Letní kurs barokní hudby a tance – Le Roi danse

Kde Zámek Bučovice
Kdy
Harmo­nogram
1.–6. července 2019
Tanec
(Lektoři)
Emmanuel Soulhat-Goudon (FR) — Taneční mistr
Hudba
(Lektoři)
Jörn Boysen (DE/NL) — Cembalo, Improvizace
María Sánchez Ramírez (ES/NL) — Violoncello
Marta Kratochvílová (CZ) — Traverso
Marc Hervieux (FR) — Zobcová flétna
Jan Čižmář (CZ) — Loutny ad., Improvizace
Kolik
Ceník
Kursovné … Plná cena Cena V4
Pro tanečníky 4400 Kč 3080 Kč
Pro hudebníky 5100 Kč 3570 Kč
„Cena V4“ (−30% z kursovného) je pro účastníky
z visegrádských zemí (CZ/HU/PL/SK).
Mědirytina.
« Ballet du Roy, des Festes de Bacchus, dansé par sa Majesté au Palais Royal, le 2. jour de May 1651. »
(Paris, Robert Ballard, 1651, fol. 85.)
XX. Entrée. Trois Trophées de Bacchus.
Le Marquis de Vivonne, Mr. Coquet fils, & le Comte.
Source gallica.bnf.fr / BnF

Cílová skupina

Kurs je věnován baroknímu tanci a taneční hudbě a je určen pro aktivní účastníky se zaměřením na …

Pro veřejnost je určeno zahajovací vystoupení lektorů a závěrečné vystoupení účastníků kursu. Nabízíme také pasivní účast na jednotlivé dny kursu, která je vhodná pro kohokoliv, kdo se zajímá o historický tanec a hudbu a její provozovací praxi. Pasivní účastník může během dne sledovat výuku a večer se aktivně zapojit do contredanses.


Vzdělávací plán

◄◄◄ 

Cíle a metodologie

◄◄◄ 
Pro tanečníky
: Hlavní náplní kursu je detailní práce na širokém spektru základních typů barokních tanců ve spolupráci s hudebníky. Specialitou kursu je možnost individuální práce s francouzským tanečním mistrem. Na rozdíl od většiny ostatních barokně-tanečních kursů nebude těžištěm studium konkrétní choreografie dle dochovaných zápisů. Tříhodinový blok Ballet de cour bude místo toho věnován každý den jiné typické barokní taneční formě (menuet, courante, sarabande, gavotte, bourée, gigue, passepied). To vše za doprovodu živé kapely. Kromě toho se tanečníci mohou aktivně zapojit do procesu nácviku hudební složky (Pas à pas, Sous le bâton) či zúčastnit individuální masterclass. Večery vyplní společné objevování takřka nekonečného světa contredanses.
◄◄◄ 
Pro hudebníky
: Komplexní náplň kursu a individuální přístup má za cíl správnou a vlastními fyzickými zkušenostmi podpořenou interpretaci barokní taneční hudby. Hudebníkům dává v malých skupinkách jedinečnou možnost dozvědět se vše potřebné o nejčastějších barokních tanečních formách (menuet, courante, sarabande, gavotte, bourée, gigue, passepied). Dozví se i něco navíc o contredanses a improvizaci a zažijí při tom spoustu zábavy. Hudební lektoři nabízejí také omezené množství individuálních masterclass. Na rozdíl od ostatních kursů interpretace staré hudby však nebude cílem nastudování koncertního programu ani zdokonalení vrcholových sportovních výkonů, kterými někdy virtuózní barokní repertoár je.

Taneční styl

◄◄◄ 
La belle danse
: Výrazem la belle danse rozumíme taneční styl, který se postupně začal utvářet ve Francii v první polovině 17. století, plně se rozvinul za vlády Ludvíka XIV. (období samostatné vlády 1661–1715) a postupně zaplavil celou Evropu. Do pozadí pak ustupuje až koncem 18. století. Jednalo se o styl noblesní, ve srovnání s předchozími formami tance technicky náročnější, systematicky zpracovaný na akademické půdě (Ludvíkem založená Královská akademie tance). Uplatňoval se jak v tanci plesovém, tak na divadle. Z tanců plesových se ve 2. polovině 18. století rafinované prvky vlastní tomuto stylu postupně vytratily; v oblasti tance divadelního naopak původní la belle danse vstřebával další vlivy a postupně se vyvíjel do podoby dnešního klasického baletu. — Toto vymezení je nezbytné, neboť některé z uvedených tanců se pod stejným názvem, ale v jiném provedení tančily jak v jiných časových obdobích, tak v lidovém prostředí.

Často se pod pojmem „barokní tanec“ trochu nepřesně rozumí právě styl la belle danse. Je však třeba mít na paměti, že v období baroka existovaly i jiné formy tance. Významným fenoménem byly zejména contredanses, kterým budou na kursech věnovány tři večery.

