Letní kurs interpretace staré hudby

Mapa České republiky.  Bučovice jsou 35 km východně od Brna, Kunín je 45 km jihozápadně od Ostravy.
Může Vás také zajímat:
Kurs ansámblové hry: Adam Michna a jeho současníci,
Bučovice,
15.–19. 8. 2017.
Kde Zámek Kunín
Kdy
Harmo­nogram
(Út 22. 8. v 10:15 v případě velkého počtu účastníků)
St 23. 8. 2017 v 9:15
do
Ne 27. 8. 2017 v 9:00
(Ne 27. 8.  v 17:00 v případě velkého počtu účastníků)
Základní balíček
Kursovné 2700 Kč 106 €
Ubytování (4 noci) 1020 Kč 40 €
Oběd a večeře (4 dny) 720 Kč 29 €
Celkem 4440 Kč 175 €
Skupinová výukaAnsámbl: Všichni lektoři
Improvizace: Davide Monti
Individuální výuka v oborechSólový zpěv: Markéta Cukrová
Zobcová flétna: Bolette Roed
Housle: Davide Monti
Viola da gamba: Petr Wagner
Varhany (+ b.c.): Marek Toporowski
Cembalo (+ b.c.): Marek Toporowski
Loutny ad. (+ b.c.): Cristián Gutiérrez
Loutny ad. (+ b.c.): Jan Čižmář
Uzávěrka přihlášek Po 24. 7. 2017
Základní balíček zahrnuje tyto všechny položky:
Přednastavený počet lekcí lze v přihlašovacím formuláři měnit dle potřeby.

Cílová skupina

Kurs je určen pro aktivní účastníky z řad profesionálů, studentů specializovaných hudebních škol i zkušenějších amatérů s předchozími zkušenostmi se starou hudbou. Aktivní účast je možná také pro hráče na moderní nástroje s vážným zájmem o hudbu starších stylových období (viz popis jednotlivých oborů).

Pasivní účast je vhodná pro kohokoliv, kdo se zajímá o barokní a renesanční hudbu a její provozovací praxi. Pasivní účastník může sledovat výuku v libovolných třídách a má vstup na koncerty a přednášky zdarma.

Pro učitele základních a středních škol nabízíme navíc v kursu upraveném dle požadavků akreditace v rámci systému DVPP MŠMT. Přesný harmonogram a kalkulaci dodatečných lekcí v rámci programu DVPP připravíme individuálně na základě předchozích zkušeností účastníka. Kontaktujte nás pro více informací.


Zámek Kunín

Kunín 1,
74253 Kunín,
Česká republika

Výuka bude probíhat ve stylovém prostředí barokního zámku Kunín Zámek Kunín na Facebook. („malý moravský Mirabell“, 1726–1734) a v kostele Povýšení svatého Kříže (1810–1811), který je se zámkem propojen krytým dřevěným mostem.

Ubytování je zajištěno ve dvou internátech VFU Brno ŠZP Nový Jičín (Kunín č.p. 190 a Kunín č.p. 193). Budovy jsou vzdáleny 150 resp. 300 m od zámku, jedná se o skromnější bydlení ve 3–5lůžkových pokojích, sociální zařízení se nachází na chodbách. Bude-li to jen trochu možné, budeme se snažit pokoje neobsazovat plně.

Pro ty, kteří mají zájem o vyšší standard ubytování nebo více soukromí, nabízíme omezený počet pokojů na zámku (Stylové ubytování U dobré hraběnky (Bezbariérový přístup) ). Cena za noc je 400–600 Kč za lůžko v dvoulůžkovém pokoji nebo 700–1200 Kč za jednolůžkový pokoj. Chcete-li zjistit dostupnost a přesné ceny, kontaktujte nás e-mailem.

Stravování máme objednáno v zámecké restauraci U dobré hraběnky U dobré hraběnky na Facebook..

Pokud si nepřejete využít nabídky ubytování a stravy, cena bude patřičně snížena. Její přesná výše se zobrazí po vyplnění registračního formuláře.


