◄◄◄ 
Housle
:   Davide Monti (IT/FR)
Lektor se se studenty bude věnovat jakémukoli repertoáru, technickým aspektům houslové hry a tónové kultuře. Studenti by si měli přinést vlastní noty studované skladby, vítaná je hra z facsimile původních edic nebo rukopisů.

Třída se zaměří zejména na hudbu 17. a 18. století se zvláštním zřetelem na objevování elementů afektové teorie ve studovaných skladbách a na techniky k vyjádření hudebně-rétorických figur. Dalšími tématy ale budou například i frázování a smyků ve francouzském, italském a německém repertoáru taneční hudby pro housle 17. a 18. století nebo virtuózní styl v pozdních italských sonátách se zvláštním zřetelem na tempo rubato a ornamentaci.

Lekce po 40 minutách — viz ceník.