Taneční formy

Den po dni se budeme zaměřovat na tyto barokní taneční formy:

◄◄◄ 
Courante (2.–3. července)
: Oblíbený tanec Ludvíka XIV. Jeho slavnostní, pomalý a majestátný charakter umožňoval králi demonstrovat nejen vlastní sílu a důležitost, ale také vynikající taneční techniku. Umění správně zatančit courante spočívá ve sladění pomalého, taženého pohybu s velkými nároky na stabilitu a následujícího krůčku mírně skočného charakteru. Stejně jako v případě menuetu se ke courante váže charakteristický krok (jeho varianty), z něhož je výsledná choreografie z větší míry vytvořena. Courante opustila taneční parkety společně s Ludvíkem XIV., dále se však, vzhledem k obtížnosti provedení, udržovala jako tanec používaný tanečními mistry v průběhu výuky.
◄◄◄ 
Sarabande (3.–4. července)
: Pomalý a vznešený taneční klenot francouzského baroka se španělskými kořeny. Na rozdíl od předchozích dvou tanců (menuet a courante) používá sarabande ve svých choreografiích mnohem rozmanitější krokový materiál. S oblibou je v tanci používána kontrastní dynamika – pomalý tažený pohyb je nečekaně následován rychlými, z místa postupujícími kroky či rychlou virtuózní prací nohou. Sarabande je často tancem jevištním, nejčastěji komponovaným pro sólistu či pro pár, méně často bývá tancem plesovým.
◄◄◄ 
Gavotte, bourée, gigue, passepied (4.–5. července)
: Své místo ve francouzském barokním tanečním repertoáru mají i skočné a rychlé tance. K tancům hojně používajícím skoky lze řadit pomalejší gavotte či svižnou gigue. K rychlejším tancům patří dále Bourrée, které je současně poměrně razantní. Passepied, který používá menuetový krok v rychlejším tempu, je až běhového charakteru.

Náplň kursu

Pevné učební bloky
◄◄◄ 
Ballet de cour
: Finesy stylu la belle danse pod vedením tanečního mistra.
◄◄◄ 
Pas à pas
: Výuka základních tanečních kroků pro hudebníky.
◄◄◄ 
Sous le bâton
: Vliv tance na hudbu: Zúročení čerstvě nabytých tanečních zkušenosti při hudebním nastudování tanců v rámci komorních ansámblů.
◄◄◄ 
Contredanses
: Společné aktivní prozkoumání světa barokních kontratanců, které si užije každý bez ohledu na své taneční zkušenosti.

Taneční forma kontratanců se zrodila v Anglii, s prvními zmínkami (country dance) pocházejícími ze 16. století. Jejich popularitě v polovině 17. století významně přispěly publikace Johna a Henryho Playforda s popisy jednotlivých tanců (první vyšla roku 1651). Jedná se o poměrně jednoduché tance pro větší počet tanečníků. Dle půdorysného uspořádání rozlišujeme typ longways (taneční páry v zástupu za sebou), formy kruhové či čtvercové. Často dochází k výměně partnerů během tance, což odpovídá i hlavnímu poslání těchto tanců – pobavit se a nejlépe během tance i pokonverzovat. Z Anglie se od konce 17. století kontratance rozšiřují do dalších zemí a dostávají nové podoby (např. ve Francii jsou do nich zapracovány rafinovanější kroky stylu la belle danse). Byly velmi populární po celé 19. století (např. tehdejší čtverylky) a jejich principy přetrvávají i v některých soudobých tanečních formách (např. moderních country tancích či některých skotských a irských tancích).

Bude doplněno ochutnávkou vín od místních vinařů.

Volitelné bloky

Prosím zaškrtněte příslušná pole v přihlašovacím formuláři. Počet účastníků je omezen.

