Foto.

Tombeau pour M. Wagner

Koncert na památku Petra Wagnera († 30. prosince 2019).

Středa 30. prosince 2020 18:00 — Online koncert, Praha, Česká republika.

Vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením bude koncert pro veřejnost přenášen pouze online.
Vstupné dobrovolné (doporučené 150 Kč / 90 Kč nebo 4,00 € / 2,25 €)

Účinkující

Program

Johann Georg Weichenberger (1676 — 1740) Prælude   (Suita g moll, CZ–Bm A371)
Jan Antonín Losy (ca. 1650 — 1721) Air
Sylvius Leopold Weiss (1687 — 1750) Tombeau sur la Mort de M: Cajetan Baron d’Hartig
Esaias Reusner (1636 — 1679) Prelude
Ennemond Gaultier (ca. 1660 — 1730) Allemande — Tombeau de Mezangeu
Ennemond Gaultier (ca. 1660 — 1730) Sarabanda Maris
Ennemond Gaultier (ca. 1660 — 1730) Sarabanda de Gaultier
Sylvius Leopold Weiss (1687 — 1750) Prelude
Anonym (Čechy, ca. 1700) Aria — Double
Anonym (ca. 1700) Harmonie des Anges á 3 lettres. Allemande   (CZ–Bm A372)
Sylvius Leopold Weiss (1687 — 1750) Tombeau sur la mort de M. Comte de Logy

Petr Wagner

Foto: Petr Wagner.

Petr Wagner studoval hru na violoncello na Pražské konzervatoři, muzikologii na Univerzitě Karlově v Praze a na Royal Holloway University of London. Hru na violu da gamba studoval nejprve u Richarda Boothbyho v Londýně, posléze u Jaapa ter Lindena na Akademie für Alte Musik v Drážďanech. Svá studia violy da gamba završil pod vedením Wielanda Kuijkena na Královské konzervatoři v Haagu.

Jako sólista, komorní a continuový hráč vystoupil na mnoha evropských a světových pódiích a festivalech (Queen Elizabeth Hall/Southbank Early Music Series London, Festival Île-de-France, Festival Art et Spiritualité (Troyes/Francie), Mexico City Shakespearean Festival, Pražské jaro, Festival Mitte Europa, Forum Musicum Wrocław, Concentus Moraviae aj.), a spolupracoval s vynikajícími osobnostmi, jakými jsou např. Jacques Ogg, Andrew Parrott, Konrad Junghänel, Sirkka-Liisa Kaakinen, Shalev Ad-El, Wilbert Hazelzet, Philip Pickett a se soubory New London Consort, Capella Cracoviensis, Musicians of The Globe, Concerto Palatino, Orfeo Orchestra, Collegium 1704, Solamente naturali, Musica Florea aj.

V roce 1998 založil Petr Wagner Ensemble Tourbillon, jehož aktivity se zaměřovaly na komorní i orchestrální tvorbu evropského baroka a ranného klasicismu 17. a 18. století.

Petr Wagner se objevoval pravidelně na BBC, v polském i českém rozhlase a České televizi. Účinkoval na téměř 50 CDs, jako sólista komorní hráč nebo dirigent. Petr Wagner má na svém kontě sólová CD, které si bez výjimky získaly nadšené kritiky po celém světě. Jeho nahrávky kompletních Piéces de Viole Charlese Dollé a komorních skladeb českého barokního skladatele Gottfrieda Fingera řadí kritika mezi celosvětově nejvýznamnější nahrávky literatury pro violu da gamba. V roce 2011 vydal prestižní label ACCENT ve světové premiéře jeho nahrávku Piéces de Viole Rolanda Maraise, která se okamžitě setkala s nadšením odborné kritiky i posluchačů (Choc du mois / CLASSICA, Diapason, atd.). U téhož vydavatelství vyšly i jeho další CD: „Gottfried Finger: The Complete Music for Viola da Gamba Solo“ (2013), „Vienna 1709“ (2014), „Schmierer: Zodiaci musici“ (2015), „Zelenka: 8 Italian Arias, ZWV 176“ (2016) a „Abel: The Drexel Manuscript“ (2016).

Petr Wagner vyučoval violu da gamba mimo jiné na Hudební akademii ve Wrocławi a na Masarykově univerzitě v Brně, jakož i v rámci mistrovských kurzů staré hudby v Lidzbarku Warmińském (Polsko), Praze, Düsseldorfu a Moskvě.

Petr Wagner zemřel 30. 12. 2019 po statečném boji s těžkou nemocí.

Jan Čižmář

Foto: Jan Čižmář.

Jan Čižmář je všestranný umělec zabývající se hrou na historické drnkací nástroje. Se soubory jako např. Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra of the Eighteenth Century, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Capella Cracoviensis či {oh!} Orkiestra Historyczna a pod dirigenty jako Frans Brüggen, Christopher Hogwood, Giovanni Antonini, Yannick Nézet–Séguin či Christina Pluhar pravidelně účinkuje v Evropě, Asii a USA. Vystupuje také jako sólista s barokním a renesančním repertoárem. Pod jeho uměleckým vedením působí soubor Plaisirs de Musique.

Po ukončení studia hry na kytaru a muzikologie v rodném Brně odešel do Londýna studovat na Royal College of Music, kde se začal věnovat hře na loutnu ve třídě Jakoba Lindberga. Ve studiu pokračoval na Královské konzervatoři v Haagu, kde jeho učiteli byli Nigel North, Joachim Held, Mike Fentross a Christina Pluhar. Byl zakladatelem a šéfredaktorem českého kytarového časopisu Kytara a pravidelně přispívá i do dalších hudebních periodik. Intenzivně se také věnuje ediční a badatelské činnosti v oblasti staré hudby.

Jan Čižmář vyučoval hru na loutnu a příbuzné nástroje na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katowicích v Polsku a na Akademii staré hudby při FF MU v Brně, v současnosti pedagogicky působí na JAMU v Brně. Pravidelně vyučuje na kursech a masterclass v Evropě i zámoří.

Účinkuje na několika desítkách CD, jeho sólové CD věnované Codexu Jacobides (Supraphon, 2020) je historicky prvním loutnovým CD u tohoto labelu.


Děkujeme

Koncert se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Hlavního města Prahy.

Ministerstvo kultury České republiky Hlavní město Praha