180 Kč / 90 Kč / 60 Kč

Francouzský advent

Moteta a lidové koledy z Francie doby Krále Slunce v provedení pedagogů Katedry varhanní a historické interpretace HF JAMU a jejich přátel.

Pátek 16. prosince 2016 19:30 — Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Mendlovo náměstí 1, 603 00 Brno, Česká republika.Bezbariérový přístup

Program

Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704) Ouverture   (H. 483)
André Campra (1660 – 1744) Quemadmodum desiderat (Ž. 41)
Marc-Antoine Charpentier Praeludium   (H. 416)
André Campra Salve Regina (Pour la Sainte Vierge)
Marc-Antoine Charpentier Praeludium   (H. 414)
André Campra Jubilate Deo (Ž. 99)
Marc-Antoine Charpentier Simphonie   (H. 483)
Marc-Antoine Charpentier Noëls pour les instruments   (H. 534/2–6)
(Ou s’en vont ces guays bergers — Une jeune pucelle — A la venue de Noël — Or nous dites Marie — Joseph est bien marié)
André Campra Confitemini Domino (Pour la Sainte Vierge; Ž. 104)
André Campra Sub tuum praesidium (Pour la Sainte Vierge)
Marc-Antoine Charpentier Symphonie   (H. 482)
Marc-Antoine Charpentier Noëls pour les instruments   (H. 531/1–3, H. 534/1)
(O Createur — Laissez paistre vos bestes — Les Bourgeois de Chastre)
André Campra Ave Regina

►►►  Texty písní.

O programu

Iluminace: Ludvík XIV. se modlí v královské kapli z roku 1682. Ludvík XIV. se modlí v královské kapli z roku 1682.

Po loňském úspěšném koncertě s programem Vánoce ve Versailles přinášíme letos obsazením a výběrem skladeb nový, v zaměření na barokní Francii však navazující koncert, který je letos zároveň jediným adventním koncertem v bazilice na Starém Brně. Současně jde i o prezentaci nedávno vzniklé Katedry varhanní a historické interpretace na Hudební fakultě brněnské JAMU. Účinkujícími jsou pedagogové této katedry a jejich kolegové.

Slavnostní koncert přináší atmosféru Adventu a Vánoc ve Francii, za doby francouzského krále Ludvíka XIV., „Krále slunce“, a jeho vnuka Ludvíka XV. Dvory obou panovníků sídlily ve Versailles, kde probíhal čilý stavební ruch, který se nevyhnul ani zámecké kapli. Ta se postupně přesouvala z místa na místo, její pátou a poslední verzi (rozměrem a výzdobou zdaleka překonávající naši představu o slově „kaple“) můžeme obdivovat dodnes. Právě pro tento skvělý a slavnostní prostor byla komponována duchovní hudba dvorských skladatelů k nejrůznějším příležitostem, jako byly svatby, křty a pohřby, či slavnostní mše při příležitosti královských narozenin či státních návštěv. Asi nejznámější skladbou, která zněla v tomto prostoru je Lullyho Te Deum z roku 1677, jedno z jeho grands motets.

Osu dnešního programu v komorním obsazení však tvoří působivá a virtuózní duchovní moteta pro sólový hlas André Campry. Těm tvoří protiklad francouzské lidové melodie, které použil M.-A. Charpentier ve své Messe de Minuit pour Noël, tentokrát v úpravě pro zpěvem a komorní instrumentální soubor.

André Campra (1660–1744) je asi nejvýraznějším francouzským skladatelem mezi Lullym (Jean-Baptiste Lully, 1632–1687) a Rameauem (Jean-Philippe Rameau, 1683–1764). Campra byl sám duchovním a proto nepřekvapí hloubka jeho liturgických skladeb. Proslavil se však především jako autor francouzských oper a baletů (L’Europe galante).

Foto: Pavla Flámová

Pavla Flámová

Sopranistka Pavla Flámová, ostravská rodačka, se zpěvu věnovala již od dětství. Klasický zpěv vystudovala později na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u Evy Dřízgové Jirušové. V posledních ročnících konzervatoře byla přijata na Právnickou fakultu Masarykovou Univerzity v Brně, kde byla v roce 2011 promována magistrou práv.

Již při studiu na konzervatoři začala Pavla projevovat zájem o stylovou interpretaci staré hudby. V létě 2009 se zúčastnila Letní školy staré hudby ve Valticích, kde navázala spolupráci s učitelem zpěvu Jiřím Kotoučem, později pak s Janou Semerádovou a Alenou Hönigovou. V roce 2013 byla Pavla přijata ke studiu na Scholu Cantorum Basiliensis ve švýcarské Basileji. Zpěv studovala u Evelyn Tubb a Gerda Türka, stylovou interpretaci u Davida Blundena, improvizaci u Rudolfa Lutze, absolvovala mistrovské kurzy u italské altistky Sary Mingardo, britské sopranistky Emmy Kirkby, dirigenta Alessandra de Marchi či kontratenoristy Andrease Scholla. Svá studia zakončila v roce 2016.

