Maria Christina Cleary (IE/FR) — Harfa

Pochází z Irska, své vzdělání získala na školách v Dublinu, Londýně (Trinity College), Haagu a Bruselu. Jejími učiteli ve hře na harfu byli Susanna Mildonian a Andrew Lawrence-King. V současné době dokončuje doktorskou práci na Universitě v Leidenu, Nizozemí.

Jako sólistka vystupovala např. s Amsterdam Baroque Orchestra, American Bach Soloists, Bayerische Staatsoper, Portland Baroque Orchestra, Arion Ensemble Montreal a RTE Concert Orchestra. V roce 2014 byla pozvána k provedení Koncertu J. B. Krumpholtze s Orchestra of the Antipodes na The World Harp Congress v Sydney. To bylo poprvé, kdy byl nástroj harpe organisée představen na kongresu. Jako sólistka získala ocenění na soutěžích v Utrechtu (Utrecht Early Music Competition, 1997) a mezinárodních harfových soutěžích Nippon International Harp Competition (1996), Dutch National Harp Competition (1997).

Jako orchestrální hráčka působila jako první harfenistka v Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam a posléze byla harfenistkou RTE Concert Orchestra Ireland a spolupracovala s dalšími orchestry v Nizozemí a Německu. Maria léta spolupracovala v oblati současné hudby s MusikFabrik Köln a Remix Ensemble Porto. Premiérovala přes 50 skladeb pro sólovou harfu a harfu s ansámblem, včetně Arc Song od T. Hosakawy na Darmstadt Festival v roce 2002 s Peterem Vealem (hoboj).

Specializuje se na historické harfy, účinkuje na středověké harfy, italskou arpa doppia, španělskou arpa de dos ordenes a harpe organisée 18. století. Používá pedálovou techniku specifickou pro jednozářezovou pedálovou harfu. Vystupovala s většinou barokních souborů napříč Evropou. Maria vystupuje pravidelně v duu s houslistou Davide Montim pod jménem Arparla, specializují se na repertoár od 17. do 19. století.

Maria vyučuje historické styly, improvizaci a komorní hudbu na moderní i historické harfy. Vyučovala na Guildhall School of Music London, konzervatořích v Singapuru, Brisbane, Benátkách, Padově (2005-2008), na Hudební akademii v Krakově, Sibelius Academy v Helsinkách a Haute École de Musique v Ženevě. Je profesorkou historické harfy na konzervatoři ve Veroně v Itálii. V roce 2016 je pozvána k masterclass na Juilliard School of Music v New Yorku.

Vyučovací jazyky: EN, DE, NL, ES, IT, FR, PT.

www.arparla.it