Malba: Charles Mouton (1690)
pro aktivní účastníky

Masterclass pro hráče na loutnu a kytaru

Masterclass s Joachimem Heldem se bude věnovat interpretaci loutnového a kytarového repertoáru se zaměřením na region střední Evropy kolem roku 1700.

Středa 22. března 2017, 14:00–20:00 — HF JAMU v Brně, Komenského náměstí 6, 602 00 Brno, Česká republika. (Dopravní spojení na akci) (Dopravní spojení z akce)

Harmonogram

Kdy Kdo
14:00 Kateřina Maňáková
14:45 Martina Kuštárová
15:30 Alessio Pardo
16:15 Pauza na kávu (0:25)
16:40 Barbora Hulcová
17:25 Silvia Kopáčová
18:10 Richard Závada
18:55 Konec

O masterclass

Malba

Masterclass je otevřená všem hráčům na loutnu nebo kytaru se zájmem o provozování a interpretaci hudby jakéhokoliv období. Nezávisle na typu nástroje bude cílem to samé: seznámit se se zásadami historické interpretace na příkladech dobového repertoáru a pochopit podstatu díla s cílem opravdového sdělení, které se bude srozumitelné pro posluchače a dotkne se jejich duše. Abychom toho dosáhli, snažíme se zdokonalovat v mnoha oblastech bez nichž by naše interpretace byla neúplná. Detailně se proto vedle problémů technického rázu budeme věnovat také historickému kontextu vzniku díla, studiu historických pramenů a hudební rétorice.

Masterclass ideově navazuje na symposium „Ways to Silvius Leopold Weiss“, které se uskutečnilo 11.–13. 11. 2016 na Koninklijk Conservatorium Den Haag. Kladlo si za cíl představit alespoň část hudebního odkazu, který mohl ovlivnit Silvia Leopolda Weisse. Řada přednášek a koncertů tak osvětlila zajímavá témata a rozezněla vybrané skladby tohoto rozsáhlého – a z valné většiny zapomenutého – tvůrčího odkazu. V roce 2017 se pak poznatky a zkušenosti z konference roku 2016 přenesou do roviny praktické práce se studenty staré hudby uměleckých škol z Brna, Brém, Haagu i dalších institucí.

Účast

Aktivní účast je nabízena profesionálním a poloprofesionálním instrumentalistům. Očekáváme zejména sólovou účast, vítány jsou však i komorní soubory (loutnové / kytarové duo, či loutna / kytara se zpěvem či jiným nástrojem). Zúčastnit se mohou hráči jak s historickými nástroji tak hráči na moderní kytaru.

Účast na masterclass zahruje jednu lekce v délce 45 minut a je zdarma pro studenty českých středních a vysokých uměleckých škol. Nabízíme také omezený počet míst pro další zájemce. Poplatek za aktivní účast pro ně činí 500 Kč a zahrnuje nepřenosnou vstupenku na koncert 23. 3. 2017 v 19:30. Je možno si zapsat i věší počet lekcí. Pro registraci použijte prosím tento formulář.

Pasivní účast na masterclass pak lze doporučit komukoliv, kdo se zajímá o starou hudbu a její provozovací praxi. Registrace není nutná, vstup zdarma.

Oficiálním jazykem masterclass je angličtina a němčina.

Repertoár

Vítány jsou skladby jakéhokoliv období, lze se však zaměřit na repertoár pro barokní loutnu se středoevropských archivů kolem roku 1700. Každý hráč se zájmem o získání zkušeností s tímto repertoárem a o objevování tajů interpretace hudby, která vznikla a byla hrána i ve městech, kde budou masteclass probíhat, je zván k účasti na masterclass a také k poslechu koncertu Melante – Telemann neznámý .

V průběhu masterclass bude možno pod vedením lektora vyzkoušet různé typy historických nástrojů, stejně jako konzultovat řadu dobových pramenů.

Foto: Joachim Held & Barbora Hulcová.
Joachim Held & Barbora Hulcová, masterclass v rámci projektu „Německá renesanční píseň“ (2015).

O projektu

Masterclass se koná v rámci projektu „Hudba českých a německých skladatelů z loutnových sborníků knihovny cisterciáckého opatství v Křesoboru (Grüssau, Krzeszów)“. Součástí projektu je i série vzdělávacích aktivit ve spolupráci s JAMU v Brně, HfK Bremen a Pražskou konzervatoří.

Pro více informací o dalších koncertech a masterclass v Brně, Praze, Brémách a dalších místech klikněte zde.


Foto: Joachim Held.

Joachim Held

Joachim Held se narodil v Hamburku. Hudební vzdělání získal na Schola Cantorum v Bazileji u Eugena Domboise a Hopkinsona Smithe. V roce 1988 ukončil studium diplomem staré hudby. V letech 1988 až 1990 studoval u Jürgena Hübschera na Vysoké hudební škole v Karlsruhe, kde absolvoval uměleckou závěrečnou zkouškou. V roce 1990 získal Joachim Held 2. cenu na soutěži Concours Musica Antiqua na flanderském festivalu v Bruggách. V této době začíná jeho intenzivní mezinárodní koncertní kariéra. Vystupuje jako sólista, komorní hudebník a hráč bassa continua.

Od roku 1993 hrál Joachim Held (L’incoronazione di Poppea v rámci festivalu v Salcburku) pravidelně pod vedením Nikolause Harnoncourta. V roce 2004 se podílel na festivalu v Salcburku také na provedení King Arthur Henryho Purcella.

Od roku 1992 se objevuje na různých koncertech a nahrávkách s Il Giardino Armonico (Milán), jako například na Vivaldi Album s Cecilií Bartoli, které vydala firma Decca. Od roku 2005 nahrává pravidelně sólová CD pro Hänssler Classic. V roce 2005 vyšel ve spolupráci s rádiem DRS Curych CD The Schele Manuscript Hamburg 1619 a CD se skladbami rakouských skladatelů období baroka pro barokní loutnu Erfreuliche Lautenlust. Za toto CD obdržel Joachim Held cenu „Echo Klassik 2006“ za nejlepší sólovou nahrávku hudby 17./18. století. V roce 2006 vychází pod hlavičkou Hänssler Classic a ve spolupráci s rádiem Deutschlandfunk Köln CD Deutsche Lautenmusik des Barock. V roce 2007 Che Soavita (italská loutnová hudba baroka) a v červnu 2008 Musique pour le Roi (francouzská barokní loutnová hudba). CD Merry Melancholy z roku 2010 je věnováno dílům doby Johna Dowlanda. Jeho poslední CD s loutnovými skladbami Johanna Sebastiana Bacha vyšlo v roce 2013 opět u Hänssler Classic.

Jako sólista vystoupil Joachim Held mimo jiné na hudebním festivalu Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, na mezinárodním Bachovském festivalu v Schaffhausenu, na Schwetzinger Festspiele, na Bachově týdnu v Ansbachu, na Köthener Bachfesttagen, na Concerti a San Maurizio v Miláně, Early Music Forum Budapešť, na Hausmusik ORF Vídeň, na Šlesvicko-Holštýnském hudebním festivalu a na Händelově festivalu ve městě Halle nad Sálou a v Göttingenu.

Od září 2007 vyučuje Joachim Held na Královské konzervatoři v Haagu a v roce 2010 byl jmenován na Vysoké umělecké škole v Brémách Profesorem historických loutnových nástrojů.


Děkujeme

Masterclass se koná za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Česko-německý fond budoucnosti Hudební fakulta JAMU v Brně Erasmus+