◄◄◄ 
Varhany
:   Martin Gester (FR)
Dispozice varhan
Hlavní stroj Zadní positiv
Principal 8′   †
Salicional 8′
Bourdon 8′
Oktav 4′   ‡
Fletna 4′   ‡
Kvinta 2⅔′   ‡
Superoktava 2′   ‡
Tercie 1⅗′
Mixtura 1⅓′
Flétna major 8′
Principal 4′   §
Piccolo 2′
Kvinta 1⅓′
Pedál
Subbass 16′
Oktavbass 8′
Choralbas 4′
‡ před r. 1846     † 1846     § 1899 (?)
Tónový rozsah:  C–d′′′ / C–a, s krátkou oktávou.
Výška ladění:  a′ = 438 Hz (7 °C) / 446 Hz (18 °C).
Temperatura:  přibližně rovnoměrná
Tlak:  72 mm WS.
Varhany v Kuníně – Foto: Jiří Krátký. Vítáni jsou varhaníci s jakýmkoliv repertoárem. Lekce budou probíhat v kostele Povýšení svatého Kříže, který je se zámkem propojen krytým dřevěným mostem. Stavitelem varhan byl v roce 1846 Johann Neusser (Nový Jičín) za použití sedmi rejstříků ze staršího nástroje (Joh. Kuttlera?). Druhý manuál (zadní positiv) přidal kolem roku 1899 nejspíš jeho syn Karel Neusser, zjevně za použití skříně starších varhan z dílny Frantze Horčičky (1745–1800, Frýdek). Nástroj v roce 1995–1996 renovovali Jan Kubát (Kutná Hora) a Jiří Filípek (Třeboň).

Lekce po 40 minutách — viz ceník.