◄◄◄ 
Improvizace barokní taneční hudby
: Bez not a pokaždé trochu jinak – nástavbová náplň pro zkušenější hudebníky. V 17. a 18. století bylo běžné improvizovat jednotlivé tance nebo celé taneční suity. Podmínkou k tomu bylo zvládnutí harmonie (gramatiky hudebního jazyka) a porozumění jednotlivých tanečních forem s jejich rytmickými modely. Tato technika je přirozená zejména pro hráče na klávesové a další harmonické nástroje (loutny, harfy), můře však být praktikována i hráči na melodické nástroje (housle, flétny). Mimo jiné budeme prakticky studovat příklady z Musicalische Handleitung od Fridericha Erhardta Niedta.
◄◄◄ 
Masterclass tanec
: Jedinečná příležitost individuální lekce nebo konzultace s naším maître à danser. Jednotlivci, páry nebo soubory mohou pracovat na technických a uměleckých aspektech předem nastudované choreografie. Repertoár může sahat od renesančního tance až po ballet moderne. Je možné, aby skladby studované během masterclass byly provedeny na závěrečném vystoupení účastníků kursu.
◄◄◄ 
Masterclass hudba
: Individuální lekce nebo konzultace s lektorem dle výběru. Sólisté nebo soubory mohou pracovat na uměleckých a technických aspektech předem připravených skladeb. Repertoár není omezen pouze na taneční hudbu či období baroka. Doporučujeme však využít tuto možnost k zodpovězení toho, jak správně interpretovat tempová označení vět či taneční pojmy v koncertní hudbě. Lze také pracovat na hudbě, která bude použita v rámci lekcí Ballet de cour a provedena na závěrečném vystoupení účastníků kursu.
◄◄◄ 
V Napoleonových stopách
: Exkurze do Slavkova u Brna (10 km) a jeho okolí. Pro tanečníky, kteří se neúčastní bloku Pas à pas. Navštívíme místa spojená s Napoleonovým největším vítězstvím, bitvou tří císařů (2. prosince 1805). Konkrétní destinace budou vybrány s ohledem na zájem účastníků a počasí, ale můžou zahrnovat zámek ve Slavkově u Brna (místo podpisu příměří 6. prosince), vrch Žuráň (Napoleonovo velitelské stanoviště za úsvitu), Pracký kopec (místo rozhodujících bojů bitvy) a Pozořická „stará“ pošta (zájezdní hostinec, kde Napoleon nocoval po bitvě).

Harmo­nogram

Pondělí 1. 7. 2019
13:0014:00 Registrace, ubytování 1
16:3018:30 Masterclass tanec
18:3019:00 Večeře
19:00   Koncert lektorů
Úterý 2. 7. 2019
8:009:00 Snídaně
9:009:30 Rozcvička (tutti)
9:3012:30 Masterclass hudba
13:0014:00 Oběd
14:0016:30 V Napoleonových stopách 2
14:3016:00 Pas à pas (Courante)
16:3018:30 Sous le bâton (Courante) 3
16:3018:30 Masterclass tanec
18:3019:00 Večeře
19:00   Contredanses
Středa 3. 7. 2019
8:009:00 Snídaně
9:009:30 Rozcvička (tutti)
9:3012:30 Ballet de cour (Courante)
9:3012:30 Masterclass hudba
13:0014:00 Oběd
14:0016:30 V Napoleonových stopách 2
14:3016:00 Pas à pas (Sarabande)
16:3018:30 Sous le bâton (Sarabande) 3
16:3018:30 Masterclass tanec
18:3019:00 Večeře
19:00   Contredanses
Čtvrtek 4. 7. 2019
8:009:00 Snídaně
9:009:30 Rozcvička (tutti)
9:3012:30 Ballet de cour (Sarabande)
9:3012:30 Masterclass hudba
13:0014:00 Oběd
14:0016:30 V Napoleonových stopách 2
14:3016:00 Pas à pas (Gavotte, …)
16:3018:30 Sous le bâton (Gavotte, …) 3
16:3018:30 Masterclass tanec
18:3019:00 Večeře
19:00   Contredanses
Pátek 5. 7. 2019
8:009:00 Snídaně
9:009:30 Rozcvička (tutti)
9:3012:30 Ballet de cour (Gavotte, …)
9:3012:30 Masterclass hudba
13:0014:00 Oběd
14:3018:00 Příprava na vystoupení 4
19:00   Veřejné vystoupení
21:00   Večeře 5
Sobota 6. 7. 2019
8:009:00 Snídaně
9:00   Odjezd

[1] Registrace 13:00–14:00 ve foyer hotelu Arkáda, potom na zámku. Telefon +420 606 222 416.

[2] Exkurze do Slavkova u Brna pro ty tanečníky, kteří se neúčastní bloku Pas à pas (dobrovolná účast, minimum 4 osoby).

[3] Některé skupiny se mohou zaměřit na Improvizaci taneční hudby.

[4] Svačina bude k dispozici průběžně.

[5] Večeře se podává ve vinném sklepě Penzionu Rustico, Slavkovská 84.


Zámek Bučovice — Bakchus, manýristická kašna na nádvoří — Giovanni Giacomo Tencalla & Pietro Maino Maderno, 1635–1637 — Foto: Helmuth Furch, 24. 8. 2006. Zámek Bučovice — Císařský sál.

Zámek Bučovice

Zámek 1,
68501 Bučovice,
Česká republika

Výuka bude probíhat v prostorách zámku Bučovice Zámek Bučovice na Facebook.. Jde o unikátní stavbu v italském pozdně renesančním (manýristickém) stylu (1575–1585) s pavlačovým arkádovým nádvořím, nově rekonstruovanou plně funkční kašnou z roku 1635 a s reliéfy a malbami mimo jiné s hudební tématikou.

V zámku jsou k dispozici dva sály s dřevěnou taneční podlahou.