Popis vyučovaných oborů

◄◄◄ 

Individuální výuka v oborech:

◄◄◄ 
Sólový zpěv
:   Markéta Cukrová (CZ)
Výuka ve třídě bude zaměřena na stylovou interpretaci (deklamaci, zdobení, frázování) skladeb různých období takzvané staré hudby, vítán je ale i repertoár pozdějších období. Skladby si studenti vyberou sami, před kursem by již měly být alespoň částečně rozpracovány. Podle individuální potřeby bude řešena i technika zpěvu a dechu (volná tvorba tónu, dechová opora, přední nasazení, barevnost hlasu, rozsah). Představena budou i technická cvičení a postupy vhodné ke studiu a udržování dobrého zpěvu.
◄◄◄ 
Zobcová flétna
:   Bolette Roed (DK)
Vítáni jsou studenti s jakýmkoliv repertoárem. Bolette se věnuje jak rozvíjení techniky, tak interpretaci jakéhokoliv stylu hudby od středověku po modernu. Ráda se věnuje i lidové hudbě a improvizaci. Lekce jsou po interpretační stránce vhodné i pro hráče na příčnou flétnu.
◄◄◄ 
Varhany
:   Marek Toporowski (PL)
Dispozice varhan
Hlavní stroj Zadní positiv
Principal 8′   †
Salicional 8′
Bourdon 8′
Oktav 4′   ‡
Fletna 4′   ‡
Kvinta 2⅔′   ‡
Superoktava 2′   ‡
Tercie 1⅗′
Mixtura 1⅓′
Flétna major 8′
Principal 4′   §
Piccolo 2′
Kvinta 1⅓′
Pedál
Subbass 16′
Oktavbass 8′
Choralbas 4′
‡ před r. 1846     † 1846     § 1899 (?)
Tónový rozsah:  C–d′′′ / C–a, s krátkou oktávou.
Výška ladění:  a′ = 438 Hz (7 °C) / 446 Hz (18 °C).
Temperatura:  přibližně rovnoměrná
Tlak:  72 mm WS.
Varhany v Kuníně – Foto: Jiří Krátký. Vítáni jsou varhaníci s jakýmkoliv repertoárem. Lekce budou probíhat v kostele Povýšení svatého Kříže, který je se zámkem propojen krytým dřevěným mostem. Stavitelem varhan byl v roce 1846 Johann Neusser (Nový Jičín) za použití sedmi rejstříků ze staršího nástroje (Joh. Kuttlera?). Druhý manuál (zadní positiv) přidal kolem roku 1899 nejspíš jeho syn Karel Neusser, zjevně za použití skříně starších varhan z dílny Frantze Horčičky (1745–1800, Frýdek). Nástroj v roce 1995–1996 renovovali Jan Kubát (Kutná Hora) a Jiří Filípek (Třeboň).
◄◄◄ 
Cembalo
:   Marek Toporowski (PL)
Do cembalové třídy jsou vítáni hráči s jakýmkoliv repertoárem. Vítáni jsou i klavíristé a varhaníci, kteří se chtějí seznámit s cembalem. Individuálně se lektor bude věnovat i vypracování generálbasového partu, stejně jako hře basso continuo v rámci skupinové výuky. Specialitou lektora je vliv temperace ladění na interpretaci a efekt při provedení konkrétní skladby.
◄◄◄ 
Loutna & kytara
:   Cristián Gutiérrez (CL), Jan Čižmář (CZ)
Na kurs jsou zváni kromě loutnistů a hráčů na barokní kytaru také kytaristé bez předchozí zkušenosti s hrou na historické nástroje. Na místě budou nástroje k zapůjčení. Vítán je libovolný repertoár, lektoři se ve svých třídách kromě hry bassa continua zaměří následovně:
◄◄◄ 
Basso continuo
:   Lektoři harmonických nástrojů 
Přístup k realizaci bassa continua je individuální a vychází jednak z osobnosti interpreta, ale i z možností jeho nástroje. Flexibilní tým pedagogů nabízí pestrý pohled na problematiku a nové informace pro každého, i již zkušeného hráče. Výuka bude probíhat ve skupinách hráčů s podobným zaměřením. Důležité bude vzájemné sdílení zkušenosti a zážitků z praxe stejně jako uvedení teoretických traktátů v život.
◄◄◄ 
Housle
:   Davide Monti (IT/FR)
Lektor se se studenty bude věnovat jakémukoli repertoáru, technickým aspektům houslové hry a tónové kultuře. Studenti by si měli přinést vlastní noty studované skladby, vítaná je hra z facsimile původních edic nebo rukopisů.

