Musikalische Leckerbissen

— Konzertreihe alter Musik —

Muzeum Narodowe w Warszawie: painting: Leopold, cca. 1670.
250 Kč / 150 Kč / 90 Kč

Festa di Sua Maestà Cæsarea Leopoldo

Baroque courtly and folk dance, horse(!) ballet, street music, and above all music from the pen of Emperor Leopold I. are connecting the story of today’s girl Margaret and her “trip to the 17th century”, where she is guided by Bishop Szelepcsényi and Empress Margarita, Leopold’s first wife.

Monday 5 March 2018 19:30 — Břetislav Bakala Hall, Žerotínovo náměstí 6, Brno, Czech Republic. (Wheelchair accessible)

Script: Jan Čižmář (CZ), Marek Mokoš (SK)
Staging: Marek Mokoš (SK)
Choreography: Margit Legler (AT)
Artistic direction: Jan Čižmář (CZ)
Musicians: Plaisirs de Musique (CZ)
Dancers: Les Plaisirs de la Danse (AT)

Cast

Margaret, a girl from the present Linda Kunclová (CZ)
Margarita [2], Spanish infanta, wife of Emperor Leopold [1] Kristina Kubová (CZ)
Bishop Szelepcsényi [3], Leopold’s friend, Margaret’s advisor Michal Marhold (CZ)
… other smaller acting roles are performed by musicians and dancers (and the audience).

1.  Leopold I of Habsburg (* 9 June 1640, † 5 May 1705), Archduke of Austria (1654), King of Hungary (1655) and Bohemia (1656), Holy Roman Emperor (1658).
2.  Margarita Theresa of Habsburg (* 12 July 1651, † 12 March 1673), infanta of Spain, Leopold’s first wife (married 12 December 1666).
3.  Georgius Szelepcseny (* 24 April 1595, † 14 January 1685), titular Archbishop of Esztergom and Primas of Hungary (appointed 15 January 1666).

YouTube video: Leopold: Canario (D major).
Leopold I.: Canario (D major)
(YouTube video.)
Other performances within the project — click here to show all
Sa 24.06.2017 19:00 Municipal theatre J. K. Tyl, Třeboň (only music and dance)
Sa 19.08.2017 17:00 Baroque Theatre, Valtice château (only music and dance)
Sa 02.09.2017 20:00 Floral Garden (Libosad), Kroměříž
Su 03.09.2017 17:00 Old Townhall, Brno (postponed due to bad weather)
Sa 06.10.2017 19:00 Bučovice château (courtyard), Bučovice

Performed music

Leopold I. (1640 – 1705) Suite G major   (CZ–KRa A918)
Intrada — Sarabanda — Borea (solo: Davide Monti) — Guige — Balletto — Ciaconna (solo: Marta Kratochvílová)
Leopold I. (1640 – 1705) Suite C minor   (CZ–KRa A745+A809)
Sonata — Allemanda — Courante — Sarabanda — Canario — Guige
Leopold I. (1640 – 1705) Suite D major   (CZ–KRa A836)
Allamanda — Sarabanda — Guige — Gavotta — Courante — Sarabanda — Gagliarda — Canario
Antonio Cesti (1623 – 1669) Sonata G major   (Pomo d ́’Oro, 1668, Prologo)
Antonio Cesti (1623 – 1669) Sonata G major   (Pomo d ́’Oro, 1668, Atto II)
Antonio Cesti (1623 – 1669) Sonata D minor   (Pomo d’ ́Oro, 1668, Atto IV)
Johann Heinrich Schmelzer (cca. 1623 – 1680) Arie per il Balletto à Cavallo
Corrente per l’Intrada di S. M. C. & di tutti i Cavaglieri
Giga per Entrata de i Saltatori, e per molte altre figure
Follia per nuovo ingresso de i Saltatori, & altri operazioni de Cavalli
Allemanda per gl’intrecci e figure di passegio grave introdotto da S. M. C. e Cavaglieri
Sarabanda per termine del Balletto
Improvisation Menuet
Improvisation Folk dance

Plot

Act One

Copperengraving: Horse ballet — click to enlarge image. 🔎  Horse ballet: Follia — click to enlarge image.