Oběd a večeře

Obědy a večeře si lze objednat přímo na zámku (Kavárna na zámku, restaurace Litovel). Jídla je třeba si vybrat z nabídky před začátkem kursu.

Ubytování

Ubytování doporučujeme v Hotelu Arkáda  (Bezbariérový přístup) (náměstí Svobody 32, 68501 Bučovice) vzdáleném pouhých 150 m od zámku. Jedná se o kvalitní ubytování ve 2–3lůžkových pokojích se samostatnou koupelnou a sociálním zařízením, wi-fi a kávovým servisem na pokojích. Pokoj v hotelu Arkáda můžete rezervovat skrze náš registrační formulář. Je to levnější (skupinová rezervace), ale pokoj můžete sdílet s dalšími účastníky.

Jako levnou alternativu nabízíme Dům dětí a mládeže (Vyškovská 376, 68501 Bučovice). K dispozici je velká místnost, ve které může nocovat až 20 osob, která je ale přes den užívána jako herna pro příměstský tábor. Z toho důvodu je třeba odejít ráno v 8:15, návrat je možný kdykoliv od 16:00. Je třeba mít vlastní spacáky, na místě jsou ale matrace, k dispozici dvě sprchy a kuchyňka.

Můžete si také zařídit ubytování nezávisle. V pěší vzdálenosti od zámku existuje několik dalších možností. ◄◄◄ Skrýt
Srovnání možností
  Hotel Arkáda Dům dětí a mládeže
Adresa (s mapou) nám. Svobody 32 Vyškovská 376
Pěší vzdálenost 150 m (2 min) 850 m (16 min)
Bezbariérový přístup Ano Ne
Typ pokoje 2- a 3lůžkový Společná místnost
Sociální zařízení Soukromé Na chodbě
Dostupná kuchyňka Ne Ano
Wi-fi / WLAN Ano Ne
Ubytování za 5 nocí 2975 Kč 400 Kč §
Snídaně za 5 dnů V ceně Nenabízí se
Oběd a večeře za 5 dnů 1000 Kč

† Hotel Arkáda je vybaven výtahem, v přízemí je toaleta pro vozíčkáře.

§ Ceny ubytování v internátu jsou bez snídaně.


Lektoři

Emmanuel Soulhat-Goudon (FR) — Tanec

Video na YouTube

Emmanuel Soulhat zahájil svoji kariéru v Jeune Ballet International v Cannes (Rosella Hightower). Následně získal angažmá do různých rolí a projektů ve Velkém divadle (Bolšoj těatr) v Moskvě (Maja Plissetskaja), v Théâtre Chorégraphique v Rennes v Bretagni (Gigi Cacuileanu), v Ballet-Théâtre Russillo v Toulouse, v Baletu Preljocaj v Aix-en-Provence, či v opeře v Marseille (Michel Kéléménis). Spolupráce na operních produkcích ho zavedla do paláce Garnier a opery Bastille, kde pracoval mj. se soubory les Arts Florissants či La Fura dels Baus, režiséry Robertem Carsenem či Dmitrim Tcherniakovem a choreografy Philippem Giraudeauem, Sidi Larbi Cherkaoui, Denni Sayers nebo Mauricem Béjartem. S těmito ansámbly se zúčastnil turné po USA, Evropě, Asii, blízkém východě a Rusku.

Barokní tanec objevil s Béatrice Massin při natáčení filmu Le Roi Danse ve Francii a v Německu. Dále pracuje s Bobem Wilsonem v Théâtre du Châtelet, La Comédie Française, l’opéra de Paris a ve Watermill Center v USA. Byl angažován Christinou Bayle pro taneční, hudební a divadelní produkce ze 16.–18. století. Jednalo se o představení vycházející z původních pramenů – Orchésographie Thoinota Arbeaua, rukopisu Instruction pour danser a prací Apologie de la danse a Louange de la danse (vše z období vlády francouzských králů Jindřicha IV. a Ludvíka XIII.), choreografie v pozdějším stylu la belle danse jsou potom založeny na díle Le maître à danser a publikacích Feuilletových. S těmito programy Emmanuel vystupoval mj. na festivalu v Royaumont, v Bibliothèque nationale de France, na zámku ve Versailles, v císařském divadle Compiègne a na turné ve Slovinsku, Číně a Japonsku.

Kromě toho se účastnil produkcí souboru Compagnie de Danse l’Eventail (Marie-Geneviève Massé) v královské opeře ve Versailles a v pařížské Opéra-Comique, se souborem Ensemble Artemis vystupoval v divadle v Royan, na zámku Vaux-le-Vicomte, v kostelích a chrámech. Jako choreograf spolupracoval s barokními hudebními ansámbly ve Francii a Belgii (Marc Hervieux, Dominique Corbiau, Jean-Sébastien Beauvais, Trio Nitétis). Inscenoval La Belle au bois dansant (Spící krasavice), v němž zároveň i tančil, a to na zámcích Sully a Pierrefonds, v muzeu Magnin Museum v Dijonu, v Hôtel de Miramion v Paříži a v Conservatoire de Créteil.

