świątkiewicz, Marc Vonau či Petr Wagner. Je také vedoucí consortu renesančních příčných fléten Tourdion.

Jako pedagožka s dlouholetými zkušenostmi bývá zvána k prezentacím a masterclass po celé Evropě a zároveň vyučuje soukromě hru a dobovou interpretaci na barokní a renesanční traverso.

Foto: Jan Čižmář

Jan Čižmář

Jan Čižmář je všestranný umělec zabývající se hrou na historické drnkací nástroje. Se soubory jako např. Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra of the Eighteenth Century, Rotterdam Philharmonic Orchestra či Capella Cracoviensis a pod dirigenty jako Frans Brüggen, Christopher Hogwood, Giovanni Antonini, Yannick Nézet–Séguin či Christina Pluhar pravidelně účinkuje v Evropě, Asii a USA. Vystupuje také jako sólista s barokním a renesančním repertoárem.

Po ukončení studia hry na kytaru a muzikologie v rodném Brně odešel do Londýna studovat na Royal College of Music, kde se začal věnovat hře na loutnu ve třídě Jakoba Lindberga. Ve studiu pokračoval na Královské konzervatoři v Haagu, kde jeho učiteli byli Nigel North, Joachim Held, Mike Fentross a Christina Pluhar.

Byl zakladatelem a šéfredaktorem českého kytarového časopisu Kytara a pravidelně přispívá i do dalších hudebních periodik. Intenzivně se také věnuje ediční a badatelské činnosti v oblasti staré hudby.

Jan Čižmář vyučoval hru na loutnu a příbuzné nástroje na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katowicích v Polsku, v současnosti působí na JAMU v Brně a na Akademii staré hudby při FF MU v Brně. Pravidelně vyučuje na kurzech a masterclass v Evropě i zámoří.


Děkujeme

Koncert se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana.

Koncert se koná ve spolupráci s Institucí propagace a šíření hudby Silesia.

Děkujeme za básnické překlady textů Pavle Váňové.

Mediálním partnerem koncertu je České centrum Varšava.

Logo Ministerstva kultury Czeskie centrum Warszawa