Foto: Pavla Flámová jako účastnice masterclass Art of the Song pod vedením Evelyn Tubb (vpravo); za cembalem Barbara Maria Willi.
JAMU v Brně, 27. 11. 2012.

K jejím úspěchům patří účast ve finále mezinárodní pěvecké soutěže Handel Singing Competition v Londýně 2016, z něhož si odnesla cenu Selma D and Leon Fishbach Memorial Prize. Úspěchu dosáhla i v dalších soutěžích, v roce 2012 jí byla udělena cena za stylovou interpretaci v soutěži Ad honorem Mozart.

V současné době žije v Basileji a věnuje se především koncertní činnosti, mimo jiné ve Švýcarsku, Německu, Anglii či Maďarsku. Pracuje s různými ansámbly, dirigenty a varhaníky, jako např. Andrea Marcon či Laurence Cummings. V České republice Pavla koncertovala s Janáčkovou Filharmonií Ostrava, s Orchestrem Berg, souborem Collegium Marianum, s varhaníkem Jaroslavem Tůmou a mnoha dalšími.

Foto: Marta Kratochvílová

Marta Kratochvílová

Marta Kratochvílová studovala hru na flétnu na Konzervatoři v Pardubicích a poté na JAMU v Brně. V roce 2000 zahájila studium ve Francii na Conservatoire National de Région de Strasbourg, kde se specializovala na barokní a renesanční příčnou flétnu ve třídě J. F. Alizona a N. Hadden a na komorní hudbu ve třídách M. Gestera a P. Blanca. Zúčastnila se mistrovských kursů a stáží vedených významnými osobnostmi jako Paul McCreesh, Barthold Kuijken, Jan-Latham Koenig, Sir Neville Marriner. Ve Francii až do roku 2010 intenzivně působila jako hráčka na barokní a renesanční příčnou flétnu v souborech Le Parlement de Musique, Bohemia duo, či se souborem NotaBene. V rámci renesančních workshopů (Ferrara, Mnichov, Stuttgart, Basilej) pravidelně účinkovala s Consortem renesančních fléten ze Strasbourgu.

V současnosti žije v ČR a pravidelně koncertuje po celé Evropě. Realizuje především komorní a sólové projekty s umělci jako Christophe Coin, Jan Čižmář, Karel Fleischlinger, Joel Frederiksen, Martin Jakubíček, Petr Kolař, Ján Krigovský, Marcin Świątkiewicz, Marc Vonau, Petr Wagner, či se soubory {oh!} Orkiestra Historyczna nebo Plaisirs de Musique, jehož je zakládající členkou. Je také vedoucí consortu renesančních příčných fléten Tourdion.

Jako pedagožka s dlouholetými zkušenostmi bývá zvána k prezentacím a masterclass po celé Evropě a zároveň vyučuje soukromě hru a dobovou interpretaci na barokní a renesanční traverso.

Foto: Michaela Ambrosi

Michaela Ambrosi

Michaela Ambrosi je hráčkou na zobcové a příčné flétny, pedagožkou a hudební badatelkou. Je absolventkou Pražské konzervatoře (Jakub Kydlíček), Univerzity Karlovy (Jana Semerádová) a Královské konzervatoře v Den Haagu (Wilbert Hazelzet, Kate Clark). Absolvovala stáž Erasmus na Conservatorio „Evaristo Felice Dall’Abaco“ ve Veroně (Marcello Gatti) a soukromě studovala také v Londýně (Lisa Beznosiuk). Svou hru konzultovala s velkou řadou světově uznávaných hudebníků z Evropy, Ameriky, Japonska či Austrálie a za svou poměrně krátkou hudební kariéru již vystupovala s nejznámějšími evropskými orchestry zabývající se historickou interpretací. Mezi její čerstvé úspěchy patří oslovení ke spolupráci s Barokním orchestrem Evropské Unie (EUBO), v jehož programu vystoupí v sezóně 2016/2017 jako první flétnistka.

Michaela vedle aktivní koncertní dráhy vyučuje také hru na zobcovou flétnu na Konzervatoři Brno a hru na historické příčné flétny na Hudební fakultě JAMU v Brně, kde rovněž pracuje na své doktorské disertaci.

Petr Wagner

Foto: Petr Wagner

Petr Wagner studoval hru na violoncello na Pražské konzervatoři, muzikologii na Univerzitě Karlově v Praze a na Royal Holloway University of London. Hru na violu da gamba studoval nejprve u Richarda Boothbyho v Londýně, posléze u Jaapa ter Lindena na Akademie für Alte Musik v Drážďanech. Svá studia violy da gamba završil pod vedením Wielanda Kuijkena na Královské konzervatoři v Haagu.

Jako sólista, komorní a continuový hráč vystoupuje na mnoha evropských a světových pódiích a festivalech (Queen Elizabeth Hall/Southbank Early Music Series London, Festival Île-de-France, Festival Art et Spiritualité (Troyes/Francie), Mexico City Shakespearean Festival, Pražské jaro, Festival Mitte Europa, Forum Musicum Wrocław, Concentus Moraviae aj.), a spolupracuje s vynikajícími osobnostmi, jakými jsou např. Jacques Ogg, Andrew Parrott, Konrad Junghänel, Sirkka-Liisa Kaakinen, Shalev Ad-El, Wilbert Hazelzet, Philip Pickett a se soubory New London Consort, Capella Cracoviensis, Musicians of The Globe, Concerto Palatino, Orfeo Orchestra, Collegium 1704, Solamente naturali, Musica Florea aj.