Emmanuel Soulhat vyučuje La belle danse na letních kursech (např. BaroQuiales Sospel, Académie de Neuwiller) a na institucích jako Conservatoire de Nice.

Vyučovací jazyky: FR, (EN), (ES).

Jörn Boysen (DE/NL) — Cembalo

Cembalista, dirigent a skladatel Jörn Boysen se narodil v Lübecku v Německu. Po studiích na Musikhochschule Lübeck odešel do NIzozemí studovat s Tini Mathot a Tonem Koopmanem na Královské konzervatoři v Haagu. Jako zakladatel a vedoucí souboru Musica Poetica, hostující dirigent, sólista a hráč continua pravidelně vystupuje v Německu, Nizozemí a Francii.

Byl pozván na evropské festivaly jako Festival Mitte Europa, Göttinger Händel Festspiele, Delft Chamber Music Festival, Itinéraire Baroque a Utrecht Festival Oude Muziek. Boysenovými častými hudebními partery jsou Alina Ibragimova, Lisa Ferschtman apravidelně nahrává a koncertuje s Antoinette Lohmann (Furor Musicus). Dirigoval divadelní produkce souborů O. T. Opera Rotterdam (Orfeo Intermezzi, 2005) a Utrechtse Spelen (Molière/Charpentier: Zdravý nemocný, 2009 a 2011), pro které také zkomponoval novou hudbu. V roce 2012 byl umělecký ředitelem Opéra Mosset ve Francii. Je uměleckým ředitelem koncertní organizace Musica Antica da Camera v Haagu.

Boysen zkomponoval řadu orchestrálních, komorních a vokálních děl. V roce 2011 zkompletoval Markovy Pašije J. S. Bacha dokomponováním chybějících recitativů, turba sborů a árií. Na objednávku psal skladby pro provedení mj. soubory Musica Poetica (NL), De Nederlandse Bachverniging, Baroque Chamber Orchestra of Colorado (USA), sólisty souboru Pratum Integrum (RUS), berlínské filharmonie (DE) a Residentie Orchestra v Haagu (NL).

Boysen je vyhledávaným učitelem a přednášejícím. Vedl projekty a mistrovské třídy pro zpěváky a instrumentalisty se zaměřením na rétoriku, basso continuo, hudební ladění, historický zpěv, historickou provozovací praxi a kompozici mj. na konzervatořích měst Den Haag, Palma de Mallorca, Novosibirsk a Nižnyj Novgorod. Boysen vyučuje na konzervatoři v Utrechtu. Jeho plány pro sezónu 2018–19 zahrnují masterclass a přednášky o Bachovi a rétorice, stejně jako dirigování Janových pašijí J. S. Bacha (Nižnyj Novgorod Pärt Festival) a jeho vlastní rekonstrukce Markových pašijí J. S. Bacha (koncertní sál Zaryadye v Moskvě).

Vyučovací jazyky: DE, EN, NL, (FR).

www.musicapoetica.info

Foto: Michael de Roo

María Sánchez Ramírez (ES/NL) — Violoncello

Původem ze španělského Toleda, María Sánchez získala svůj diplom ve hře na violoncello a komorní hudbě na Conservatorio Superior de Música Jesús Guridi ve městě Vitoria, kde jejím učitelem byl Itziar Atutxa. V roce 1999 se María přesunula do Nizozemí ke studiu hry na barokní a klasicistní violoncello, kde byli jejími profesory Jaap ter Linden a Lucia Swarts na Koninklijk Conservatorium v Haagu. Absolvovala v letech 2003 a 2005.

María je členem souboru Musica Poetica. Spolupracuje také s dalšími soubory a orchestry, s nimiž účinkovala na festovalech napříč Evropou. Pracovala pod dirigenty jako Jos van Veldhoven, Marcus Creed, Jacques Ogg, Adrian Rodriguez van der Spoel a Federico María Sardelli, hraje na četných nahrávkách pro labely Verso, K617, Challenge Records a Globe Records stejně jako pro různá evropská rádia jako Radio 4 (Nizozemí), Radio Catalunya (Španělsko) a ORF (Rakousko).

María vyučovala hru na violoncello na Conservatorio Profesional de Musica v Salamance. V posledních letech je zvána k výuce barokního violoncella na kurzech a masterclass v Nizozemí, Francii a různých konzervatořích ve Španělsku. Vyučovala také na Curso de Música Barroca de Denia (Alicante).

