Hudebníci na cestách mezi Prahou a Vídní

Cestující hudebníci — Na cestách mezi Prahou a Vídní: Mezinárodní rozměr habsburských dvorů.

Neděle 26. července 2020 19:00 — Kostel sv. Jana, Preysingplatz 1, 81667 Mnichov, Německo.

Koncert bude vysílán živě na YouTube.

Účinkující

Ensemble Phoenix Munich:

Joel Frederiksen

Program

Samuel Friedrich Capricornus (1628 — 1665) Exaudi me Domine quoniam benigna est
Giovanni Felice Sances (1600 — 1679) Stabat mater (Pianto della Madonna)
Alessandro Poglietti (počátek 17. st. — 1683) Ricercare
Giovanni Felice Sances (1600 — 1679) Dominus possedit me
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 — 1704) Růžencová sonáta 1: Zvěstování
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 — 1704)
Rekonstrukce sopránového partu: Domen Marinčič
Salve Regina
Samuel Friedrich Capricornus (1628 — 1665) Sonata (in Bertali)
Antonio Bertali (1605 — 1669) Omnes sancti angeli   (Geistliches Oster-Konzert)
Gottfried Finger (cca. 1660 — 1730) Suite A dur
Prelude — Ciaconne
Pavel Josef Vejvanovský (cca. 1633 — 1693) Quid quid agam
Pavel Josef Vejvanovský (cca. 1633 — 1693) O bona crux
Samuel Friedrich Capricornus (1628 — 1665) Jauchzet dem Herrn alle Welt

O programu

Cestování patří již odnedávna k práci hudebníků. Ensemble Phoenix Munich upírá svůj zrak na barokní skladatele, kteří byli činní na habsburském dvoře, s důrazem na ty původem z Čech a Moravy. Vedle virtuózních sólových motet Giovanni Felice Sancese, zpěváka vídeňské Hofkapelle, zazní skladby z Čech pocházejícího skladatele Samuela Capricorna. Nová edice duchovního díla Pavla Josefa Vejvanovského připravená k tomuto koncertu zcela zřetelně vykazuje stopy vlivu svého předchůdce Heinricha Ignaze Franze Bibera. Nová edice duchovního díla Pavla Josefa Vejvanovského připravená k tomuto koncertu zcela zřetelně vykazuje stopy Hudební putování obohatí sólové skladby Gottfrieda Fingera pocházejícího z Olomouce a činného v Kroměříži. Jeho profesionální dráha jej vedla do Londýna i celým Německem, neboť: Život hudebníka je životem na cestě!

Koncert představuje díla českých a moravských skladatelů, kteří pracovali a studovali na rozličných habsburských dvorech. I když tehdy byli na výsluní, dnes jsou sotva známi odbornému publiku a jejich díla jsou uváděna jen zřídka. K muzikantskému povolání i umění samotnému patří potulný život, a to více než k povoláním jiným. Univerzálnost tohoto povolání překračuje hranice a podporuje tak kulturní vzájemnost různých lidí a kultur, uchovává regionální zvláštnosti a šíří se do dalších zemí. Pro období baroka je typický rozmach národních škol, které cestující hudebníci šířili, a poté je zpětně obohacovali o cizí hudební vlivy.

V roce 2003 založil zpěvák a loutnista Joel Frederiksen soubor Ensemble Phoenix Munich, který si udělal velké jméno v zemi svého sídla (v Německu) i na mezinárodní scéně jako přední soubor staré hudby. Četná ocenění (mj. ECHO Klassik) potvrzují jeho kvalitu, originalitu a pestrost jejich programů. Se souborem spolupracuje celá řada hudebníků, kteří jsou rodilými mluvčími pocházejícími z regionu, jehož hudbu se souborem interpretují.


Děkujeme

Koncert se koná za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Oddělení kultury obvodu Horní Bavorsko, Bavorského státního ministerstva pro vědu a umění a Českého centra Mnichov.

Česko-německý fond budoucnosti