Weiterbildung für Lehrkräfte

Entschuldigung, der nachfolgende Text liegt nur auf Tschechisch vor.


Tento dokument poskytuje podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace.

Kurs zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou individuální i skupinovou výuku pod vedením zkušených českých i zahraničních lektorů. Hodinová dotace pro každého jednotlivého účastníka je 24 vyučovacích hodin. Pracovat se bude paralelně ve skupinách po 5 účastnících. Obsahem jsou mimo jiné následující témata:

FormaObsah
Společná technika Rozvička a rozehrání – jak na to?
Přednáška Ballet de cour: Finesy stylu la belle danse
Přednáška Improvizace: Bez not a pokaždé trochu jinak
Společné cvičení Menuet, courante, sarabande: Výuka základních tanečních kroků
Ukázková hodina Sous le bâton: Vliv tance na hudbu
Ukázková hodina Náhled na výuku sólového tance
Ukázková hodina Náhled na výuku hry na cembalo
Individuální výuka Interpretace francouzské taneční skladby
Ansámblový workshop Contredanses: Společné prozkoumání fenoménu kontratanců

Forma

Jednotlivé vyučovací hodiny jsou vedeny formou přednášek, společného technického nácviku ansámblové hry, individuálních lekcí se zaměřením dle požadavků a schopností studenta a náslechu hodin výuky ostatních studentů v různých oborech.

Vzdělávací cíl

Cílem kursu je nabídnout pedagogům hudebních a tanečních oborů další možnosti vzdělávání a specializace na starou hudbu a tanec pod vedení předních českých i mezinárodních pedagogů a interpretačních špiček v oboru. Přehlednou formou proběhne seznámení účastníků se základními poznatky důležitými pro realizaci, interpretaci a vyučování děl starších stylových období relevantních pro daného žadatele. Hlavní důraz bude kladen na:

Akce reflektuje zvyšující se zájem o starou hudbu a tanec mezi studenty i pedagogy a stále sílící důraz na stylovost a specializaci z řad pedagogů i studentů uměleckých oborů. Tento trend je patrný v uměleckém školství i profesionální praxi celosvětově.

Upřesnění cílové skupiny pedagogů

Akce je určena pro pedagogy uměleckých oborů ZUŠ, ZŠ, SŠ, a konzervatoří.

Způsob vyhodnocení akce

Každý absolvent obdrží osvědčení.