Vyučovací jazyky: EN, ES, NL.

www.musicapoetica.nl

Marta Kratochvílová (CZ) — Traverso

Marta Kratochvílová studovala hru na flétnu na Konzervatoři v Pardubicích a poté na JAMU v Brně. V roce 2000 zahájila studium ve Francii na Conservatoire National de Région de Strasbourg, kde se specializovala na barokní a renesanční příčnou flétnu ve třídě J. F. Alizona a N. Hadden a na komorní hudbu ve třídách M. Gestera a P. Blanca. Zúčastnila se mistrovských kursů a stáží vedených významnými osobnostmi jako Paul McCreesh, Barthold Kuijken, Jan-Latham Koenig, Sir Neville Marriner. Ve Francii až do roku 2010 intenzivně působila jako hráčka na barokní a renesanční příčnou flétnu v souborech Le Parlement de Musique, Bohemia duo, se souborem NotaBene. V rámci renesančních workshopů (Ferrara, Mnichov, Stuttgart, Basilej) pravidelně účinkovala s Consortem renesančních fléten ze Strasbourgu.

V současnosti žije v ČR a pravidelně koncertuje po celé Evropě. Realizuje především komorní a sólové projekty s umělci jako Christophe Coin, Jan Čižmář, Karel Fleischlinger, Joel Frederiksen, Martin Jakubíček, Petr Kolař, Ján Krigovský, Marcin Świątkiewicz, Marc Vonau, Petr Wagner, či se soubory {oh!} Orkiestra Historyczna nebo Plaisirs de Musique, jehož je zakládající členkou. Je také vedoucí consortu renesančních příčných fléten Tourdion.

Jako pedagožka s dlouholetými zkušenostmi bývá zvána k prezentacím a masterclass po celé Evropě a zároveň vyučuje soukromě hru a dobovou interpretaci na barokní a renesanční traverso.

Vyučovací jazyky: CS, FR, (DE), (EN).

Marc Hervieux (FR) — Zobcová flétna

Marc Hervieux studoval zobcovou flétnu ve třídě Jeana-Françoise Alizona na konzervatoři ve Strasbourgu, kde získal zlatou medaili a nejvyšší ocenění v oboru komorní hudba (1992). Následně se zaměřil na moderní repertoár zobcové flétny ve třídě Patricka Whitea, kde získal diplom s vyznamenáním (1997). Kromě toho také studoval zpěv, barokní hoboj a traverso a měl tu čest se vzdělávat s Hugo Reyne, Marcos Volontario, Jean-Pierre a Gilles de Pinet Talhouët.

V roce 1996 založil barokní hudební soubor Le Masque, s nímž vystupuje ve Francii a v zahraničí s celou řadu programů. V roce 2005 inicioval vznik Barokní Letní akademie barokní hudby v Neuwiller-lès-Saverne a tamtéž založil v roce 2010 festival Rencontres Baroques de Neuwiller. Od roku 1991 vyučuje hru na flétnu na hudební škole Sélestat, spolupracuje s CNR ve Strasbourgu a ENM v Colmaru.

Vyučovací jazyky: FR, DE, (EN), (ES).

www.le-masque.com

Jan Čižmář (CZ) — Loutna

Jan Čižmář je všestranný umělec zabývající se hrou na historické drnkací nástroje. Se soubory jako např. Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra of the Eighteenth Century, Rotterdam Philharmonic Orchestra či Capella Cracoviensis a pod dirigenty jako Frans Brüggen, Christopher Hogwood, Giovanni Antonini, Yannick Nézet–Séguin či Christina Pluhar pravidelně účinkuje v Evropě, Asii a USA. Vystupuje také jako sólista s barokním a renesančním repertoárem. Pod jeho uměleckým vedením působí soubor Plaisirs de Musique.

Po ukončení studia hry na kytaru a muzikologie v rodném Brně odešel do Londýna studovat na Royal College of Music, kde se začal věnovat hře na loutnu ve třídě Jakoba Lindberga. Ve studiu pokračoval na Královské konzervatoři v Haagu, kde jeho učiteli byli Nigel North, Joachim Held, Mike Fentross a Christina Pluhar.

Byl zakladatelem a šéfredaktorem českého kytarového časopisu Kytara a pravidelně přispívá i do dalších hudebních periodik. Intenzivně se také věnuje ediční a badatelské činnosti v oblasti staré hudby.

Jan Čižmář vyučoval hru na loutnu a příbuzné nástroje na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katowicích v Polsku, v současnosti působí na JAMU v Brně a na Akademii staré hudby při FF MU v Brně. Pravidelně vyučuje na kursech a masterclass v Evropě i zámoří.