We are in present days, in an art gallery of old masters. The young girl Margaret came here in error and is going bored. Mysterious figures from the paintings offer her adventures and they enter into history, right into the turmoil of the ceremonial procession in the streets of Vienna, heading for the wedding of the Imperial couple. Bishop Szelepcsényi becomes a willing guide for her, so within the wedding festivities, Margaret experiences the marriage ceremony the the cathedral, a magnificent horse ballet, and she also takes part in a banquet and the happy dancing in the castle. The personal encounter with the young Empress Margarita, who becomes her second guide to the Baroque world, is an unforgettable experience for Margaret.

 1. Art Gallery of old masters. Young Margaret visiting.
 2. The figures in the paintings come to life and draw Margaret into their history.
 3. Vienna. A festive parade through the streets leading to the wedding ceremony.
 4. Courtyard of the Imperial Palace. Celebration — Horse Ballet.
 5. Ceremony in the cathedral.
 6. Banquet in the Chateau (violin: Davide Monti).

Act Two

Celebrations also take place in the street and among the population. Life goes on in the castle and in the streets, but entertainment seems to be a human need that has to be fulfilled. However, the apparent is bought by the great sacrifices and problems of the Empress itself. Relief and help are sought in prayer, which we encounter in Mikulov in 1668. To her excitement, a group of comedians performing a scene from the ancient play The Judgement of Paris, – the Empress herself wrote the opera: Pomo d’Oro!

 1. Market in the city — life on the street (violin: Davide Monti).
 2. Pilgrimage to Mikulov.
 3. Performance of the street comedians — Pomo d’Oro.
Painting: Battle of Vienna (click to enlarge image). 🔎  Pauwel Casteels: Battle of Vienna (excerpt).

Act Three

Great danger and an uncertain future — in 1683 the invincible Turkish troops reach the gates of Vienna. Relief cannot come in time, the end is unavoidable. The Emperor turns to prayer. Auxiliary troops, led by the Polish King John III. Sobieski, arrive at the last minute and save Vienna and thus the entire Christian Europe. There is again a reason to celebrate! Margaret is delighted to return to the modern world filled with experience, admiration and respect for past generations.

 1. Danger prevails — plague, Turks.
 2. The Emperor prays, begging for help from the great danger.
 3. 1683 – the Battle of Vienna.
 4. Reinforcements led by John III Sobiesky arrive — victory — celebration.
 5. In a mood of merriment, Margaret returns to the present (flute: Marta Kratochvílová).
Wikipedia: Painting: Margarita.
Leopold in theatre costume, 1667.
Wikipedia: Painting: Margarita.
Margarita in theatre costume, 1667.
 

Sorry, the following sections are only available in Czech.


Slovo autorů

Leopold I. jako inspirace

CONSILIO ET INDUSTRIA, Radou a pílí, to bylo heslo, kterého se celý život držel Leopold I. Habsburský, jeden z nejvýznamnějších panovníků své doby. Vzor příkladného vladaře, který byl vzdělán v širokém spektru profesí, mimo jiné byl i výrazným hudebním skladatelem a vídeňský dvůr směle konkuroval dnes známějším festivitám francouzského dvora Ludvíka XIV. (Leopoldova bratrance) ve Versailles. Coby druhorozený syn byl předurčen pro duchovní dráhu. Jeho studia teologie a příprava na kariéru duchovního se však po smrti staršího bratra nečekaně změnila ve studia diplomacie a přípravu na kariéru jednoho z nejmocnějších panovníků Evropy.

Wikipedia: Malba: Margarita.
Margarita, 1665.

Představení vzniklo na objednávku festivalu Hortus Magicus 2017, kdy mělo připomenout 350. výročí svatby Leopolda I. a španělské infantky Margarity. S výročím této události, která byla jedním z vrcholů kulturního dění své doby a je dobře dokumentována v dobových pramenech, souvisí také několik současných vědeckých a výstavních projektů: Spettacolo barocco!, Koně v piškotech, Za chrám, město a vlast a Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I.

Příběh o Leopoldovi a Markétce

Samotné oslavy výročí nám však posloužily pouze jako kulisa a záminka k vytvoření autorského příběhu, jehož záměrem je nahlédnout do života člověka, který pro nás dokáže být i dnes inspirací a příkladem na všech stupních společenského i profesního života. Děj obsahuje osudové okamžiky Leopolda I. jako panovníka, nahlíží ale i do jeho osobního života. To vše budeme objevovat očima Markéty – současné dívky, které v dobách minulých dělají průvodce jiné dvě výrazné postavy Leopoldova života – jeho první manželka Margarita a jeho blízký přítel, biskup Slepčianský. Současně jde ale i o příběh této mladé dívky Markéty, která se nečekaně seznamuje s kulturou dob minulých a probouzí se v ní úcta a obdiv k vzdělanému a oduševnělému císařskému páru.

