Malba: Charles Mouton (1690)
pro aktivní účastníky

Masterclass pro hráče na loutnu a kytaru

Masterclass s Janem Čižmářem se bude věnovat interpretaci loutnového a kytarového repertoáru se zaměřením na region střední Evropy kolem roku 1700.

Čtvrtek 1. června 2017 — Hochschule für Künste Bremen, Dechanatstr. 13–15, 28195 Brémy (Bremen), Německo.

(Přesný harmonogram bude účastníkům oznámen před začátkem výuky.)

O masterclass

Malba

Masterclass je otevřená všem hráčům na loutnu nebo kytaru se zájmem o provozování a interpretaci hudby jakéhokoliv období. Nezávisle na typu nástroje bude cílem to samé: seznámit se se zásadami historické interpretace na příkladech dobového repertoáru a pochopit podstatu díla s cílem opravdového sdělení, které se bude srozumitelné pro posluchače a dotkne se jejich duše. Abychom toho dosáhli, snažíme se zdokonalovat v mnoha oblastech bez nichž by naše interpretace byla neúplná. Detailně se proto vedle problémů technického rázu budeme věnovat také historickému kontextu vzniku díla, studiu historických pramenů a hudební rétorice.

Masterclass ideově navazuje na symposium „Ways to Silvius Leopold Weiss“, které se uskutečnilo 11.–13. 11. 2016 na Koninklijk Conservatorium Den Haag. Kladlo si za cíl představit alespoň část hudebního odkazu, který mohl ovlivnit Silvia Leopolda Weisse. Řada přednášek a koncertů tak osvětlila zajímavá témata a rozezněla vybrané skladby tohoto rozsáhlého – a z valné většiny zapomenutého – tvůrčího odkazu. V roce 2017 se pak poznatky a zkušenosti z konference roku 2016 přenesou do roviny praktické práce se studenty staré hudby uměleckých škol z Brna, Brém, Haagu i dalších institucí.

Účast

Aktivní účast je nabízena profesionálním a poloprofesionálním instrumentalistům. Očekáváme zejména sólovou účast, vítány jsou však i komorní soubory (loutnové / kytarové duo, či loutna / kytara se zpěvem či jiným nástrojem). Zúčastnit se mohou hráči jak s historickými nástroji tak hráči na moderní kytaru.

Účast na masterclass zahruje jednu lekce v délce 45 minut a je zdarma pro studenty HfK Bremen. Nabízíme také omezený počet míst pro další zájemce. Poplatek za aktivní účast pro ně činí 20 €. Je možno si zapsat i věší počet lekcí. Pro registraci použijte prosím tento formulář.

Pasivní účast na masterclass pak lze doporučit komukoliv, kdo se zajímá o starou hudbu a její provozovací praxi. Registrace není nutná, vstup zdarma.

Oficiálním jazykem masterclass je angličtina a němčina.

Repertoár

Vítány jsou skladby jakéhokoliv období, lze se však zaměřit na repertoár pro barokní loutnu se středoevropských archivů kolem roku 1700. Každý hráč se zájmem o získání zkušeností s tímto repertoárem a o objevování tajů interpretace hudby, která vznikla a byla hrána i ve městech, kde budou masteclass probíhat, je zván k účasti na masterclass a také k poslechu koncertu Melante – Telemann neznámý .

V průběhu masterclass bude možno pod vedením lektora vyzkoušet různé typy historických nástrojů, stejně jako konzultovat řadu dobových pramenů.

Foto: Joachim Held & Barbora Hulcová.
Joachim Held & Barbora Hulcová, masterclass v rámci projektu „Německá renesanční píseň“ (2015).

O projektu

Masterclass se koná v rámci projektu „Hudba českých a německých skladatelů z loutnových sborníků knihovny cisterciáckého opatství v Křesoboru (Grüssau, Krzeszów)“. Součástí projektu je i série vzdělávacích aktivit ve spolupráci s JAMU v Brně, HfK Bremen a Pražskou konzervatoří.

Pro více informací o dalších koncertech a masterclass v Brně, Praze, Brémách a dalších místech klikněte zde.


Foto: Jan Čižmář

Jan Čižmář

Jan Čižmář je všestranný umělec zabývající se hrou na historické drnkací nástroje. Se soubory jako např. Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra of the Eighteenth Century, Rotterdam Philharmonic Orchestra či Capella Cracoviensis a pod dirigenty jako Frans Brüggen, Christopher Hogwood, Giovanni Antonini, Yannick Nézet–Séguin či Christina Pluhar pravidelně účinkuje v Evropě, Asii a USA. Vystupuje také jako sólista s barokním a renesančním repertoárem. Pod jeho uměleckým vedením působí soubor Plaisirs de Musique.

Po ukončení studia hry na kytaru a muzikologie v rodném Brně odešel do Londýna studovat na Royal College of Music, kde se začal věnovat hře na loutnu ve třídě Jakoba Lindberga. Ve studiu pokračoval na Královské konzervatoři v Haagu, kde jeho učiteli byli Nigel North, Joachim Held, Mike Fentross a Christina Pluhar.

Byl zakladatelem a šéfredaktorem českého kytarového časopisu Kytara a pravidelně přispívá i do dalších hudebních periodik. Intenzivně se také věnuje ediční a badatelské činnosti v oblasti staré hudby.

Jan Čižmář vyučoval hru na loutnu a příbuzné nástroje na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katowicích v Polsku, v současnosti pedagogicky působí na JAMU v Brně a na Akademii staré hudby při FF MU v Brně a pohostinně na Hudební universitě Fryderyka Chopina ve Varšavě. Pravidelně vyučuje na kursech a masterclass v Evropě i zámoří.


Děkujeme

Masterclass se koná za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Česko-německý fond budoucnosti Hudební fakulta JAMU v Brně Erasmus+