Vyučovací jazyky: CS, EN, PL, DE, (FR).

www.jancizmar.com


Ceník

Aktivní účast

Pro tanečníky
Pro hudebníky
Plná cenaCena V4 [1] Plná cenaCena V4 [1]
Kursovné 4400 Kč
(ca. 173 €)
3080 Kč
(ca. 121 €)
5100 Kč
(ca. 200 €)
3570 Kč
(ca. 140 €)
Doporučení
Hotel Arkáda (5 nocí) 2975 Kč [2]
Plná penze 1000 Kč
Celkem [3] 8375 Kč
(ca. 329 €)
7055 Kč
(ca. 277 €)
9075 Kč
(ca. 356 €)
7545 Kč
(ca. 296 €)
Volitelné bloky
Masterclass tanec [4] 850 Kč 595 Kč Nenabízí se
V Napoleonových stopách Extra [5]
Masterclass hudba [4] Nenabízí se 850 Kč 595 Kč
Improvizace Zahrnuty

[1] „Cena V4“ je pro účastníky z visegrádských zemí (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko).

[2]  Cena zatím nebyla finalizována a může záviset na celkovém počtu účastníků. Uvedená cena je horní hranicí.

[3]  Pokud si nepřejete využít nabídky ubytování a stravy, cena bude patřičně snížena. Pokud si nepřejete využít nabídky ubytování a stravy, cena bude patřičně snížena.

[4] Za lekci až 30 minut. Lekce jsou veřejné pro ostatní účastníky.

[5] Místní doprava a vstupné do muzeí apod. budou placeny v hotovosti na místě.

Pasivní účast

Cena
Kursovné (za den)  [1]200 Kč

[1]  Zahrnuje přístup na všechny lekce během dne a aktivní účast na tanečních večírcích.


Naši účastníci – 2015

◄◄◄  Skrýt.

Letní kurs 2015 v číslech
Počet aktivních
účastníků
na kurs
47 celkem 30 Bučovice
35 Kunín
(18 Bučovice + Kunín)
Počet aktivních
účastníků
dle země
pobytu
47 celkem 27 Česko
6 Slovensko
6 Polsko
4 Rakousko
2 Mexiko
1 Německo
1 Švýcarsko
Věk aktivních účastníků 70 Nejstarší účastník
29 Průměrný věk účastníků
26 Věkový medián účastníků
19 Nejčastější věk účastníků
15 Nejmladší účastník
Letní kurs 2015 — Počet účastníků v každé třídě (rozdělené podle věku a oboru).
 
Letní kurs interpretace staré hudby — Zámek Bučovice, 27. 8. 2015 — Foto: Šimon Tamaki.

Naši účastníci – 2016

Letní kurs interpretace staré hudby, Kunín — Kostel Povýšení svatého Kříže, 5. 8. 2016 — Foto: Jan Šlechta.
Reportáž České televize.Reportáž České televize (Události v kultuře na ČT Art, 3. 8. 2016 20:08).
Recenze: Deník, 5. 8. 2016: „Zámkem zní barokní hudba“ (Ivana Reková).
Fotogalerie: Koncert účastníků v kunínském kostele Povýšení svatého Kříže, 5. 8. 2016 (Jan Šlechta).
Letní kurs 2016 v číslech
Počet aktivních
účastníků
na kurs
52 celkem 25 Bučovice
35 Kunín
(8 Bučovice + Kunín)
Počet aktivních
účastníků
dle země
pobytu
52 celkem 33 Česko
4 Německo
3 Francie
3 Slovensko
2 Polsko
2 Itálie
1 Rakousko
1 Švýcarsko
1 Švédsko
1 Maďarsko
1 Ukrajina
Věk aktivních účastníků 56 Nejstarší účastník
28 Průměrný věk účastníků
26 Věkový medián účastníků
22 Nejčastější věk účastníků
13 Nejmladší účastník

Naši účastníci – 2017

Letní kurs 2017 v číslech
Počet aktivních
účastníků
na kurs
35 celkem 11 Bučovice
28 Kunín
(4 Bučovice + Kunín)
Počet aktivních
účastníků
dle země
pobytu
35 celkem 24 Česko
4 Polsko
3 Rakousko
2 Slovensko
1 Německo
1 Maďarsko
Věk aktivních účastníků 72 Nejstarší účastník
31 Průměrný věk účastníků
29 Věkový medián účastníků
40 Nejčastější věk účastníků
14 Nejmladší účastník