Představení sleduje tři základní myšlenky, které jsou zároveň i Leopoldovými životními zásadami a pilíři jeho morálky:

 1. smysl pro duchovní život a naprostá oddanost transcendentnu,
 2. celoživotní úsilí poznat pravdu o sobě samém a touha i potřeba vytrvale a neúnavně pracovat a podřídit své danosti i nedokonalosti službě budování šťastného života a vytváření vyšších hodnot,
 3. racionalita, uváženost a rozvaha, které zvláště dnes nabírají na naléhavosti a silné potřebě jejich zpřítomnění.
Wikipedia: Mědirytina: Biskup Slepčianský.
Biskup Slepčianský, 1665.

Tyto hlavní ideje jsou ztvárněny v koláži činohry, tance a hudby, ale i projekcí využívajících dobové obrazové materiály – při některých provedeních svou roli hraje také úchvatná scenérie historického prostředí, ve kterém je inscenace realizována.

Vědomě se dopouštíme některých historických nepřesností a snad až příliš edukačního přístupu k historickým faktům; jde však o uměleckou licenci, která slouží k vystavění dramatického oblouku představení, jehož cílem je oslava krásy ducha a obdivu k historii. Festa di sua Maestà Cæsarea Leopoldo nemá být představení, které pomine jako lehký letní vánek. Je to skutečný příběh člověka, kterému zpočátku nikdo nevěřil a který nás ani dnes nepřestane udivovat silou a velikostí své osobnosti.

Hudba a tanec

Výběr hudby určovaly tři faktory:

 1. Při připomínané svatbě císařského páru byl proveden koňský balet s hudbou J. H. Schmelzera, která je dochována v reprezentativním tisku popisujícím celé festivity.
 2. Pro hereckou scénu Paridova soudu k poctě císařovny Margarity nebylo možné nevybrat hudbu z Cestiho opery Pomo d’Oro, na jejímž vzniku se císařovna sama podílela.
 3. Vzhledem k tomu, že představení bylo premiérově připravováno pro Květnou zahradu v Kroměříži, vybírali jsme cíleně skladby císaře Leopolda dochované v kroměřížském hudebním archivu. Ač byl autorem s velice širokým záběrem, v Kroměříži se nachází výlučně jeho taneční hudba.

Taneční choreografie z vídeňského dvora se – na rozdíl od francouzských pramenů – nedochovaly. Pro jejich rekonstrukci však máme množství obrazového materiálu z dobových představení, scénických i kostýmních návrhů i slovních popisů. Zároveň jsme při úvahách o choreografii vycházeli z faktu, že Vídeň byla metropolí, ve které se setkávaly silné vlivy italské kultury se španělským idiomem (díky rodinné vazbě na španělskou vládnoucí dynastii) a současně v ní měly svůj vliv i četné lokální lidové tradice. V neposlední řadě se pak nebylo možno ubránit módě tance, který přicházel z Francie a ke níž Vídeň vědomě vytvářela jakýsi pandán. Ve Francii tak vidíme čistě nacionalistický přístup, kdy v kursu je pouze vše nové a francouzské, ve Vídni přístup přesně opačný – kosmopolitní – kdy se paradoxně za módní považuje jak „nepřátelský“ francouzský styl, tak „dynasticky spřízněný“ styl španělský stejně jako lokální folklór různých regionů monarchie.

Ke spolupráci na taneční složce byla přizvána specialistka na historický tanec z Vídně, Margit Legler. Použité choreografie jsou tedy částečně rekonstrukcí, částečně kopií a částečně vlastní autorskou tvorbou založenou na hlubokých znalostech tématu. Použité taneční kostýmy jsou ve stylu Vídně doby Leopolda I.

Marek Mokoš & Jan Čižmář


Performers

Actors

Dancers

Musicians

¹ soli.