Třída se zaměří zejména na hudbu 17. a 18. století se zvláštním zřetelem na objevování elementů afektové teorie ve studovaných skladbách a na techniky k vyjádření hudebně-rétorických figur. Dalšími tématy ale budou například i frázování a smyků ve francouzském, italském a německém repertoáru taneční hudby pro housle 17. a 18. století nebo virtuózní styl v pozdních italských sonátách se zvláštním zřetelem na tempo rubato a ornamentaci.

◄◄◄ 
Viola da gamba
:   Petr Wagner (CZ)
Třída je otevřena všem zájemcům od středně pokročilých výše. Vlastní nástroj (šesti- nebo sedmistrunná basová viola da gamba) je při aktivní účasti podmínkou. Doporučený repertoár: sólový a v komorních kombinacích z období 16.–18. století (D. Ortiz, Ch. Simpson, T. Hume, Sainte Colombe, M. Marais, G. Finger, A. Forqueray, Ch. Dollé, J. S. Bach, G. F. Telemann, C. Ph. E. Bach, C. F. Abel atd.)

Skupinová výuka v oborech:

◄◄◄ 
Improvizace
:   Davide Monti (IT/FR)
Třída je určena všem, kteří si přejí rozšířit svůj pohled na improvizaci jako základní aspekt hudebního vyjadřování. Pracovat se bude ve dvou skupinách, každé ráno bude navíc společná improvizační rozcvička pro všechny.

Třída bude zaměřena na historicky poučenou improvizaci. Improvizace je stěžejním, byť často zanedbaným elementem při provozování staré hudby. Podle Davida improvizace není jen otázkou stylovosti a respektu k formální stránce díla, ale také odrazem dění v umělcově nitru. Náplní kursu proto bude rozvíjení tří stejně důležitých aspektů, kterými jsou vkus a styl založený na historických informacích, studium struktury a formy, a v neposlední řadě i komunikace a psychologické aspekty improvizace. Během výuky se budou s hudební improvizací konfrontovat teoretické a praktické pohledy na to jak a kdy improvizovat, na různé následky v rámci mezilidské komunikace v hudbě i vliv na první pohled zcela nesouvisejících prvků jako je divadlo a tanec. Detailnější popis Davidovy metody a plánovaného harmonogramu výuky naleznete zde (pouze v angličtině).

◄◄◄ 
Ansámbl
:   Všichni lektoři 
Nedílnou součástí výuky staré hudby je i získávání zkušeností v ansámblové hře. Proto náš základní balíček obsahuje 3 hodiny (3×60 minut) hraní ve specializovaných ansámblech, které bude probíhat na konci celého dne. Nabídka je rozšířena i o další skupinové lekce ansámblové hry se všemi přítomnými lektory. V přihlašovacím formuláři vyznačte Vaše preference stylu, obsazení, repertoáru, lektora, atd.
◄◄◄ 
Kurs DVPP
:   Všichni lektoři 
Nabízíme rozšíření účasti pro pedagogy základních a středních uměleckých škol (ZUŠ a SUŠ) v rámci kursu akreditovaného v systému DVPP MŠMT. Praktická výuka účastníků pod vedením mezinárodního týmu odborníků v oboru interpretace a pedagogiky staré hudby bude doplněna speciálními přednáškami na pečlivě vybraná témata jako např. Ornamentace, Improvizace, Basso continuo nebo Historická pedagogika. Umožní tak pedagogům rozšířit svoje teoretické i praktické odborné znalosti na poli provozování a výuky staré hudby a dotyčného repertoáru. Jelikož jde o velice širokou oblast, nabízíme kurs každý rok opakovaně, vždy s obměněnými tématy.

