Improvizaci taneční hudby

Bez not a pokaždé trochu jinak – nástavbová náplň pro zkušenější hudebníky. V 17. a 18. století bylo běžné improvizovat jednotlivé tance nebo celé taneční suity. Podmínkou k tomu bylo zvládnutí harmonie (gramatiky hudebního jazyka) a porozumění jednotlivých tanečních forem s jejich rytmickými modely. Tato technika je přirozená zejména pro hráče na klávesové a další harmonické nástroje (loutny, harfy), můře však být praktikována i hráči na melodické nástroje (housle, flétny). Mimo jiné budeme prakticky studovat příklady z Musicalische Handleitung od Fridericha Erhardta Niedta.