Naši účastníci – 2018

Letní kurs interpretace staré hudby, Kunín — Kostel Povýšení svatého Kříže, 25. 8. 2018 — Foto: Jan Šlechta.
Fotogalerie: letní kurs & koncert účastníků, 25. 8. 2018 (Jan Šlechta).
Letní kurs 2018 v číslech
Počet účastníků 50 celkem 28 za jeden kurs (≤4 dny)
22 za oba kursy (≥5 dní)
Počet aktivních
účastníků
dle země
pobytu
50 celkem 28 Česko
6 Polsko
3 Slovensko
3 Rusko
2 Rakousko
2 Německo
2 Španělsko
2 Chile
2 Spojené státy
1 Kanada
1 Maďarsko
Věk aktivních účastníků 57 Nejstarší účastník
30 Průměrný věk účastníků
25 Věkový medián účastníků
22 Nejčastější věk účastníků
16 Nejmladší účastník
Výuka a akce Lekce
minut
Účast-
níci
Hlavní obory Loutny ad. 50 × 40 14
Cembalo 49 × 40 10
Viola da gamba 34 × 40 7
Harfa 34 × 40 4
Sólový zpěv 31 × 40 8
Zobcová flétna 27 × 40 7
Traverso 9 × 40 2
Housle 4 × 40 1
Speciální obory Recitar cantando 7 × 60 15
Couperin a jeho doba 9 × 60 14
Forqueray a umění aranže 10 × 40 8
Vivaldi concerti 3 × 80 4
Improvizace 4 × 120 13
Hudba a pohyb 4 × 120 8
Ensemble@5 42 × 60 47
Další akce Přednášky  2 ~42
Koncerty  4 ~350

Naši účastníci – Le Roi danse 2019

Letní kurs barokní hudby a tance – Le Roi danse — Zámek Bučovice, 5. 7. 2019 — Foto: Martin Vaigl.

Le Roi danse 2019 v číslech
  Zapsaný obor
hudba tanec celkem
Počet aktivních účastníků 6 11 17
Počet aktivních
účastníků
dle země
pobytu
Česko 5 6 11
Francie 2 2
Švýcarsko 2 2
Estonsko 1 1
Polsko 1 1
Věk aktivních účastníků Nejstarší účastník 42 64 64
Průměrný věk účastníků 23 40 34
Věkový medián účastníků 20 42 34
Nejmladší účastník 16 20 16

Naši účastníci – 2019

Letní kurs interpretace staré hudby — Zámek Kunín, 29. 8. 2019 — Foto: Jan Šlechta.

Letní kurs 2019 v číslech
Počet účastníků 31 celkem 13 krátkodobá účast (<5 dní)
18 dlouhodobá účast (≥5 dní)
Počet aktivních
účastníků
dle země
pobytu
31 celkem 16 Česko
4 Polsko
2 Rakousko
1 Slovensko
1 Maďarsko
1 Francie
1 Španělsko
1 Ukrajina
1 Hongkong
1 Jižní Korea
2 Austrálie
Věk aktivních účastníků 67 Nejstarší účastník
34 Průměrný věk účastníků
35 Věkový medián účastníků
17 Nejmladší účastník
Výuka a akce Lekce
minut
Účast-
níci
Hlavní obory Cembalo 61 × 40 12
Loutny ad. 54 × 40 9
Sólový zpěv 48 × 40 8
Harfa 10 × 40 2
Varhany 5 × 40 2
Traverso 3 × 40 1
Speciální obory Couperin a jeho doba 10 × 60 7
Forqueray a umění aranže 5 × 40 3
Barokní kantáty 3 × 60 2
El Siglo de Oro 4 × 60 13
Středověká hudba 6 × 60 5
Improvizace 3 × 160 7
Ensemble@5 30 × 60 26
Další akce Přednášky  1 ~25
Koncerty  3 ~210
Některé z plánovaných lekcí byly zrušeny kvůli nemoci účastníků.
 

Další informace o kursech a souvisejících koncertech naleznete v prezentaci „Vývoj našich letních kursů“.


Cestovní informace

Mapu obce Bučovice naleznete zde.  (Dům č. 1 = zámek, náměstí Svobody 32 = Hotel Arkáda.)

Samostatná doprava

Moravia Marchionatus Auctore I. A. Comenio
Amstelodami Guiljelm Blaeuw Excudit
Jan Amos Komenský (1592–1670) — mapa Moravy
Willem Janszoon Blaeu (též Caesius, 1571–1638) — rytina

Přihláška


Impresum

Pořadatelem akce je:

Hudební lahůdky, z. s.
Kociánka 69/25b
CZ-612 00 Brno-Sadová

IČO: 22719458
Předseda: Jan Čižmář
E-mail: kontakt@hudebnilahudky.cz
Tel.: +420 606 222 416

Web: www.hudebnilahudky.cz
 www.facebook.com/hudebnilahudky

Letní kurs barokní hudby a tance – Le Roi danse je akreditovaným programem v systému DVPP MŠMT pod č. j. 8810/2019–1.


Děkujeme

Letní kurs barokní hudby a tance – Le Roi danse se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. Kurs se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje a Státního fondu kultury České republiky.

Za ochotu a milou spolupráci děkujeme městu Bučovice, zámku Bučovice (paní kastelánka Jana Burianková, Národní památkový ústav) a hotelu Arkáda.

Jihomoravský kraj Státní fond kultury České republiky Logo Města Bučovice Logo Národního památkového ústav Logo hotelu Arkáda