Předběžný harmonogram

Úterý 22. 8. 2017
    Pro přeplněné třídy:
__________

9:3012:40 Výuka (4 lekce)
12:4013:40 Oběd
13:4014:25 Tutti [Cristián Gutiérrez]
14:3018:30 Výuka (5 lekcí)
18:3019:30 Večeře
19:30   ? Volný program
Středa 23. 8. 2017
8:009:00 Snídaně
9:109:55 Tutti [Petr Wagner]
10:1013:00 Výuka (3 lekce)
12:4013:40 Oběd
14:0017:15 Výuka (4 lekce) ‡
17:2018:20 Ansámbl
18:3019:30 Večeře
19:30   ? Volný program
Čtvrtek 24. 8. 2017
8:009:00 Snídaně
9:109:55 Tutti [Marek Toporowski]
10:1013:00 Výuka (3 lekce) ‡
12:4013:40 Oběd
14:0017:15 Výuka (4 lekce) ‡
17:2018:20 Ansámbl §
18:3019:30 Večeře
19:30   ? Volný program
Pátek 25. 8. 2017
8:009:00 Snídaně
9:109:55 Tutti [Davide Monti]
10:1013:00 Výuka (3 lekce) ‡
12:4013:40 Oběd
14:0017:15 Výuka (4 lekce)
17:2018:20 Ansámbl
18:3019:30 Večeře
19:30   ? Volný program
Sobota 26. 8. 2017
8:009:00 Snídaně
9:109:55 Tutti [Jan Čižmář]
10:1013:30 Výuka (3 lekce) ‡
12:4013:40 Oběd
14:0017:15 Výuka (4 lekce)
17:2018:00 Příprava na koncert
18:0019:00 Večeře
20:0024:00 Koncert lektorů a
účastníků kursu na
Hrado­zámecké noci
Neděle 27. 8. 2017
8:009:00 Snídaně
9:00   Odjezd
__________

Pouze v případě velkého
počtu účastníků:


17:00   Odjezd
‡ V tomto čase bude paralelně probíhat výuka improvizace v uzavřené skupině.
§ Mše v kostele Povýšení svatého Kříže ve čtvrtek v 18:00
 
 

Lektoři

Markéta Cukrová (CZ) — Sólový zpěv

Mezzosopranistka Markéta Cukrová je ojedinělým úkazem na české scéně vokální hudby. Pro neobyčejnou všestrannost a cit pro styl je vyhledávanou interpretkou hudby od středověku po 20. století. Dlouhodobé úspěchy v interpretaci „staré“ hudby jí vynesly spolupráci s renomovanými tuzemskými i zahraničními soubory a orchestry (La Risonanza, Mala Punica, Les Muffatti, Collegium Marianum, Ensemble Tourbillon, Collegium Vocale Gent, Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, Czech Ensemble Baroque, Filharmonia Wrocławska, Orkiestra Historyczna, Göttingen Festival Orchestra), s nimiž se podílela na víc než dvaceti nahrávkách.

S velkým ohlasem se setkaly její interpretace raného písňového repertoiru za doprovodu kladívkového klavíru z děl mistrů přelomu 18./19. století (Haydn, Tomaschek, Berlioz). Zájmu evropské odborné veřejnosti se těší její nahrávka 8 italských árií J. D. Zelenky, pořízená spolu s Ensemble Tourbillon pro vydavatelství Accent.

V roce 2015 byla přizvána jako dramaturg festivalu barokní hudby Baroko 2015 v regionech Západočeského kraje v rámci projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015.