Michal Marhold was born in Prague. He was introduced to the world of opera by the leading opera soloist of Janáček’s opera of the National Theatre Brno, Andrea Priechodská-Široká, from whom he obtained the much needed technical foundations. He studied at the Brno Conservatory (with Petr Julíček) and conducting (with Aleš Podaril), currently he studies at the Janáček Academy in Brno (with Ivana Mikesková). In 2016 he was invited to work with the European Music Academy on the project of three Mozart operas (Don Giovanni, Le Nozze di Figaro and Cosi fan tutte). For his role in this project, he was awarded the President of the EMA Prize. He also works as a soloist with the Bohuslav Martinů Philharmonic Orchestra in Zlín and the North Bohemian Philharmonic Orchestra in Teplice. This year he debuted as Papageno at the J. K. Tyl Theatre in Plzeň and the Schiller Theatre in Berlin. He is a soloist of Opera Diversa and of BROLN. His repertoire encompasses i. a. a significant role in Jiři Pauer’s mono-opera Labutí píseň (Swan Song), in which he portrays a man suffering from mental schizophrenia.

Kristina Kubová studied singing and piano at the Jan Neruda Secondary School with Musical Focus in Prague (today’s GMHS). After graduating from secondary school she obtained a Bachelor’s degree at the Faculty of Humanities at the Charles University, Prague. However, during the Prague studies, she successfully passed the entrance exam for singing at the the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno. She is currently studying under the artistic direction of Natalie Romanová-Achaladze. From 2003 to 2013, she attended courses at the International Summer School of Early Music in Valtice, where she studied in the classes of Marek Špelina, Robert Hugo, Marek Štryncl, Irena Troupová and Beatriz Lafont. She is a member of Trio Kerberos (oboe, guitar, vocals) where she and her colleagues focus on Old English and Sephardic songs. She also performs with the Brno Jewish ensemble Ha Chucpa, for example at the Festival yidische muzik in Stuttgart. Since 2013 he has been working with the contemporary composer Zdeněk Zahradník, thanks to whom she performed, i. a., the main female roles in the world premiere of the oratorio Ó, matko Země (Oh, Mother of the Earth).

Linda Kunclová was born in Strakonice, where she also received her first music education. She continued her studies at the Conservatory in České Budějovice (Budweis) with Dagmar Volfová. She has recently been attending the second year at the Janáček Academy of Performing Arts in Brno under the direction of the soprano Tatiana Teslya. Already at the Conservatory she had the opportunity to work externally in the opera choir of the South Bohemian Theatre and on its summer scene, the Revolving Theatre in Český Krumlov. She still performs occasionally at the South Bohemian Theatre. She is also interested in other forms of theatre; during her studies in České Budějovice, she was a member of the University Student Theatre (SUD), which focuses on works by students. She is a member of the creative theatre ensemble Artists on the Shaped Leg. She teaches solo singing at the Basic Art School in Tábor.

 

Marek Mokoš graduated in opera direction at the Janáček Academy of Music and Performing Arts (JAMU) in Brno, as well as in acting and opera singing at the Conservatory in Bratislava. During his studies he completed an internship at the Bayreuth Wagner Festival and at the Ludwik Solski Academy for the Dramatic Arts in Kraków. He directed numerous operas including Pimpinone (Telemann), Don Giovanni (Mozart), L’impresario in angustie (Cimarosa), L’isola disabitata (Haydn), Orfeo ed Euridice (Gluck), stage performances of Pergolesi’s Stabat Mater and Haydn’s Seven Last Words of Christ. As a co-director of the project VCHOD (Research Center for Musical-Operatic Theatre, under JAMU), he staged the operas Opportunity makes the thief (Rossini) and The Kiss (Smetana). As assistant director, he had the opportunity to work with David Radok at the National Theatre in Brno on the production of the opera The Makropulos Case (Janáček), and he assisted with the opera Romeo and Juliet (Gounoud) at the Slovak National Theatre. He also collaborated with Ensemble Opera Diversa and Wartberg Collegium.

Les Plaisirs de la Danse. 🔎  click to enlarge image.

Les Plaisirs de la Danse is a group of dancers working under the direction of Margit Legler. These young professional dancers standing at the beginning of their international career have come from around the world wishing to study at the Ballet Academy of the Vienna State Opera. During their studies they attended an intensive course of historical dance with Margit Legler, who chose her best graduates to participate in the Festa di Sua Maesta Leopoldo project.

