◄◄◄ 
Loutna & kytara
:   Cristián Gutiérrez (CL), Jan Čižmář (CZ)
Na kurs jsou zváni kromě loutnistů a hráčů na barokní kytaru také kytaristé bez předchozí zkušenosti s hrou na historické nástroje. Na místě budou nástroje k zapůjčení. Vítán je libovolný repertoár, lektoři se ve svých třídách kromě hry bassa continua zaměří následovně:

Lekce po 40 minutách — viz ceník.