Vedle rozsáhlé koncertní činnosti se Markéta věnuje i divadelní práci. Za roli Dardana v Handelově opeře Amadigi di Gaula na Händel-Festspiele v německém Göttingenu si vysloužila nadšené kritiky a pozvání festivalu k samostatnému recitálu. Následovala hostování na scénách Národních divadel v Košicích (Händel/Alcina), Brně (Martinů/Hry o Marii, Purcell/Dido a Aeneas, Saariaho/Láska na dálku, Rossini/ Hrabě Ory), Praze (Monteverdi/Orfeo, Händel/Rinaldo, Martinů/Julietta) a Ostravě (Britten/Znásilnění Lukrécie).

Vyučovací jazyky: CS, EN, (DE), (PL), (FR).

www.marketacukrova.com

Bolette Roed (DK) — Zobcová flétna

Bolette Roed absolvovala Royal Danish Academy of Music v Kodani (Dan Laurin) a Conservatoire National Superieur de Musique et Danse de Lyon (Pierre Hamon). Promovala také z medicíny na Kodaňské univerzitě.

Bolette je universální hudebnicí, nevěnuje se pouze klasickému repertoáru pro zobcovou flétnu, ale také improvizaci, lidové hudbě a world music. Její repertoár sahá od středověku přes renesanci a baroko až po modernu a provedla světové premiéry řady děl. Bolette se stále snaží rozšiřovat možnosti zobcové flétny, což ji vede ke spolupráci v hudebních seskupeních nejrůznějších nástrojů a stylů, včetně inovativních projektů jako např. s DJ, jazzovými hudebníky či na divadelním pódiu.

Bolette byla na koncertním turné jako sólistka s Arte dei Suonatori, Danish National Symphony Orchestra a Royal Danish Orchestra. Její sólová kariéra jí zavedla na pódia po celé Evropě a USA. Kromě toho často vystupuje s vlastními originálními ansámbly, Gáman, Lune Rousse a Alpha, který byl nominován na Nordic Council Music Prize v roce 2009. Je ke slyšení na řadě nahrávek, „Royal Recorder Concertos“ s Arte dei Suonatori (Dacapo), Alpha (Dacapo) a Alpha World (Gateway) s jejím triem Alpha, A Joker’s Tale s Paradox (BIS-CD) a Bachovy cembalové koncerty (Concerto Copenhagen, CPO) jsou jen ukázkami z její discografie.

Bolette je zakládající členkou a spoluorganizátorkou největšího dánského barokního festivalu Midsommerbarok v Kodani a je vedoucí oddělení staré hudby na Royal Danish Academy of Music, kde také od roku 2009 vyučuje zobcovou flétnu.

Vyučovací jazyky: EN, FR, DA, (DE), (PL).

www.boletteroed.com

Marek Toporowski (PL) — Cembalo & varhany

Marek Toporowski absolvoval Hudební akademii ve Varšavě (Józef Serafin, varhany; Leszek Kędracki, cembalo). Ve studiu pokračoval ve Francii (Strasbourg), Německu (Saarbrücken) a Holandsku (Amsterdam) pod vedením Aline Zylberajch a Boba van Asperena (cembalo) a Daniela Rotha (varhany). Získal diplom Premier Prix ve hře na varhany a cembalo na Konzervatoři ve Strasbourgu a koncertní diplom ve hře na varhany na Musikhochschule des Saarlandes. Velice ho také obohatila setkání s vynikajícím klavíristou Kajetánem Mochtakem.

Roku 1991 založil Concerto Polacco, soubor zaměřený na historickou provozovací praxi. Ve Varšavě založil pravidelný cyklus oratorních koncertů provozovaných podle dobových zvyklostí. Mnohé skladby starých polských mistrů se pod jeho vedením dočkaly obnovené premiéry a nahrávky, např. opera Agatka od J. D. Hollanda, oratorium Christiani poenitentes ad sepulchrum Domini od J. T. Żebrowského, díla Wronowicze, Cichoszewského a dalších. Po 20 let byl spoluorganizátorem letního kursu varhanní interpretace v Koszalině.