V roce 1998 založil Petr Wagner Ensemble Tourbillon, jehož aktivity se zaměřují na komorní i orchestrální tvorbu evropského baroka a ranného klasicismu 17. a 18. století.

Petr Wagner má na svém kontě sólová CD, které si bez výjimky získaly nadšené kritiky po celém světě. Jeho nahrávky kompletních Pièces de Viole Charlese Dollé a komorních skladeb českého barokního skladatele Gottfrieda Fingera řadí kritika mezi celosvětově nejvýznamnější nahrávky literatury pro violu da gamba. V roce 2011 vydal prestižní label ACCENT ve světové premiéře jeho nahrávku Piéces de Viole Rolanda Maraise, která se okamžitě setkala s nadšením odborné kritiky i posluchačů (Choc du mois / CLASSICA, Diapason, atd.). Na začátku roku 2013 vyšlo u téhož vydavatelství CD „Gottfried Finger: The Complete Music for Viola da Gamba Solo“.

Petr Wagner vyučoval violu da gamba na Hudební akademii ve Wroclawi, v současné době působí m.j. na Akademii staré hudby v Brně.

Foto: Barbara Maria Willi

Barbara Maria Willi

Barbara Maria Willi studovala hru na cembalo ve Freiburgu a Štrasburku. Pod vedením Nikolause Harnoncourta dále provozovací praxi staré hudby, cembalo a kladívkový klavír na Mozarteu v Salcburku. V roce 1995 získala cenu „Prix d’encouragement – special mention“ v mezinárodní cembalové soutěži v Bruggách. V současné době je profesorkou na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a vedoucí nově vzniklé Katedry varhanní a historické interpretace (KVHI).

Jako cembalistka a interpretka na historický hammerklavier spolupracuje s předními uměleckými osobnostmi, jako jsou Sergio Azzolini, Martina Janková, Jana Boušková, Doron Sherwin nebo Jos van Immerseel, a vystupuje na významných pódiích, např. v pražském Rudolfinu, Operním domě ve švýcarském Curychu, v Concertgebouw Utrecht nebo ve vídeňském Konzerthausu. Spolu se slavným britským houslistou Johnem Hollowayem a loutnistou Nigelem Northem natočila objevené sonáty J. H. Schmelzera z kroměřížské hudební sbírky. Tato nahrávka získala cenu německé hudební kritiky a mimořádný ohlas americké hudební kritiky.

V roce 2000 spolupracovala s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou a Thierry Grégoirem na projektu Händelovských kantát v rámci festivalu Concentus Moraviae. Televizní přenos z tohoto projektu byl oceněn prestižní cenou na televizním festivalu Zlatá Praha 2000. Další významnou cenu francouzské kritiky získala nahrávka se Scholou Gregorianou Pragensis a belgickým špičkovým vokálním souborem Capilla Flamenca.

V roce 2005 byla členkou komise Mezinárodní cembalové soutěže v rámci Pražského jara, na kterém zároveň vystoupila. V Brně založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby pod názvem „Barbara Maria Willi uvádí“ a je hostujícím dramaturgem renomovaného mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae.

Foto: Jan Čižmář

Jan Čižmář

Jan Čižmář je všestranný umělec zabývající se hrou na historické drnkací nástroje. Se soubory jako např. Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra of the Eighteenth Century, Rotterdam Philharmonic Orchestra či Capella Cracoviensis a pod dirigenty jako Frans Brüggen, Christopher Hogwood, Giovanni Antonini, Yannick Nézet–Séguin či Christina Pluhar pravidelně účinkuje v Evropě, Asii a USA. Vystupuje také jako sólista s barokním a renesančním repertoárem. Pod jeho uměleckým vedením působí soubor Plaisirs de Musique.

Po ukončení studia hry na kytaru a muzikologie v rodném Brně odešel do Londýna studovat na Royal College of Music, kde se začal věnovat hře na loutnu ve třídě Jakoba Lindberga. Ve studiu pokračoval na Královské konzervatoři v Haagu, kde jeho učiteli byli Nigel North, Joachim Held, Mike Fentross a Christina Pluhar.

Byl zakladatelem a šéfredaktorem českého kytarového časopisu Kytara a pravidelně přispívá i do dalších hudebních periodik. Intenzivně se také věnuje ediční a badatelské činnosti v oblasti staré hudby.

Jan Čižmář vyučoval hru na loutnu a příbuzné nástroje na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katowicích v Polsku, v současnosti působí na JAMU v Brně a na Akademii staré hudby při FF MU v Brně. Pravidelně vyučuje na kursech a masterclass v Evropě i zámoří.


Děkujeme

Koncert se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana a primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála a za finanční podpory statutárního města Brna.

Ministerstvo kultury České republiky Statutární město Brno