Vyučovací bloky pro tanečníky

Cílovou skupinou jsou studenti tanečních škol a taneční profesionálové i amatéři se zájmem o historický tanec. Předchozí zkušenosti s barokním tancem jsou vítány, nejsou ale podmínkou účasti. Naopak, náš taneční mistr vítá také účastníky řad tanečníků klasického baletu. Účastnit se mohou i již existující taneční skupiny.

Zaměříme se na detailní prozkoumání fines barokního tance stylu la belle danse (Francie za vlády Ludvíka XIV.). Hlavní náplní kursu je detailní práce na širokém spektru základních typů barokních tanců ve spolupráci s hudebníky. Specialitou kursu je možnost individuální práce s francouzským tanečním mistrem. Na rozdíl od většiny ostatních barokně-tanečních kursů nebude těžištěm studium konkrétní choreografie dle dochovaných zápisů. Tříhodinový blok Ballet de cour bude místo toho věnován každý den jiné typické barokní taneční formě (menuet, courante, sarabande, gavotte, bourée, gigue, passepied). To vše za doprovodu živé kapely. Kromě toho se tanečníci mohou aktivně zapojit do procesu nácviku hudební složky (Pas à pas, Sous le bâton) či zúčastnit individuální masterclass. Večery vyplní společné objevování takřka nekonečného světa contredanses.

Další informace naleznete ve Vzdělávacím plánu.