◄◄◄ 
Sólový zpěv
:   Markéta Cukrová (CZ) Kurs B
Výuka ve třídě bude zaměřena na stylovou interpretaci (deklamaci, zdobení, frázování) skladeb různých období takzvané staré hudby, vítán je ale i repertoár pozdějších období. Skladby si studenti vyberou sami, před kursem by již měly být alespoň částečně rozpracovány. Podle individuální potřeby bude řešena i technika zpěvu a dechu (volná tvorba tónu, dechová opora, přední nasazení, barevnost hlasu, rozsah). Představena budou i technická cvičení a postupy vhodné ke studiu a udržování dobrého zpěvu.

Lekce po 40 minutách — viz ceník.