Margit Legler was born in Vienna. After a career as dancer of the Ballet of the Vienna State Opera and extensive participations in both contemporary and baroque choreographies, she specialized in historical performance practices: Historical dance, singing and acting. Stagings of baroque operas: Mozart: The Magic Flute (Tokyo, 1994), Gluck: Il parnaso confuso (Gluck, Budapest, 1998), Gassmann: Il trionfo d’Amore (Ballenstedt, 2000), Purcell: Dido & Aeneas (Weimar, 2001; Händel-Festspiele Halle/Saale, Goethetheater Bad Lauchstädt, 2008), Gluck: Il parnaso confuso (Salzburg, 2009; Schloss Schönbrunn Vienna, Schlosshof, 2009), Telemann: Ino (Budapest, 2012), Gluck: Il Parnaso confuso (Aarhus, Grenå, Give/DK, 2012), Caldara: Il Giuoco del Quadriglio (Salzburg, 2013), Gluck: La Corona (Salzburg, 2014), Händel: Lucio Cornelio Silla (Herne, 2016; Händel-Festspiele Göttingen, 2017; Ludwigsburg, 2018). Extensive teaching activities in all of Europe; in Austria i. a. in Innsbruck (Innsbruck Barock), Graz and Vienna (Resonanzen). – Lectureship for historical theatre dance for singers at the University of Music, Vienna (1989–2009) and at the Mozarteum University, Salzburg (since 2013). Lectureship for historical dance at the at the Dance programme of the Music and Arts University of the City of Vienna (since 2006) and at the Wiener Staatsoper Ballet Academy (since 2010). Lectureship for historical acting at the Mozart Opera Institute of Mozarteum University, Salzburg (since 2011). Performances as a singer and dancer in the spirit of the historical performance practice. Since 2015 professor for “Historical dance” and “Period acting techniques” at the Music and Arts University of the City of Vienna.

Plaisirs de Musique specialises since 2013 on authentic interpretations of early music on period instruments, its members being leading European experts in the field. The projects that the ensemble performs in are partly regular concerts, but they also comprise collaborations on staged, dance and opera productions. The ensemble appeared in concerts at various festivals at home and abroad (Germany, Austria, Poland, Slovakia, Hungary, Italy, Switzerland, France, the Netherlands and Belgium). Its artistic leader Jan Čižmář is taking inspiration especially from recent discoveries from musical archives, and strives for an attractive presentation of early music in the context of other disciplines of art. The ensemble’s activities also include educational events and concerts for children.

Jan Čižmář is a versatile performer focusing on historical plucked instruments. He performs regularly in Europe, Asia and the USA with ensembles such as Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra of the Eighteenth Century, Rotterdam Philharmonic Orchestra and Capella Cracoviensis, and under conductors such as Frans Brüggen, Christopher Hogwood, Giovanni Antonini, Yannick Nézet–Séguin and Christina Pluhar. He appears also as soloist with of baroque and renaissance repertoire, and is the artistic leader of the ensemble Plaisirs de Musique. After graduation in guitar and musicology in his native Brno he studied at the Royal College of Music in London, where he began playing the lute in the class of Jakob Lindberg. He continued his studies at the Royal Conservatory of The Hague with the teachers Nigel North, Joachim Held, Mike Fentross and Christina Pluhar. He was the founder and editor of the Czech guitar magazine Kytara and contributes regularly to other musical periodicals. He is also intensely involved with publishing and research activities in the field of early music. Jan Čižmář taught lute and related instruments at the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice in Poland; currently he is teaching at the Janáček Academy of Music and Performing Arts (JAMU) in Brno and at the Academy of Ancient Music at Masaryk University in Brno. He regularly gives courses and masterclasses in Europe and overseas.


Thank you

The performance enjoys the auspices of the Minister of Culture of the Czech Republic Mgr. Daniel Herman, the Governor of the South Moravian Region JUDr. Bohumil Šimek and the Mayor of the Statutory City Brno Ing. Petr Vokřál.

It takes place with financial support from the Ministry of Culture of the Czech Republic, the South Moravian Region and the Statutory City of Brno.

We thank the National Heritage Institute and the Czech National Trust for a pleasant and creative cooperation and for their confidence in us.

We thank Theatermuseum Wien and the Museum of Art Olomouc for providing historical graphical material as well as video sequences from the exhibitions Spettacolo barocco! and Horses in Ballet Shoes.

Ministry of Culture, Czech Republic Logo Jihomoravského kraje Statutární město Brno Logo Národního památkového ústav Czech National Trust Logo Theatermuseum Wien Logo muzea umění olomouc