Je profesorem a vedoucím oddělení staré hudby na Hudební akademii v Krakově a vedoucím cembalové třídy na Hudební akademii v Katovicích. Vyučuje také varhany a klavichord na Státní hudební škole J. Elsnera ve Varšavě.

Vyučovací jazyky: PL, EN, DE, FR, ES, CS, UK.

www.marektoporowski.pl

Cristián Gutiérrez (CL) — Barokní kytara, vihuela, theorba

Cristián Gutiérrez se narodil v Santiago de Chile, kde studoval pod vedením Ernesta Quezady na Hudební konzervatoři Universidad de Chile. Následně obdržel stipendium k cestě do Španělska, kde jeho učiteli byli Juan Carlos Rivera (Sevilla) a Xavier Díaz-Latorre (Girona), a získal titul M. A. na Královské konzervatoři v Haagu ve třídě Joachima Helda. Účastnil se také kursů a seminářů staré hudby pod vedením Hopkinsona Smithe.

Cristián se kromě vlastního sólového CD Cifras Selectas de Guitarra pro label Carpe Diem podílel na nahrávkách více než 15 CD, včetně oceňované antologie koloniální hudby A tocar, a cantar, a baylar, a nahrával živě pro rádia v Chile, Španělsku, Francii, Anglii, Nizozemí a Portugalsku. Jako sólista a komorní hráč vystupoval společně s osobnostmi jako Monica Huggett, Bruce Dickey, Gabriel Garrido, Manfredo Kraemer, Pedro Estevan, Charles Toet, Michael Chance a Ventura Rico. Vystupoval ve více než 20 zemích Evropy a Ameriky, na Blízkém východě a v Korei.

Je uměleckým vedoucím tria La Pulsata. Od roku 2014 je profesorem na Universidad Alberto Hurtado v Santiago de Chile.

Vyučovací jazyky: ES, EN, IT, FR.

https://cristiangutierrez.cl

Jan Čižmář (CZ) — Loutna

Jan Čižmář je všestranný umělec zabývající se hrou na historické drnkací nástroje. Se soubory jako např. Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra of the Eighteenth Century, Rotterdam Philharmonic Orchestra či Capella Cracoviensis a pod dirigenty jako Frans Brüggen, Christopher Hogwood, Giovanni Antonini, Yannick Nézet–Séguin či Christina Pluhar pravidelně účinkuje v Evropě, Asii a USA. Vystupuje také jako sólista s barokním a renesančním repertoárem. Pod jeho uměleckým vedením působí soubor Plaisirs de Musique.

Po ukončení studia hry na kytaru a muzikologie v rodném Brně odešel do Londýna studovat na Royal College of Music, kde se začal věnovat hře na loutnu ve třídě Jakoba Lindberga. Ve studiu pokračoval na Královské konzervatoři v Haagu, kde jeho učiteli byli Nigel North, Joachim Held, Mike Fentross a Christina Pluhar.

Byl zakladatelem a šéfredaktorem českého kytarového časopisu Kytara a pravidelně přispívá i do dalších hudebních periodik. Intenzivně se také věnuje ediční a badatelské činnosti v oblasti staré hudby.

Jan Čižmář vyučoval hru na loutnu a příbuzné nástroje na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katowicích v Polsku, v současnosti působí na JAMU v Brně a na Akademii staré hudby při FF MU v Brně. Pravidelně vyučuje na kursech a masterclass v Evropě i zámoří.

Vyučovací jazyky: CS, EN, PL, DE, (FR).

www.jancizmar.com

Zach Adams Photography

Davide Monti (IT/FR) — Improvizace & housle

Po absolutoriu konzervatoře v Parmě se Davide specializoval na starou hudbu u četných pedagogů (E. Gatti, E. Parizzi, S. Richie, M. Huggett). Dále se rozvíjel díky spolupráci s významnými hudebníky naší doby: Ton Koopman, Alberto Rasi, Vittorio Ghielmi, Michael Radulescu, Marcello Scandelli, Roberta Invernizzi, Gemma Bertagnolli, Stefano Veggetti, Stefano Montanari, Sergio Vartolo.

Jako vedoucí mnoha souborů je znám pro svoji energii a charisma, vytváří jedinečný zvuk v orchestru. Byl vedoucím četných orchestrů včetně EUBO, Il Tempio Armonico, Athestis e Accademia de li Musici, Il Complesso Barocco, Cordia, Teatro Armonico. Je znám také pro svou práci s malými komorními ansámbly a komorními orchestry jako Accademia Strumentale Italiana, Ensemble il Falcone, le Parlement de Musique a Arparla s harfistkou Maria Christina Cleary.

Jde o setkání, která jsou cennými momenty výzkumu a experimentů; formulují ideu, že partitura je plátno, každé provedení a interpretace je jiná. Proto se Davide zaměřuje na umění improvizace; stejně jako při provozování staré hudby, zkušenost s improvizací je přítomná i v jiných oblastech „kulturního“ umění (jazz, divadlo, lidová hudba, tanec).

Davide vyučoval na masterclass v Japonsku, přednášel na Makerere University a v Kampale a na letních kursech v Itálii. Účinkuje na nahrávkách firem Agorà, Bongiovanni, Brilliant, Deutsche Harmonia Mundi, Dynamics, Naive, Opus 111, ORF, Radio Svizzera Italiana, Sonica, Stradivarius a Tactus. Vystupuje po celém světě (America, Africa, Europe, Japan) a dostalo se mu uznání také v Argentině a Brazílii.

Vyučovací jazyky: EN, FR, IT, (ES).

www.arparla.it

Petr Wagner (CZ) — Viola da gamba

Petr Wagner studoval hru na violoncello na Pražské konzervatoři, muzikologii na Univerzitě Karlově v Praze a na Royal Holloway University of London. Hru na violu da gamba studoval nejprve u Richarda Boothbyho v Londýně, posléze u Jaapa ter Lindena na Akademie für Alte Musik v Drážďanech. Svá studia violy da gamba završil pod vedením Wielanda Kuijkena na Královské konzervatoři v Haagu.

Jako sólista, komorní a continuový hráč vystoupuje na mnoha evropských a světových pódiích a festivalech (Queen Elizabeth Hall/Southbank Early Music Series London, Festival Île-de-France, Festival Art et Spiritualité (Troyes/Francie), Mexico City Shakespearean Festival, Pražské jaro, Festival Mitte Europa, Forum Musicum Wrocław, Concentus Moraviae aj.), a spolupracuje s vynikajícími osobnostmi, jakými jsou např. Jacques Ogg, Andrew Parrott, Konrad Junghänel, Sirkka-Liisa Kaakinen, Shalev Ad-El, Wilbert Hazelzet, Philip Pickett a se soubory New London Consort, Capella Cracoviensis, Musicians of The Globe, Concerto Palatino, Orfeo Orchestra, Collegium 1704, Solamente naturali, Musica Florea aj.

V roce 1998 založil Petr Wagner Ensemble Tourbillon, jehož aktivity se zaměřují na komorní i orchestrální tvorbu evropského baroka a ranného klasicismu 17. a 18. století.

Petr Wagner má na svém kontě sólová CD, které si bez výjimky získaly nadšené kritiky po celém světě. Jeho nahrávky kompletních Piéces de Viole Charlese Dollé a komorních skladeb českého barokního skladatele Gottfrieda Fingera řadí kritika mezi celosvětově nejvýznamnější nahrávky literatury pro violu da gamba. V roce 2011 vydal prestižní label ACCENT ve světové premiéře jeho nahrávku Piéces de Viole Rolanda Maraise, která se okamžitě setkala s nadšením odborné kritiky i posluchačů (Choc du mois / CLASSICA, Diapason, atd.). Na začátku roku 2013 vyšlo u téhož vydavatelství CD „Gottfried Finger: The Complete Music for Viola da Gamba Solo“.

Petr Wagner vyučoval violu da gamba na Hudební akademii ve Wroclawi, v současné době působí m.j. na Akademii staré hudby v Brně.

Vyučovací jazyky: CS, EN, DE.

www.petrwagner.com


Naši účastníci – 2015

◄◄◄  Skrýt.

Letní kurs 2015 v číslech
Počet aktivních účastníků
na kurs
47 celkem 30 Bučovice
35 Kunín
(18 Bučovice + Kunín)
Počet aktivních účastníků
dle země pobytu
47 celkem 27 Česko
6 Slovensko
6 Polsko
4 Rakousko
2 Mexiko
1 Německo
1 Švýcarsko
Věk aktivních účastníků 70 Nejstarší účastník
29 Průměrný věk účastníků
26 Věkový medián účastníků
19 Nejčastější věk účastníků
15 Nejmladší účastník
Summer course 2015 — Number of participants per class (categorised by age band and subject).
 
Letní kurs interpretace staré hudby — Zámek Bučovice — Foto: Šimon Tamaki, 27. 8. 2015.

Naši účastníci – 2016

Letní kurs interpretace staré hudby, Kunín — kostel Povýšení svatého Kříže — Foto: Jan Šlechta, 5. 8. 2016.
Reportáž České televizeReportáž České televize (Události v kultuře na ČT Art, 03.08.2016 20:08).
Recenze: Deník, 05.08.2016: „Zámkem zní barokní hudba“ (Ivana Reková).
Fotogalerie: Koncert účastníků v kunínském kostele Povýšení svatého Kříže, 05.08.2016 (Jan Šlechta).
Letní kurs 2016 v číslech
Počet aktivních
účastníků
na kurs
52 celkem 25 Bučovice
35 Kunín
(8 Bučovice + Kunín)
Počet aktivních
účastníků
dle země
pobytu
52 celkem 33 Česko
4 Německo
3 Francie
3 Slovensko
2 Polsko
2 Itálie
1 Rakousko
1 Švýcarsko
1 Švédsko
1 Maďarsko
1 Ukrajina
Věk aktivních účastníků 56 Nejstarší účastník
28 Průměrný věk účastníků
26 Věkový medián účastníků
22 Nejčastější věk účastníků
13 Nejmladší účastník

Cestovní informace

Mapu obce Kunín naleznete zde.  (Dům č. 1 = zámek, č. 190 a 193 = internát, č. 191 = fara).

Veřejná doprava

Samostatná doprava

Moravia Marchionatus Auctore I. A. Comenio
Amstelodami Guiljelm Blaeuw Excudit
Jan Amos Komenský (1592–1670) — mapa Moravy,
Opavy (červený) a Skezka (zelený)
Willem Janszoon Blaeu (též Caesius, 1571–1638) — rytina

Přihláška


Impresum

Pořadatelem akce je:

Hudební lahůdky, z. s.
Cacovická 729/50
614 00 Brno-Husovice

IČO: 22719458
Předseda: Jan Čižmář
E-mail: kontakt@hudebnilahudky.cz
Tel.: +420 606 222 416

Web: www.hudebnilahudky.cz
 www.facebook.com/hudebnilahudky

Letní kurs interpretace staré hudby je akreditovaným programem v systému DVPP MŠMT pod č. j. 6523/2015–1–266.


Děkujeme

Letní kurs interpretace staré hudby se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana.

Za ochotu a milou spolupráci děkujeme zámku Kunín (pan kastelán Jaroslav Zezulčík, muzeum Novojičínska), farnosti Kunín (Mons. Dr. Alois Peroutka), ostravsko-opavské diecézi (pan organolog Jiří Krátký), restauraci U dobré hraběnky a správě Školního zemědělského podniku Nový Jičín při VFU Brno.

Logo Ministerstva kultury Logo restaurace U dobré hraběnky Logo VFU Brno ŠZP Nový Jičín